Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Poradnik wykrywania i usuwania problemów

Poniższy poradnik wykrywania i usuwania problemów obejmuje wszystkie najczęściej występujące problemy, jakich nasi użytkownicy doświadczyli ze swoimi ładowarkami oraz metody ich skutecznego rozwiązywania.

Poniższy poradnikdotyczy wszystkich ładowarek Wallbox (w zależności oferowanych przez nie funkcji). 

Spis treści

Problemy z łącznością

Wykrywanie i usuwanie problemów z Bluetooth

Jeśli nie możesz połączyć aplikacji Wallbox z ładowarką za pomocą Bluetooth, spróbuj wykonać poniższe kroki wykrywania i rozwiązywania problemów:

 1. Pozostań w pobliżu ładowarki (do 6 metrów) i upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód pomiędzy ładowarką i routerem.
 2. Uruchom ponownie smartfon. Po ponownym uruchomieniu wyłącz sieć Wi-Fi, i zostaw Bluetooth włączone
 3. Upewnij się, że w ustawieniach aplikacji na smartfonie przyznanoUprawnienia Lokalizacji dla aplikacji Wallbox.
 4. Wyłącz zasilanie ładowarki na kilka sekund i włącz je ponownie. Poczekaj, aż ładowarka uruchomi się ponownie, a dioda LED znów zacznie świecić na zielono.
 5. Zaloguj się do aplikacji Wallbox i wybierz z listy swoją ładowarkę. Jeśli ładowarka się nie wyświetla, upewnij się, że dodałeś ją już do Twojego konta Wallbox.
 6. Twój smartfon poprosi o zgodę na korzystanie z Bluetooth. Kliknij „Accept” (Akceptuj). 
 7. Poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie Bluetooth pomiędzy aplikacją a ładowarką
 8. Jeśli nadal nie możesz połączyć się z ładowarką, pobierz aplikację Wallbox na innym smartfonie i spróbuj połączyć się z ładowarką. Możesz użyć tych samych danych logowania, aby zalogować się do aplikacji Wallbox na wszystkich urządzeniach:

Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z siecią Wi-Fi

Zanim wykonasz poniższe kroki wykrywania i rozwiązywania problemów, upewnij się, że aplikacja Wallbox i ładowarka są poprawnie połączone za pomocą Bluetooth (zapoznaj się z artykułem dotyczącymBluetooth,aby uzyskać więcej informacji). 

Nie mogę połączyć ładowarki z siecią Wi-Fi mojego routera.

Upewnij się, że router może połączyć się z naszymi serwerami, wchodząc na poniższy adres (używając smartfona i stojąc blisko ładowarki): https://api.wall-box.com/api/ping 

Jeśli pojawi się wiadomość ƒ„OK”, Twój router może połączyć się z naszymi serwerami. 

Poniżej znajdują się maksymalne odległości pomiędzy ładowarką a routerem, zalecane dla optymalnego połączenia internetowego:

 • Brak ścian i sufitów w odległości 25 m.
 • Jedna ściana lub jeden sufit: 15 m
 • Dwie ściany lub dwa sufity, lub jedna ściana i jeden sufit: 5 m

Upewnij się, że ładowarka i router znajdują się w tym zakresie

Jeśli możesz połączyć się z naszymi serwerami, a odległość pomiędzy routerem a ładowarką jest odpowiednia, wykonaj poniższe kroki:

 1. Upewnij się, że router jest włączony i działa z innymi urządzeniami.
 2. Uruchom ponownie router.
 3. Odinstaluj aplikację Wallbox i zainstaluj ją ponownie.
 4. Uruchom ponownie telefon.
 5. Wyłącz i włącz zasilanie ładowarki. Wyłącz zasilanie ładowarki na minimum 20 sekund i poczekaj, aż diody LED zaczną świecić na zielono.
 6. Użyj smartfonu jako hotspotu internetowego i połącz z nim ładowarkę.
 7. Przywróć ustawienia domyślne ładowarki za pomocą aplikacji i spróbuj ją połączyć.
 8. Jeśli trzeba, zaktualizuj oprogramowanie ładowarki i spróbuj ją połączyć.

Inne problemy z siecią Wi-Fi

 1. Upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi pojawia się w ustawieniach Wi-Fi na Twoim smartfonie i że możesz się z nią połączyć. Jeśli nie, uruchom ponownie router internetowy i smartfona.
 2. Jeśli zobaczysz, że Twoja sieć Wi-Fi pojawia się na liście Wi-Fi w smartfonie, uruchom ponownie aplikację Wallbox.
 3. Spróbuj ponownie połączyć ładowarkę z siecią Wi-Fi w aplikacji Wallbox.

