Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Felsökningsguide

Felsökningsguiden omfattar alla de vanligaste problemen som våra användare har upplevt med sina laddare och hur de effektivt har löst dem.

Den här guiden gäller för alla Wallbox-laddare (beroende på vilka funktioner de har). 

Innehållsförteckning

Anslutningsproblem

Felsökning av Bluetooth

Om du inte kan ansluta Wallbox-appen till laddaren via Bluetooth kan du prova felsökningsstegen nedan:

 1. Håll dig nära laddaren (inom sex meter) och se till att det inte finns några föremål mellan dig och laddaren.
 2. Starta om din telefon. När den har startats upp igen stänger du av Wi-Fi och låter Bluetooth vara på
 3. Se till att platsbehörighet har getts till Wallbox-appen i din telefons app-inställningar.
 4. Stäng av laddaren i ett par sekunder och sätt sen på den igen. Vänta tills laddaren startar om och lysdioden på laddaren blir grön igen.
 5. Logga in på Wallbox-appen välj din laddare i listan. Om laddaren inte visas, kontrollera att du har lagt till den till ditt Wallbox-konto.
 6. Din telefon kommer att be om behörighet för Bluetooth. Tryck på “Godkänn”. 
 7. Vänta tills Bluetooth-anslutningen mellan din laddare och appen har upprättats.
 8. Om du fortfarande inte kan ansluta till laddaren kan du ladda ner Wallbox-appen på en annan telefon och försöka ansluta till laddaren. Du kan använda samma inloggningsuppgifter när du loggar in på Wallbox-appen på alla enheter:

Felsökning av Wi-Fi

Innan du börjar felsöka ska du se till att Wallbox-appen och laddaren är korrekt anslutna via Bluetooth (Läs artikeln om Bluetooth för mer information). 

Jag kan inte ansluta laddaren till min routers Wi-Fi

Kontrollera att din router kan ansluta till våra servrar genom att besöka följande adress (använd din telefon och stå nära din laddare): https://api.wall-box.com/api/ping  

Om du får meddelandet “OK” kan din router ansluta till våra servrar. 

Nedan anges de rekommenderade maximala avstånden mellan laddaren och routern för en optimal internetuppkoppling:

 • Inga väggar och inget tak inom 25m
 • En vägg eller ett tak: 15 m
 • Två väggar eller två tak eller en vägg och ett tak: 5 m

Se till att laddaren och routern är inom dessa avstånd.

Om du kan ansluta till våra servrar och avståndet mellan routern och laddaren är korrekt, utför då följande steg:

 1. Kontrollera att routern är på och fungerar med andra enheter.
 2. Starta om routern.
 3. Avinstallera Wallbox-appen helt och hållet och installera den på nytt.
 4. Starta om din telefon.
 5. Utför en strömcykel för laddaren. Stäng av strömmen till laddaren i minst 20 sekunder och vänta tills lysdioden lyser grönt.
 6. Använd din telefon som en hotspot för internet och anslut laddaren till den.
 7. Återställ laddaren via appen och försök att ansluta.
 8. Uppdatera programvaran för laddaren om det behövs och försök att ansluta.

Övriga Wi-Fi-problem

 1. Kontrollera att ditt Wi-Fi visas i din telefons Wi-Fi-inställningar och att du kan ansluta till det. Om inte, starta om internetroutern och din telefon.
 2. När du kan se att ditt Wi-Fi visas i listan över Wi-Fi i din telefon startar du om Wallbox-appen.
 3. Försök igen att ansluta laddaren till Wi-Fi i Wallbox-appen.

Bluetooth-anslutningen upprättas inte korrekt om anslutningsikonen inte kan väljas i appen. Se avsnittet “Jag kan inte ansluta min laddare till Wallbox-appen via Bluetooth” i den här artikeln för att åtgärda problemet.

 1. Se till att din internetkälla är tillräckligt nära laddaren, att det inte finns några större objekt mellan den och laddaren och att Wi-Fi-signalen är tillräckligt stark.
 2. Om ditt Wi-Fi-namn eller lösenord innehåller specialtecken från utskrivningsbara ASCII-tecken, ta bort dem.
 3. Starta om internetkällan, Wallbox-appen och laddaren.
 4. Prova att ansluta till Wi-Fi igen.

Observera att Commander 1 och Copper endast stöder e2,4 GHz-band. Alla andra laddare stöder både 2,4 GHz- och 5 GHz-band.

Avbrott kan bero på många saker, bland annat: 

 • Det finns stora objekt mellan din internetrouter och laddaren vilket resulterar i en svag Wi-Fi-signal. Flytta internetroutern närmare laddaren.
 • Internetroutern är inte tillräckligt nära laddarens Wi-Fi-räckvidd, vilket resulterar i en svag Wi-Fi-signal. Prova att flytta den närmare laddaren.
 • Din Internetrouter är felkonfigurerad. Du kan vända dig till din Internetleverantör för att kontrollera konfigurationen. Snabb roaming stöds inte och måste avaktiveras för att kunna fungera korrekt.

Om inget av felsökningsstegen nedan löser problemet kan du kontrollera internetroutern (eller någon annan enhet som du använder som internet-hotspot).

