Velkommen til Wallbox Support

Gennemgå vores ofte stillede spørgsmål for at finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår.

Hvordan aktiverer jeg Power Sharing?

Du kan forbedre opladningens ydeevne for de ladere, der er forbundet til din infrastruktur, ved at aktivere Power Sharing.

Power Sharing fordeler strømmen ligeligt mellem de forbundne ladere, så man opnår en mere effektiv ladeaktivitet på alle de forbundne ladere.

Power Sharing kan ikke bruges samtidig med Eco-Smart.

1. Kompatible Wallbox-opladere

Herunder finder du listen af Wallbox-ladere, der er kompatible med Power Sharing:

 • Pulsar Plus
 • Pulsar Max
 • Commander 2
 • Copper SB

2. Aktivering af Power Sharing

Denne konfigurationsproces gælder kun for primære opladere.
Se EMS-installationsvejledning (EMS: Energy Management Solutions) for yderligere detaljer.

Det er ikke muligt at anvende iOS til konfiguration af Power Sharing.

Følg disse trin for at aktivere Power Sharing:

 1. Sørg for, at din Wallbox-lader og myWallbox-app er opdateret til seneste version (du kan tjekke versionen i din Play Store).
 2. Log ind på myWallbox-appen ved at udfylde dine brugeroplysninger, eller tryk tilmeld dig, hvis du endnu ikke har en konto.

Hvis du har en Commander 2-oplader, kan du også konfigurere Power Sharing direkte på touchskærmen.

 1. Tilslut til din oplader via Bluetooth.
 2. Vælg din lader, og bliv inden for Bluetooth-rækkevidde under hele den følgende proces. Hvis du endnu ikke har relateret din oplader til din myWallbox-konto, bedes du følge disse anvisninger.
 3. Når laderen og myWallbox-appen er synkroniseret (lade-hjulet skifter til grønt i din app), kan du åbne Indstillinger.
 4. Tryk på Opgraderinger.
 1. Klik på ikonet Power Sharing.
 2. Angiv Antallet af ladere, der findes på installationen.
 3. I feltet Maks. strøm pr. fase angives hovedafbryderens nominelle strøm eller abonnerede strøm (i ampere), alt efter hvad der er lavest.

Der accepteres kun Maks. strøm pr. fase på mere end 6 A for at sikre korrekt ydeevne. Kontakt Wallbox Service, hvis du er i tvivl.

 1. Angiv Min. strøm pr. lader (i ampere), som hver lader skal bruge.
 2. Tryk på Gem, og sørg for, at statussen “Primær lader med alle sekundære ladere er parret” dukker op.

3. Statusmeddelelser

Når opladeren er blevet tilsluttet og konfigureret med Power Sharing i myWallbox-app, kan den vise statusmeddelelser forskellige steder i myWallbox-appen. Disse forskellige statusmeddelelser hjælper dig med at kunne forstå eventuelle opladningsfejl.

Nedenfor finder du en oplistning af alle meddelelser, der kan blive vist, hvor du kan finde dem i appen, og hvad de betyder:

StatustekstVist iBeskrivelse
PRIMÆR ENHED KONFIGURERET MED ALLE SEKUNDÆRE ENHEDER PARRETAppindstillingerKun den primære enhed.
Netværket er blevet konfigureret korrekt.
Alle opladere er forbundet med den primære enhed.
POWER SHARING AKTIVERETAppopladningsoversigtNetværket er blevet konfigureret korrekt. Enheden er forbundet til den primære enhed.
PRIMÆR ENHED KONFIGURERET MED NOGLE SEKUNDÆRE ENHEDER IKKE PARRETAppindstillingerKun den primære enhed. Netværket er blevet konfigureret korrekt. Nogle sekundære enheder er ikke forbundet.
Bekræft, at indstillingen af antal opladere i den primære enhed stemmer overens med antallet af opladere i systemet. Bekræft ledningsføring.
UKONFIGURERET POWER SHARINGAppopladningsoversigtDette er den første status efter tilslutning af systemet.
Enheden er parret med den primære enhed, men registrerer en afventende konfiguration.
Opladerne vil blinke rødt.
PRIMÆR ENHED IKKE KONFIGURERETAppindstillingerDette er den første status efter tilslutning af systemet.
Enheden er parret med den primære enhed, men registrerer en afventende konfiguration.
Opladerne vil blinke rødt.
PRIMÆR ENHED IKKE PARRETAppindstillingerKun på den sekundære enhed.
Antallet af opladere i konfigurationen stemmer ikke overens med det antal, der er forbundet med den primære enhed. Gennemgå afsnit 2 og 3 for at sikre, at alle trin er blevet forstået.
SEKUNDÆR ENHED PARRET MED NETVÆRKAppindstillingerSekundær enhed parret med primær enhed. Installationen blev udført korrekt.
SEKUNDÆR ENHED IKKE PARRET MED NETVÆRKAppindstillingerDen sekundære enhed er ikke forbundet korrekt med den primære enhed på Power Sharing-netværket. Tilstanden aktiveres efter 30 sek. uden korrekt kommunikation.
I denne tilstand vil Pulsar Plus have en halo, der blinker hurtigt. Bemærk, at den sekundære enhed kun kan lade med 6 A i denne tilstand.
POWER SHARING AKTIVERET
AFVENTENDE OPGAVE
AppopladningsoversigtDer er ikke nok tilgængelig strøm til denne oplader.
Hvis strømmen allerede er blevet reduceret til et minimum, vil nytilsluttede biler få denne tilstand.
Opladningen vil begynde, når systemet har nok tilgængelig strøm (fx når en bil er blevet færdigopladet). Opladeren vil blinke langsomt.

Fejlfinding

Hvis du ikke kan trykke på ikonet for Power Sharing, så følg trinene herunder:

 1. Sluk din oplader, og tænd den igen.
 2. Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
 3. Kontroller, at den rette type kabel bliver anvendt.
 4. Kontroller, om kontakten står korrekt på “T” eller “NT”.
 5. Kontrollér, at din laders software er opdateret,
 6. Sørg for, at du er forbundet til din oplader via Bluetooth.
Updated on 24/11/2022

Was this article helpful?

Related Articles