Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur aktiverar jag Power Sharing?

Du kan förbättra laddningsprestanda för de laddare som är anslutna till din infrastruktur genom att aktivera Power Sharing.

Power Sharing fördelar den elektriska energin jämnt mellan alla sammankopplade laddare, vilket resulterar i en effektivare laddningsaktivitet för alla anslutna laddare.

Power Sharing kan inte användas samtidigt med Eco-Smart.

1. Kompatibla Wallbox-laddare

Följande Wallbox-laddare kan användas med Power Sharing:

 • Pulsar Plus
 • Pulsar Max
 • Commander 2
 • Copper SB

2. Aktivera Power Sharing

Den här konfigurationsprocessen gäller endast för den primära laddaren.
Se installationsguiden för EMS (Energihanteringslösningar) för mer information.

iOS kan inte används för att konfigurera Power Sharing

Följ dessa steg för att aktivera Power Sharing:

 1. Se till att din Wallbox-laddare och myWallbox-appen har den senaste versionen (du kan kontrollera versionen i Play Store).
 2. Logga in på myWallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.

Om din laddare är en Commander 2 kan du också konfigurera Power Sharing direkt på laddarens pekskärmen.

 1. Anslut din laddare via Bluetooth.
 2. Välj din laddare och stanna inom täckningsområdet för Bluetooth under följande steg. Om du inte har länkat din laddare till ditt myWallbox-konto än, följ de här instruktionerna.
 3. När laddaren och myWallbox-appen är synkroniserade (laddningshjulet blir grönt i appen) går du till Inställningar.
 4. Klicka på Uppgraderingar.
 1. Klicka på Power Sharing-ikonen.
 2. Ange hur många laddare som är anslutna i installationen.
 3. I fältet Max. ström per fas anger du, i ampere, det värde som är lägst av huvudbrytarens märkström och huvudsäkringens kapacitet.

Endast Max. ström per fasstörre än 6 ampere accepteras för korrekt prestanda. Kontakta Wallbox kundtjänst om du är osäker.

 1. Ange Min. ström per laddare (i ampere) som varje laddare ska användas med.
 2. Klicka på Spara och kontrollera att statusen “Primär laddare med alla sekundära laddare parkopplade” visas.

3. Statusmeddelanden

När laddaren har aktiverats och konfigurerats med Power Sharing i myWallbox-appen kan den visa statusmeddelanden på olika platser i myWallbox-appen. Dessa olika statusmeddelanden hjälper dig att förstå eventuella laddningsfel.

Nedan hittar du en sammanfattning av alla meddelanden som kan visas, var du hittar dem i appen och en förklaring till dem:

StatustextVisas iBeskrivning:
PRIMÄR KONFIGURERAD MED ALLA SEKUNDÄRA PARKOPPLADE.App-inställningarEndast på den primära enheten.
Nätverket har konfigurerats.
Alla laddare är anslutna till den primära.
POWER SHARING AKTIVERATInstrumentpanel för laddare i appenNätverket har konfigurerats. Enheten är ansluten till den primära enheten.
PRIMÄR KONFIGURERAD MED VISSA SEKUNDÄRA SOM INTE ÄR PARKOPPLADE.App-inställningarEndast på den primära enheten. Nätverket har konfigurerats. Vissa sekundära enheter är inte anslutna.
Kontrollera att inställningen “antal laddare” i den primära enheten överensstämmer med antalet laddare i systemet. Kontrollera kablarna.
OKONFIGURERAD POWER SHARINGInstrumentpanel för laddare i appenDetta är den ursprungliga statusen efter att du har satt igång installationen.
Enheten är parkopplad med den primära enheten, men har upptäckt att den väntar på att konfigureras.
Laddaren blinkar rött
PRIMÄR INTE KONFIGURERADApp-inställningarDetta är den ursprungliga statusen efter att du har satt igång installationen.
Enheten är parkopplad med den primära enheten, men har upptäckt att den väntar på att konfigureras.
Laddaren blinkar rött
PRIMÄR INTE PARKOPPLADApp-inställningarEndast på den sekundära enheten.
Antalet laddare i konfigurationen stämmer inte överens med antalet laddare som är anslutna till den primära. Gå igenom avsnitten 2 och 3 för att försäkra dig om att du har förstått alla steg.
SEKUNDÄR PARKOPPLAD MED NÄTVERKApp-inställningarSekundär ansluten till den primära. Installationen har slutförts.
SEKUNDÄR INTE PARKOPPLAD MED NÄTVERKApp-inställningarDen sekundära är inte ansluten till den primära i Power Sharing-nätverket. Detta tillstånd aktiveras efter 30 sekunder utan fungerande kommunikation.
I det här läget blinkar Pulsar Plus LED-statusindikator snabbt. Kom ihåg att den sekundära bara kan ladda med 6 A i detta tillstånd.
POWER SHARING AKTIVERAT
VÄNTAR PÅ TILLDELNING
Instrumentpanel för laddare i appenDet finns inte tillräckligt med ström för laddaren.
Om strömmen redan har reducerats till ett minimum kommer de nyanslutna bilarna att hamna i detta tillstånd.
När systemet har tillräckligt med ström tillgängligt (t.ex. när en bil är fulladdad) börjar den ladda. Laddaren blinkar långsamt.

Felsökning

Om Power Sharing-ikonen inte är valbar, följ stegen nedan:

 1. Stäng av och slå på laddaren,
 2. Kontrollera att alla kablar är korrekt installerade,
 3. Kontrollera om rätt kabeltyp används,
 4. Kontrollera att brytaren står i rätt läge (”T” eller ”NT”),
 5. Kontrollera att laddarensprogramvara är uppdaterad,
 6. Se till att du är ansluten till din laddare via Bluetooth.
Updated on 24/11/2022

Was this article helpful?

Related Articles