Połączenie Bluetooth nie zostało nawiązane prawidłowo, jeśli w aplikacji nie można wybrać ikony łączności. Zapoznaj się z sekcją „I cannot connect my charger to the Wallbox app via Bluetooth” (Nie mogę połączyć ładowarki z aplikacją Wallbox za pomocą Bluetooth) w tym artykule, aby rozwiązać ten problem.

 1. Upewnij się, że źródło Internetu znajduje się wystarczająco blisko ładowarki, że nie ma między nim a ładowarką żadnych znaczących przeszkód oraz że sygnał sieci Wi-Fi jest wystarczająco silny.
 2. Jeśli nazwa sieci Wi-Fi lub hasło zawierają znaki specjalne z tabeli znaków drukowalnych ASCII, usuń je.
 3. Uruchom ponownie źródło Internetu, aplikację Wallbox i ładowarkę.
 4. Spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

Pamiętaj, że ładowarki Commander 1 i Copper obsługują jedynie pasmo 2.4 GHz. Wszystkie inne ładowarki obsługują pasma 2.4 GHz i 5 GHz.

Odłączenia od sieci mogą być spowodowane wieloma czynnikami, w tym: 

 • Pomiędzy routerem internetowym a ładowarką znajdują się znaczne przeszkody, co powoduje słaby sygnał sieci Wi-Fi. Przesuń router internetowy bliżej ładowarki.
 • Twój router Wi-Fi nie jest wystarczająco blisko zakresu sieci Wi-Fi Twojej ładowarki, co powoduje słaby sygnał sieci Wi-Fi. Spróbuj przesunąć go bliżej ładowarki.
 • Twój router internetowy jest źle skonfigurowany. Możesz skontaktować się z Twoim dostawcą Internetu, aby sprawdzić konfigurację. Szybki Roaming nie jest obsługiwany i musi być wyłączony dla prawidłowego działania.

Jeśli żadnej z poniższych kroków wykrywania i usuwania problemów nie rozwiązuje problemu, sprawdź router internetowy (lub urządzenie, którego używasz jako hotspotu internetowego).

Wykrywanie i usuwanie problemów Ethernet

Ta sekcja dotyczy wyłącznie ładowarek wyposażonych złącze Ethernetnp. Copper SB, Commander/Commander 2 & 2s oraz Quasar.

 1. Wypróbuj kabel Ethernet z innym urządzeniem.

  1. Jeśli kabel nadal nie działa, spróbuj użyć innego kabla Ethernet.

  2. Jeśli kabel działa, wykonaj krok 2.

 2. Wyłącz funkcję sieci Wi-Fi Twojej ładowarki i spróbuj ponownie podłączyć kabel Ethernet.
 3. Jeśli połączenie nadal nie działa, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.

Problemy z Przywracaniem Ustawień Domyślnych i Aktualizowaniem

Oprogramowanie ładowarki jest podłączone bezpośrednio do sieci Wi-Fi Twojej ładowarki, Bluetooth i funkcjami w chmurze. Ponadto kluczowe jest jej systematyczne aktualizowanie. Aplikacja Wallbox powiadomi Cię automatycznie, jeśli będzie dostępna nowa wersja aktualizacji. Dodatkowo możesz sprawdzić najnowszą wersję dla każdej z ładowarek w sekcji Release Notes (Informacje o nowej wersji).

Wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby zaktualizować oprogramowanie Twojej ładowarki.

Jeśli występują problemy z procesem aktualizacji: 

 1. Uruchom ponownie ładowarkę za pomocą aplikacji Wallbox lub Portalu (Koło zębate> Advanced Options (Opcje zaawansowane> Restart (Uruchom ponownie)). Skorzystaj z tego artykułu jeśli nie wiesz, jak to zrobić. 
 2. Otwórz i zamknij aplikację Wallbox lub Portal, w zależności od rozwiązania.
 3. Ponownie rozpocznij proces Aktualizacji.

Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Technicznego Wallbox.

Przywracanie ładowarki jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemu związanego z łącznością. Aby przeprowadzić pełne przywracanie ustawień domyślnych, wykonaj kroki opisane w dedykowanym artykule.

Jeśli nie możesz przywrócić ustawień domyślnych ładowarki za pomocą aplikacji lub Portalu, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Technicznego Wallbox.

