Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur uppdaterar jag laddarnas programvara med myWallbox-appen?

Det är viktigt att hålla laddarens programvara uppdaterad för att få en stabil upplevelse och dra nytta av de senaste funktionerna i laddaren. Eventuella fel i laddarna löses också genom programuppdateringar.

Innan du börjar ska du se till att du har laddat ner den senaste versionen av myWallbox-appen till din telefon genom att kontrollera App Store eller Play Store. 

I avsnittetVersionsaviseringar kan du kontrollera den senaste versionen för varje laddare.

Uppdatera en laddare via fjärrstyrning (kräver internetanslutning till laddaren)

För att uppdatera en laddare via fjärrstyrning måste den vara ansluten till Internet. Följ stegen nedan för att utföra en uppdatering via fjärrstyrning:

Se till att laddkontakten inte är inkopplad i bilen när du uppdaterar din laddare eftersom det kan störa registreringen av laddningssessionen och störa uppdateringsprocessen.

 1. Öppna myWallbox-appen och logga in.
 2. När du har loggat in väljer du din laddare i listan.
 3. Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats mellan appen och laddaren.
 4. Om det finns en uppdatering tillgänglig visas ett popup-fönster. Tryck på “Kontrollera nu“.
 5. När du kommer till uppdateringsskärmen trycker du på “Installera uppdatering“.
 6. Uppdateringsprocessen påbörjas. Du kan lämna eller stänga sidan utan att uppdateringen avbryts.
 7. När uppdateringen är klar visas ett meddelande med den nya programvaruversionen.

Om du vill installera uppdateringen senare kommer en uppdateringspanel att finnas kvar på laddarens sida i appen som gör att du kan installera uppdateringen när som helst.

Uppdatera en laddare offline via Bluetooth

Om du inte har någon internetanslutning eller om din laddare inte stöder internetanslutning (Pulsar). Då kan du uppdatera laddaren offline genom att ansluta din smartphone till laddaren via Bluetooth – se till att hålla dig inom laddarens Bluetooth-räckvidd och följa stegen nedan:

Se till att laddkontakten inte är inkopplad i bilen när du uppdaterar din laddare eftersom det kan störa registreringen av laddningssessionen och störa uppdateringsprocessen.

 1. Öppna myWallbox-appen och logga in.
 2. När du har loggat in väljer du din laddare i listan.
 3. Håll dig inom din laddares bluetooth-räckvidd under hela processen.
 4. Vänta tills Bluetooth-anslutningen mellan appen och laddaren har upprättats.
 5. Om det finns en uppdatering tillgänglig visas ett popup-fönster. Tryck på “Kontrollera nu“.
 6. När du kommer till uppdateringsskärmen trycker du på “Installera uppdatering“.
 7. Uppdateringsprocessen påbörjas.
 8. När uppdateringen är klar visas ett meddelande med den nya programvaruversionen.

Funktionen för offlineuppdatering är endast tillgänglig efter en viss programvaruversion, vilket beror på modell:

Om du utför uppdateringen offline får du inte stänga uppdateringsskärmen eller stänga appen, eftersom det avbryter uppdateringsprocessen och kan skada din laddare.

 • Commander 2: >= 4.6.5
 • Copper SB: >= 4.5.5
 • Pulsar Plus: >=4.6.0
 • Copper: >= 4.3.0
Updated on 19/12/2022

Was this article helpful?

Related Articles