Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur du aktiverar och använder Eco-Smart

Med Eco-Smart kan du effektivt och hållbart ladda elbilen med grön energi från dina solceller eller ditt eget vindkraftverk. Den har två olika laddningslägen att välja mellan:

 • Eco-läge: Minimera elförbrukningen från elnätet medan du laddar elbilen genom att kombinera med tillgängligt överskott av grön energi. I Eco-läget väljer laddaren den gröna el som för tillfället inte används någon annanstans i hemmet och kompletterar med el från elnätet för att säkerställa tillräcklig laddningseffekt.
 • Läget Helt grön: Uteslutande grön el används att ladda bilen. I läget ”Helt grön” upptäcker laddaren när det finns ett överskott av grön el i hemmet som kan uppfylla minimikraven för att ladda fordonet. Bilen börjar laddas, vilket innebär att varje laddning är helt grön*1.

*1 Vid varierande tillgång till grön el kan det hända att en del av laddningssessionen inte är Helt grön.

Eco-Smart är inkompatibel med följande energihanteringssystem (EMS): Power Sharing, Dynamic Power Sharing och V2H. Eco-Smart är kompatibel med Power Boost.

1. Installationskrav

För att aktivera Eco-Smart krävs en energimätare som säljs av Wallbox.

Välj den energimätare som passar i din installation av följande:

 • Carlo Gavazzi EM112 eller EM330, EM340*2
 • Inepro PRO2, PRO380, eller N1 CT
 • P1 Port-energimätare

Dessutom måste din installatör ställa in växelriktaren på “Exportera” för ditt elproduktionssystem så att överskottet av grön el som inte används exporteras till elnätet.

*2 Carlo Gavazzis energimätare modeller PF.A är inte kompatibla med Eco-Smart. Ta reda på om du äger en kompatibel Carlo Gavazzi-modell genom att kontrollera följande symboler på energimätarens framsida:

3. Laddning med Eco-Smart

Vid enfas:

Eco-läge: Eco-läge startar en laddning med ett överskott på 2A (ca. 460W). Elnätet kompletterar sen överskottet för att laddningssessionen ska kunna påbörjas. Elnätet används endast när laddningen påbörjas, så högst 4 A används.

Läget Helt-grön: I läget helt grön börjar laddningen bara om överskotten är större än 6A (ca. 1380W), eftersom detta är den lägsta laddningsström som ett fordon kan laddas med.

Vid trefas:

Eco-Smart kontrollerar den totala aktiva effekten, L1+L2+L3, och om summan av alla faser överstiger den erforderliga effekten startar den en laddning, oavsett om systemet är balanserat eller inte. Det är för att säkerställa att överskottet av energi används.

Eco-läge: Den effekt som behövs är 2A per fas, eller 6A (totalsumman av L1+L2+L3).

Läget Helt grön: I läget Helt-grön startar laddningen om överskotten är lika med eller större än 3x6A (ca 4140W), eftersom detta är den lägsta laddningsströmmen för ett trefasfordon.

4. Aktivera Eco-Smart

 1. Se till att din Wallbox-laddare och myWallbox-appen har den senaste versionen (du kan kontrollera versionen i Play Store eller App Store).
 2. Logga in på myWallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.
 3. Anslut din laddare via Bluetooth.
 4. På skärmen med laddare väljer du den laddare du vill aktivera Eco-Smart-funktionen på.
 5. När synkroniseringen är klar trycker du på kugghjulet för att komma till Inställningar.
 6. Klicka på Uppgraderingar.
 7. Aktivering av Power Boost rekommenderas före aktivering av Eco-Smart. När Power Boost är aktiverat trycker du på Eco-Smart-funktionen för att komma åt dess inställningar.
 8. Tryck på “Kom igång” för att börja använda Eco-Smart.
 9. Aktivera Eco-Smart-funktionen genom att växla till läget .
 10. Du kan nu välja mellan två Eco-Smart-lägen. Välj vilket läge du vill använda, Eco eller Helt grön.
 11. Klicka på Spara.

Eco-Smart har nu aktiverats med den inställning du har valt.

5. Använda Eco-Smart

 1. Lås upp din laddare.
 2. Koppla in din elbil. Laddarens LED-lampa lyser ljusblått och meddelandet ” Väntar på grön energi” visas i myWallbox-appen och portalen.
 3. Laddningen startar automatiskt så snart Eco-villkoren är uppfyllda, dvs. efter en fördröjning på 2 minuter efter det att överskott har tagits emot.

Om det inte finns tillräckligt med överskott under 30 sammanhängande sekunder efter att laddningssessionen har påbörjats, kommer laddningssessionen automatiskt att pausas och startas på nytt när villkoren är uppfyllda igen.

Ansvarsfriskrivning

Scheman och manuella åtgärder prioriteras framför Eco-Smart-funktionen. Vid manuell laddning eller schemalagd laddning använder laddaren fortfarande det tillgängliga överskottet och kompletterar det med nätström för snabbare laddning.

Eco-Smart kan ladda ur ditt BESS (Battery Energy Storage System).

Eco-Smart-funktionen är inte tillgänglig för Renault ZE Ready-bilar.

Inepro-mätarna (säljs endast av Wallbox) kommer att fungera med Eco-Smart eftersom en Modbus-ändring har gjort dem kompatibla.

Eco-Smart är inte kompatibel med OCPP: Mer information hittar du här.

Updated on 31/08/2023

Was this article helpful?

Related Articles