Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Energy Management Solutions

Power Boost
Power Sharing
Dynamic Power Sharing
Eco-Smart
vehicle to home icon
Vehicle to Home
Dokumentacja

Energy Management Solutions [EMS]

Power Boost

Mierzy, ile energii zużywasz i resztę przekazuje do samochodu. Wyłączasz światło w jednym pokoju? Power Boost automatycznie dostosuje zasilanie i zapewni optymalne ładowanie.

Power Sharing

Poprawia wydajność ładowania wszystkich podłączonych pojazdów dostarczając dostępną moc równo do wszystkich podłączonych punktów ładowania.

Dynamic Power Sharing

Dynamic Power Sharing (DPS) monitoruje zapotrzebowanie budynku na prąd porównując je z maksymalną dostępną wartością. Jeśli wartość ta wynosi mniej niż wartość maksymalna, cała dostępna moc trafia do instalacji ładującej. Natomiast, jeśli zapotrzebowanie budynku jest równe lub większe niż dopuszczalna wartość, stacje ładowania nie są zasilane. Widać więc wyraźnie, że korzystając z czasu, w którym budynek pobiera mniej prądu można naładować wszystkie pojazdy bez podnoszenia łącznej mocy całej instalacji elektrycznej.

Eco-smart

Dzięki funkcji Eco-Smart możesz wykorzystać energię generowaną przez panele słoneczne lub turbiny wiatrowe w Twoim domu do ładowania pojazdu elektrycznego w najbardziej wydajny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju sposób, jak to możliwe. Funkcja ta udostępnia dwa tryby ładowania do wyboru:

  • Eko: Zminimalizuj zużycie energii z sieci podczas ładowania swojego pojazdu elektrycznego, wykorzystując nadwyżki dostępnej zielonej energii. Tryb Eko wykrywa w czasie rzeczywistym zieloną energię, która nie jest wykorzystywana przez inne urządzenia w domu i łączy ją z energią z sieci energetycznej, aby umożliwić wydajne ładowanie.
  • Pełna ekologia: Naładuj swój pojazd, korzystając wyłącznie z ekologicznej energii. Tryb Pełna ekologia wykrywa sytuację, w której dostępna jest nadwyżka energii w domu spełniająca minimalne wymagania do zasilenia samochodu. Ładowanie samochodu rozpocznie się tylko w przypadku spełnienia tego warunku, co oznacza, że energia zużywana do ładowania będzie w pełni ekologiczna.
vehicle to home icon
vehicle to home icon

Vehicle to Home

Za pomocą funkcji Vehicle to Home można korzystać z dwukierunkowej ładowarki samochodu elektrycznego do dostarczania energii z akumulatora samochodu elektrycznego do domu lub innego rodzaju budynku.

Dokumentacja

Potrzebujesz pomocy?

[elementor-template id="1022"]
Updated on 26/10/2021

Was this article helpful?

Related Articles