Problemy z Zasilaniem i Ładowaniem

Ograniczenia energii mogą być spowodowane wieloma czynnikami:

 • Ustawienia Twojego samochodu mogą ograniczać zasilanie. Pamiętaj, aby je sprawdzić.
 • Liczba faz w Twojej ładowarce lub instalacja elektryczna mogą ograniczać zasilanie.
 • Bateria w Twoim samochodzie może być prawie pełna, a tryb ładowania zmniejsza się automatycznie, aby zapewnić bezpieczne ładowanie.
 • W niektórych modelach samochodów drzwi muszą być zamknięte, aby przeprowadzić ładowanie z pełnym zasilaniem. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy Twój samochód posiada tę funkcję.
 • Zasilanie jest ograniczone w aplikacji Wallbox:
  1. Zaloguj się do aplikacji Wallbox.
  2. Wybierz swoją ładowarkę.
  3. Przesuń kółko na ekranie ładowarki do góry, aby zmienić ograniczenie zasilania.

Jeśli próbujesz rozpocząć ładowanie, ale aplikacja Wallbox zatrzymuje się na „Waiting for car demand” (Oczekiwanie na zapotrzebowanie pojazdu), wypróbuj poniższe kroki wykrywania i rozwiązywania problemów:

 1. Upewnij się, że pistolet jest odpowiednio i trwale podłączony do samochodu.
 2. Upewnij się, że Twoja ładowarka jest połączona z Internetem oraz że jej oprogramowanie jest zaktualizowane (zapoznaj się z naszym artykułem dotyczącym aktualizacji oprogramowania). 
 3. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję aplikacji Wallbox (możesz sprawdzić wersję aplikacji na telefonie w sklepie Play lub Appstore).
 4. Upewnij się, że w aplikacji Wallbox lub systemie Twojego samochodu nie jest zaplanowane żadne ładowanie.
 5. Zamknij okna samochodu i zamknij samochód.
 6. Uruchom ponownie aplikację Wallbox i spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia Technicznego w celu uzyskania dalszej pomocy.

Problemy z aplikacją Wallbox i portalem

Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących zaplanowanego ładowania, zapoznaj się z dedykowanym artykułem: Jak utworzyć zaplanowane sesje ładowania za pomocą aplikacji Wallbox.

Masz zaplanowane ładowanie w aplikacji, ale nie chce się ono rozpocząć? Zazwyczaj ten konkretny problem można rozwiązać w kilku prostych krokach:

 1. Poprzez płytę sterującą sprawdź, czy w ustawieniach Twojego samochodu nie zostało wcześniej zaplanowane ładowanie.
 2. Upewnij się, że Twój smartfon i ładowarka są połączone przez Bluetooth za pomocą aplikacji Wallbox
 3. Jeśli pistolet jest podłączony do Twojego samochodu, odłącz go i odblokuj ładowarkę, jeśli jest zablokowana. 
 4. Usuń wszystkie zaplanowane ładowania, które mogą znajdować się w aplikacji Wallbox.
 5. Utwórz nowe „próbne” zaplanowane ładowanie, które powinno rozpocząć się za pięć minut.
 6. Podłącz samochód i poczekaj na rozpoczęcie „próbnego” zaplanowanego ładowania.
 7. Jeśli problem został rozwiązany, usuń zaplanowane ładowanie „próbne”, które utworzyłeś i kontynuuj plan, którego potrzebujesz.

Jeśli potrzebujesz dalszych szczegółów dotyczących statystyk sesji ładowania, przeczytaj dedykowany poradnik.

Jeśli brakuje Ci całości lub części statystyk, poniżej znajdziesz kilka kroków, aby je odzyskać:

 1. Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z Internetem.
 2. Zazwyczaj całkowite zamknięcie aplikacji (upewnij się, że aplikacja nie działa też w „w tle”) i jej ponowne otwarcie rozwiązuje problem. Jeśli problem nadal występuje:
 3. Usuń i ponownie zainstaluj aplikację Wallbox. Po ponownym zainstalowaniu zaloguj się do aplikacji.
 4. Wyłącz zasilanie ładowarki na przynajmniej 5 sekund i włącz je ponownie.

 5. Ponownie połącz się z ładowarką za pomocą Bluetooth. Jeśli kółko w aplikacji zacznie świecić na fioletowo synchronizacja pomiędzy ładowarką i aplikacją jest w trakcie, a problem powinien zostać rozwiązany.

Jeśli problem nadal występuje, przywrócenie ładowarki może rozwiązać problem.

Updated on 31/01/2023

Was this article helpful?