Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur aktiverar jag Power Boost?

Power Boost gör det möjligt att mäta hur mycket energi du använder och distribuera resten av kapaciteten till bilen. Släcker du lamporna i ett rum? Power Boost justerar automatiskt strömförsörjningen och ger dig den bästa möjliga laddningsupplevelsen.

1. Kompatibla Wallbox-laddare

Följande Wallbox-laddare kan användas med “Power Boost”:

 • Pulsar Plus
 • Commander 2
 • Copper SB
 • Quasar

2. Installationskrav

För att använda “Power Boost” på en laddare måste den kompletteras med en energimätare.

Välj en energimätare som är kompatibel med ditt elnät bland dem som anges nedan:

 • Carlo Gavazzi EM112 eller EM330, EM340 version PF.B or PF.A
 • Inepro PRO2, PRO380, eller N1 CT
 • Temco SPM1-100-AC

3. Aktivera Power Boost

Följ dessa steg för att aktivera Power Boost:

 1. Se till att Wallbox-laddaren och myWallbox-appen är uppdaterade med den senaste versionen (du kan kontrollera versionen i Play Store eller App Store).
 2. Logga in på portalen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.

Om din laddare är en Commander 2 kan du även aktivera Power Boost direkt på laddarens pekskärm.

 1. Välj laddaren som du vill aktivera Power Boost för och håll dig inom räckvidden för Bluetooth under alla följande steg. Om du inte har länkat laddaren till ditt myWallbox-konto än, vänligen följ dessa instruktioner för att göra det.
 2. Anslut din laddare via Bluetooth.
 3. Invänta synkronisering av laddaren och appen och gå därefter till Inställningar.
 4. Klicka på Uppgraderingar.
 5. Klicka på Power Boost-ikonen.
 6. Funktionen Power Boost aktiveras genom att växla till läget .
 7. I fältet Max. ström per fas anger du, i ampere, det värde som är lägst av huvudbrytarens märkström och huvudsäkringens kapacitet.
 8. Klicka på Acceptera för att aktivera Power Boost.

Endast maxström per fas som är större än 6 ampere accepteras för korrekt prestanda. Om du är osäker, kontakta Wallbox kundtjänst.

 1. När Power Boost är aktiverad visas “Power Boost aktiverad. Väntar i kö”.

Felsökning

Om Power Boost-ikonen inte är valbar, följ stegen nedan:

 1. Stäng av och slå på laddaren,
 2. Kontrollera att alla kablar är rätt inkopplade,
 3. Kontrollera om rätt kabeltyp används,
 4. Kontrollera att brytaren står i rätt läge (”T” eller ”NT”),
 5. Kontrollera att laddarens programvara är uppdaterad,
 6. Se till att du är ansluten till din laddare via Bluetooth.

Statusvisning för Commander 2*

*Dessa ikoner visas på skärmen på din Commander 2. Symbolerna kan variera mellan olika versioner av laddarens firmware.

Updated on 09/11/2022

Was this article helpful?

Related Articles