Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan aktivere Power Sharing?

Du kan forbedre ladeytelsen til laderne koplet til infrastrukturen din ved å aktivere Power Sharing.

Power Sharing fordeler den elektriske energien likt mellom alle tilknyttede ladere, noe som gir en mer effektiv ladeaktivitet for alle de tilknyttede laderne.

Power Sharing kan ikke brukes samtidig med Eco-Smart.

1. Kompatible Wallbox-ladere

Nedenfor finner du listen over Wallbox-ladere som er kompatible med Power Sharing:

 • Pulsar Plus
 • Pulsar Max
 • Commander 2
 • Copper SB

2. Aktivere Power Sharing

Denne konfigurasjonsprosessen gjelder kun for primærladeren.
Se installasjonsveiledningen for EMS (Energy Management Solutions) for ytterligere detaljer.

iOS kan ikke brukes for å konfigurere Power Sharing.

Følg disse trinnene for å aktivere Power Sharing:

 1. Pass på at Wallbox-laderen og myWallbox-appen har siste tilgjengelige versjon (du kan sjekke versjonen i Play Store eller App Store).
 2. Logg deg inn på myWallbox-appen ved å fylle inn opplysningene dine, eller registrer deg hvis du ikke har en konto ennå.

Dersom laderen din er en Commander 2, kan du også konfigurere Power Sharing direkte på dens berøringsskjerm.

 1. Kople til laderen din via Bluetooth.
 2. Velg laderen og hold deg innenfor Bluetooth-rekkevidden gjennom alle de følgende trinnene. Dersom du ikke har koplet laderen din til din myWallbox-konto, følger du disse instruksjonene for å gjøre det.
 3. Når laderen din og myWallbox-appen er synkronisert (ladehjulet vil bli grønt i appen din), går du til Innstillinger.
 4. Klikk på Oppgraderinger.
 1. Klikk på Power Sharing-ikonet.
 2. Indiker antall ladere som er til stede på installasjonen.
 3. I feltet Maksimal strøm per fase, spesifiser nominell strøm for hovedbryter eller abonnentstrøm (i ampere), avhengig av hva som er lavest.

Kun maks strøm per fase større enn 6 ampere aksepteres for korrekt ytelse. Er du i tvil, kontakt Wallbox Service.

 1. Definer en minimumsstrøm per lader (i ampere) som hver lader vil operere med.
 2. Klikk på Lagre og pass på at statusen «Primær lader med sekundære ladere paret» vises.

3. Statusmeldinger

Når laderen er slått på og konfigurert med Power Sharing i myWallbox-appen, kan den vise statusmeldinger i forskjellige områder av myWallbox-appen. Disse ulike statusmeldingene hjelper deg å forstå eventuelle ladefeil.

Under finner du et sammendrag av meldingene som kan vises, hvor du finner dem i appen og hva de betyr:

Status textVist iBeskrivelse
PRIMÆR KONFIGURERT MED ALLE SEKUNDARER PARETApp-innstillingerKun på den primære enheten.
Nettverket er satt opp.
Alle ladere er tilkoplet den primære laderen.
POWER SHARING AKTIVERTApp-lader-dashbordNettverket er satt opp. Enheten er tilkoplet den primære enheten.
PRIMÆR KONFIGURERT MED NOEN SEKUNDARER UPARETApp-innstillingerKun på den primære enheten. Nettverket er satt opp. Noen sekundære enheter er ikke tilkoplet.
Bekreft at innstillingen “antall ladere” i den primære enheten sammenfaller med antallet ladere i systemet. Bekreft kabling.
IKKE KONFIGURERT POWER SHARINGApp-lader-dashbordDette er startstatusen etter at oppsettet er slått på.
Enheten er paret med den primære enheten, men den oppdager at den venter på å bli konfigurert.
Laderne vil blinke rødt.
PRIMÆR IKKE KONFIGURERTApp-innstillingerDette er startstatusen etter at oppsettet er slått på.
Enheten er paret med den primære enheten, men den oppdager at den venter på å bli konfigurert.
Laderne vil blinke rødt.
PRIMÆR IKKE PARETApp-innstillingerKun på den sekundære enheten.
Antallet ladere i konfigurasjonen sammenfaller ikke med antallet som er koplet til den primære. Se avsnitt 2 og 3 for å sørge for at alle steg er forstått.
SEKUNDÆR PARET MED NETTVERKApp-innstillingerSekundær tilkoplet den primære. Installasjonen er vellykket.
SEKUNDÆR IKKE PARET MED NETTVERKETApp-innstillingerDen sekundære er ikke koplet til den primære på Power Sharing-nettverket. Denne tilstanden er nådd etter 30 sekunder uten vellykket kommunikasjon.
I denne tilstanden vil Pulsar Plus ha en rasktblinkende lysring/halo. Husk at den sekundære kun kan lade ved 6A i denne tilstanden.
POWER SHARING AKTIVERT
VENTER PÅ OPPDRAG
App-lader-dashbordIkke nok strøm tilgjengelig for denne laderen.
Hvis strømmen allerede er redusert til minimum, vil de nylig tilkoplede bilene gå inn i denne tilstanden.
Når systemet har nok strøm tilgjengelig (f.eks. når en bil er fulladet), vil det starte å lade. Laderen vil blinke sakte.

Feilsøking

Dersom Power Sharing-ikonet ikke kan velges, følger du trinnene nedenfor:

 1. Slå av og på laderen,
 2. Sjekk at alle kabler er rett installert,
 3. Verifiser at det brukes riktig kabeltype,
 4. Sjekk om bryteren er satt korrekt til «T» eller «NT»,
 5. Sjekk om laderens programvare er oppdatert,
 6. Påse at du er tilkoplet laderen din med Bluetooth.
Updated on 24/11/2022

Was this article helpful?

Related Articles