Energy Management Solutions

Funktionalitet

Power Boost

Mäter hur mycket el du använder och ger resten till din bil.
Släcker du lamporna i ett rum?
Power Boost justerar automatiskt strömmen och ger dig bästa möjliga laddningsupplevelse.

Aktivera nu
Dynamic Static Load Management

Dynamic Static Load Management (DPS) övervakar en byggnads efterfrågan och jämför den med dess högsta tillåtna värde.
När det är lägre än maxvärdet kan den leverera all återstående tillgänglig effekt för att nå maxvärdet till laddningsnätverket.
Om byggnadens efterfrågan däremot är lika med eller större än dess högsta tillåtna värde, kommer ingen ström att levereras till laddstationerna.
Man kan se att bara genom att dra nytta av perioder där det är låg efterfrågan från byggnadssidan kan laddningsnätverkets efterfrågan tillgodoses utan att behöva öka installationens totala effekt.

Aktivera nu
Solar Charging

Solar Charging använder ditt hems gröna energi från solpaneler eller vindkraftverk för att ladda din elbil effektivt. Det finns två lägen: Eco Mode, som minimerar elnätsanvändningen genom att blanda grön energi med elnätet för effektiv laddning, och Full-Green, där du kan ladda din bil uteslutande med grön energi när den uppfyller minimikraven.

Aktivera nu
Previous
Next
ikon för fordon till hemmet
ikon för fordon till hemmet

Fordon till hemmet

Vehicle to Home gör att din dubbelriktade EV-laddare kan användas för att leverera ström från din elbils batteri till ditt hus eller, eventuellt, en annan typ av byggnad.

1. Installation av EMS

För att börja använda EMS är det viktigt att slutföra installationen av laddare och elmätare enligt installationsguiden för Energy Management Solutions som finns nedan. I den här guiden hittar du utförliga instruktioner för hur du ställer in funktionerna Power Boost, Solar Charging, Static Load Management, Dynamic Static Load Management och V2H.

2. Aktivering av EMS

Efter korrekt installation av elmätaren och laddaren/laddarna är det dags att få igång ditt energihanteringssystem (EMS) via Wallbox. Följ instruktionerna nedan för att komma igång med aktiveringen:

Behöver du mer hjälp?

[elementor-template id="1022"]
Updated on 19/06/2024

Was this article helpful?