Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Energy Management Solutions

Power Boost
Power Sharing
Dynamic Power Sharing
Eco-Smart
Download Documents

Power Boost

Energy Management Solution​

Mätning utförs av hur mycket energi som används och fördelar resten till bilen. Släcker du lamporna i ett rum? Power Boost justerar automatiskt effekten och ger bästa möjliga laddning.

Power Sharing

Energy Management Solution​

Förbättrar alla inkopplade bilars prestanda genom jämn fördelning av tillgänglig effekt på anslutna laddningspunkter.

Dynamic Power Sharing

Energy Management Solution​

Med Dynamic Power Sharing (Dynamic Power Sharing, DPS) övervakas en byggnads faktiska effektbehov och jämförs med den totala kapaciteten. När behovet är lägre än kapaciteten, kan återstående effekt fördelas till laddstationerna. Om byggnadens aktuella behov däremot är lika stort eller större än kapaciteten, levereras ingen effekt till laddstationerna. Det kan illustreras av att laddningsnätverkets effektbehov, vid perioder med låg efterfrågan från byggnaden, tillgodoses utan att anläggningens effektkapacitet, eller högsta tillåtna strömuttag ökas.

Eco-smart

Energy Management Solution

Med ”Eco-Smart” kan du ladda elbilen på det mest effektiva och hållbara sättet med ”grön el” från dina solceller eller vindkraftverk. Laddaren kan ställas in på något av två laddningslägen:

  • Eco: Ger minimal användning av energi från elnätet under laddning av elbilen genom att all tillgänglig grön el väljs. I eco-läget känner laddaren kontinuerligt av grön tillgänglig el som inte används för byggnaden och kombinerar den med el från elnätet för att ge tillräcklig laddning.
  • Helt grön: Använd uteslutande grön el för laddning av bilen. I läget Helt grön känner laddaren av om det finns tillräckligt med grön el för laddning av elbilen. Laddningen startas endast om det gör det, och all laddning sker alltså med grön el.

Behöver du mer hjälp?

Wallbox Academy-utbildnings- och certifieringslösningen är en heldagsupplevelse på Wallbox i Barcelona eller Madrid eller på våra partners anläggningar… Få en översikt över alla Wallbox produkter och tjänster. Om du vill ha mer information, tveka inte på att kontakta oss

Updated on 07/09/2021

Was this article helpful?

Related Articles