Felsökning av Ethernet

Det här avsnittet är endast relevant för laddare som är utrustade med en Ethernet-kontakt, dvs. Copper SB, Commander/Commander 2 & 2s och Quasar.

 1. Prova Ethernet-kabeln med en annan enhet:

  1. Om kabeln fortfarande inte fungerar kan du prova att använda en annan Ethernet-kabel.

  2. Om kabeln fungerar går du till steg 2.

 2. Slå på Wi-Fi-funktionen i laddaren och prova att ansluta Ethernet-kabeln igen.
 3. Om anslutningen fortfarande inte fungerar, kontakta din internetleverantör.

Problem vid återställning och uppdatering

Laddarens programvara är direkt kopplad till laddarens Wi-fi, Bluetooth och molnbaserade funktioner. Därför är det viktigt att hålla den uppdaterad. Wallbox-appen meddelar dig automatiskt när en ny programvaruversion släpps. Dessutom kan du kontrollera den senaste programvaruversionen för varje laddare i avsnittet Leveransmeddelande.

Följ stegen i den här artikeln för att uppdatera laddarens programvara.

Om du har problem med uppdateringsprocessen: 

 1. Starta om laddaren med Wallbox-appen eller portalen (kugghjul > Avancerade inställningar > Omstart). Läs den här artikeln om du inte vet hur du ska göra. 
 2. Öppna och stäng Wallbox-appen eller portalen, beroende på vilken lösning du valt.
 3. Återuppta uppdateringsprocessen.

Om du fortfarande har problem kan du kontakta Wallbox supportteam.

Att återställa laddaren är det effektivaste sättet att lösa ett anslutningsproblem. För att utföra en fullständig återställning följer du stegen i den här artikeln.

Om du inte kan återställa din laddare via appen eller portalen kontaktar du Wallbox supportteam.

Problem med strömförsörjning och laddning

Effektbegränsning kan bero på olika faktorer:

 • Bilens inställningar kan begränsa effekten. Se till att kontrollera dem.
 • Antalet faser i laddaren eller elinstallationen kan begränsa effekten.
 • Bilbatteriet kan redan vara nästan fulladdat och laddningen minskas automatiskt för att säkerställa en säker laddning.
 • Vissa bilmodeller måste ha stängda dörrar för att kunna laddas fullt ut. Kontrollera om din bil har denna funktion.
 • Effekten är begränsad i Wallbox-appen:
  1. Logga in i Wallbox-appen.
  2. Välj din laddare.
  3. Öka kontrollhjulet på laddarens skärm för att ändra effektbegränsningen.

Om du försöker starta en laddning, men Wallbox-appen fastnar på “Inväntar behov från bil”, kan du prova följande felsökningssteg:

 1. Se till att laddkontakten sitter ordentligt fast ansluten till bilen.
 2. Se till att laddaren är ansluten till Internet och att programvaran är uppdaterad (läs vår artikel om programvaruuppdatering). 
 3. Se till att du har den senaste versionen av Wallbox-appen (du kan kontrollera din app i Play Store/App Store på din telefon).
 4. Kontrollera att det inte finns någon schemalagd laddning i Wallbox-appen eller i bilsystemet.
 5. Stäng bilens fönster och lås den.
 6. Starta om Wallbox-appen och prova att starta laddningen igen.

Om problemet kvarstår, tveka inte att kontakta vårt supportteam för att få ytterligare hjälp.

Problem med Wallbox-appen och portalen

För mer information om schemalagda laddningar kan du läsa artikeln: Skapa schemalagda laddningssessioner med Wallbox-appen

Har du schemalagt en laddning i appen men den startar inte? Normalt kan problemet lösas med några få enkla steg:

 1. Kontrollera att inga laddningar redan är schemalagda i bilens inställningar via kontrollpanelen.
 2. Se till att din telefon och laddaren är anslutna via Bluetooth via Wallbox-appen
 3. Om laddkontakten är ansluten till bilen ska du koppla ur den och låsa upp laddaren om den är låst. 
 4. Ta bort alla schemalagda laddningar som eventuellt finns i Wallbox-appen.
 5. Skapa en ny schemalagd “testladdning” som ska starta inom de närmaste 5 minuterna.
 6. Koppla in bilen och vänta på att den schemalagda “testladdningen” ska börja.
 7. Om problemet är löst tar du bort den schemalagda “testladdning” som du skapade och lägger in schemalagda laddningar som du önskar.

Om du vill ha mer statistik över laddningssessioner kan du läsa vår dedikerade guide.

Om du saknar hela eller delar av din statistik över laddningssessioner kan du ta fram den på följande sätt:

 1. Se till att din telefon är ansluten till internet.
 2. Normalt kan du lösa problemet genom att stänga appen helt (se till att den inte heller körs som en bakgrundsapp) och sen öppna den igen. Om problemet kvarstår:
 3. Ta bort och installera om Wallbox-appen. Logga in i appen igen när du har installerat den på nytt.
 4. Stäng av laddaren i minst 5 sekunder och sätt sen på den igen.

 5. Ansluta till din laddare via Bluetooth. Om hjulet i appen blir lila utförs synkroniseringen mellan din laddare och appen och problemet borde vara löst.

Om problemet kvarstår kan det hjälpa att återställa laddaren.

Updated on 31/01/2023

Was this article helpful?