Hur du visar statistik över dina laddningstillfällen i Wallbox-appen

Du kan visa all statistik över ditt laddningstillfälle direkt i Wallbox-appen. Statistik är användbart för att bättre förstå energiförbrukningen, kostnaderna och laddningshistoriken. Du kan filtrera statistiken efter datum och till och med visa den som en graf.

Om du behöver exportera denna statistik kan du göra det i Portalen om du har ett aktivt Wallbox Business Plan-abonnemang. Du kan lära dig mer om den här funktionen i de artiklar om ämnet.

Så här kommer du åt statistik över laddningstillfällen i appen

  1. Logga in på Wallbox-appen.
  2. Välj din laddare i listan.
  3. Tryck på statistik på laddarens huvudskärm.
  4. Du kan visa statistik från alla laddningstillfällen härifrån.

Om du inte har en MID-mätare installerad med din laddare får du ingen statistik om energi och kostnad.

Felsökning

Visas inte statistiken över ditt laddningstillfälle? Vanligtvis kan det här problemet lösas genom att följa våra felsökningssteg.

Updated on 13/04/2022

Was this article helpful?