Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak aktywować funkcję Power Sharing?

Możesz zwiększyć wydajność ładowarek podłączonych do swojej infrastruktury, włączając rozwiązanie do zarządzania energią Power Sharing.

Funkcja Power Sharing dystrybuuje energię elektryczną równomiernie do wszystkich sprzężonych ładowarek, co skutkuje bardziej wydajnym ładowaniem za pomocą wszystkich podłączonych ładowarek.

Funkcji Power Sharing nie można używać jednocześnie z funkcją Eco-Smart.

1. Kompatybilne ładowarki Wallbox

Poniżej znajdziesz listę ładowarek marki Wallbox, które są zgodne z funkcją Power Sharing:

 • Pulsar Plus
 • Pulsar Max
 • Ładowarka Commander 2
 • Copper SB

2. Włączanie funkcji Power Sharing

Ten proces konfiguracji dotyczy tylko głównej ładowarki.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji instalacji EMS (Energy Management Solutions) .

System iOS nie może być używany do konfigurowania Power Sharing.

Wykonaj poniższą instrukcję, aby włączyć funkcję Power Sharing:

 1. Upewnij się, że Twoja ładowarka Wallbox oraz aplikacja myWallbox są aktualne (możesz sprawdzić ich wersję w sklepie Play Store).
 2. Zaloguj się do aplikacji myWallbox, wpisując swoje dane logowania lub zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta.

Jeśli posiadasz ładowarkę Commander 2, możesz także skonfigurować funkcję Power Sharing bezpośrednio na ekranie dotykowym.

 1. Nawiąż połączenie Bluetooth z ładowarką.
 2. Wybierz swoją ładowarkę i pozostań w zasięgu technologii Bluetooth podczas wykonywania poniższych kroków. Jeśli Twoja ładowarka jeszcze nie jest powiązana z Twoim kontem myWallbox, wykonaj tę instrukcję.
 3. Po zsynchronizowaniu ładowarki i aplikacji myWallbox (symbol ładowania w aplikacji zmieni kolor na zielony), przejdź do menu Ustawienia.
 4. Kliknij menu Uaktualnienia.
 1. Kliknij ikonę Power Sharing.
 2. Wskaż liczbę ładowarek, które znajdują się w instalacji.
 3. W polu Maks. prąd na fazę określ znamionowy prąd wyłącznika zasilania lub jego dopuszczalne natężenie (w amperach), w zależności od tego, która wartość jest niższa.

Pamiętaj, że do prawidłowego działania wymagany jest maksymalny prąd na fazę większy niż 6 amperów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z serwisem firmy Wallbox.

 1. Zdefiniuj Min. prąd na fazę (w amperach) pracy każdej z ładowarek.
 2. Kliknij przycisk Zapisz i upewnij się, że pojawi się status „Sparowano ładowarkę główną ze wszystkimi ładowarkami dodatkowymi”.

3. Komunikaty statusu

Po włączeniu ładowarki i skonfigurowaniu jej z funkcją Power Sharing w aplikacji myWallbox, może ona wyświetlać komunikaty o stanie w różnych miejscach aplikacji myWallbox. Te różne komunikaty o stanie pomagają Ci zrozumieć ewentualne błędy w ładowaniu.

Poniżej znajdziesz zestawienie wszystkich komunikatów, które mogą się wyświetlać, gdzie można je znaleźć w aplikacji i ich wyjaśnienie:

Tekst statusuPokazane wOpis
JEDNOSTKA GŁÓWNA SKONFIGUROWANA, WSZYSTKIE JEDNOSTKI WTÓRNE SPAROWANEUstawienia aplikacjiTylko na jednostce głównej.
Sieć została pomyślnie skonfigurowana.
Wszystkie ładowarki są podłączone do prądu.
FUNKCJA POWER SHARING AKTYWNADeska rozdzielcza ładowarki aplikacjiSieć została pomyślnie skonfigurowana. Urządzenie jest podłączone do jednostki głównej.
JEDNOSTKA GŁÓWNA SKONFIGUROWANA, NIEKTÓRE URZĄDZENIA WTÓRNE NIE SĄ SPAROWANEUstawienia aplikacjiTylko na jednostce głównej. Sieć została pomyślnie skonfigurowana. Niektóre jednostki wtórne nie są podłączone.
Sprawdź, czy ustawienie „liczba ładowarek” w Jednostce Głównej jest zgodne z liczbą ładowarek w systemie. Sprawdź okablowanie.
BRAK KONFIGURACJI FUNKCJI POWER SHARINGDeska rozdzielcza ładowarki aplikacjiJest to stan początkowy po włączeniu zasilania.
Urządzenie jest sparowane z jednostką główną, ale wykrywa, że oczekuje na konfigurację.
Ładowarki będą migać na czerwono.
JEDNOSTKA GŁÓWNA NIESKONFIGUROWANAUstawienia aplikacjiJest to stan początkowy po włączeniu zasilania.
Urządzenie jest sparowane z jednostką główną, ale wykrywa, że oczekuje na konfigurację.
Ładowarki będą migać na czerwono.
JEDNOSTKA GŁÓWNA NIESPAROWANAUstawienia aplikacjiTylko na urządzeniu wtórnym.
Liczba ładowarek w konfiguracji jest niezgodna z tymi, które są podłączone do Jednostki Głównej. Proszę przejrzeć rozdziały 2 i 3, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały zrozumiane.
JEDNOSTKI WTÓRNE SPAROWANE Z SIECIĄUstawienia aplikacjiJednostka wtórna połączona z główną. Instalacja zakończyła się sukcesem.
JEDNOSTKI WTÓRNE NIESPAROWANE Z SIECIĄUstawienia aplikacjiJednostka wtórna nie jest pomyślnie połączona z główną w sieci Power Sharing. Ten stan jest osiągany po 30 sekundach bez udanej komunikacji.
W tym stanie Pulsar Plus będzie miał szybko migające Halo. Należy pamiętać, że w tym stanie jednostka wtórna może ładować się tylko z natężeniem 6 A.
FUNKCJA POWER SHARING AKTYWNA
OCZEKIWANIE NA PRZYDZIAŁ
Deska rozdzielcza ładowarki aplikacjiZa mało mocy dla tej ładowarki.
Jeżeli moc została już zredukowana do minimum, nowo podłączone samochody przechodzą w ten stan.
Gdy system będzie miał do dyspozycji wystarczającą ilość energii (np. samochód zostanie w pełni naładowany), rozpocznie ładowanie. Ładowarka będzie powoli migać.

Wykrywanie i usuwanie problemów

Jeśli nie można wybrać ikony Power Sharing, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wyłącz i włącz ładowarkę,
 2. Sprawdź wszystkie przewody pod kątem prawidłowej instalacji,
 3. Sprawdź, czy używany jest właściwy rodzaj przewodu,
 4. Sprawdź, czy przełącznik jest prawidłowo ustawiony w pozycji „T” lub „NT”.
 5. Sprawdź, czy oprogramowanie ładowarki jest aktualne,
 6. Upewnij się, że nawiązane zostało połączenie Bluetooth z ładowarką.
Updated on 24/11/2022

Was this article helpful?

Related Articles