Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur du aktiverar och använder Eco-Smart

Med Eco-Smart kan du effektivt och hållbart ladda elbilen med grön energi från dina solceller eller ditt eget vindkraftverk. Den har två olika laddningslägen att välja mellan:

 • Eco-läge: Minimera elförbrukningen från elnätet medan du laddar elbilen genom att kombinera med tillgängligt överskott av grön energi. I Eco-läget väljer laddaren den gröna el som för tillfället inte används någon annanstans i hemmet och kompletterar med el från elnätet för att säkerställa tillräcklig laddningseffekt.
 • Helt grön: Uteslutande grön el används att ladda bilen. I läget ”Helt grön” upptäcker laddaren när det finns ett överskott av grön el i hemmet som kan uppfylla minimikraven för att ladda bilen. Bilen börjar laddas, vilket innebär att varje laddning är helt grön*1.

*1Vid varierande tillgång till grön el kan det hända att en del av laddningssessionen inte är helt grön.

Eco-Smart är inkompatibel med följande energihanteringssystem (EMS): Power Sharing, Dynamic Power Sharing, V2H. Eco-Smart är kompatibel med Power Boost.

1. Kompatibla Wallbox-laddare

Nedan hittar du listan över Wallbox-laddare som är kompatibla med Eco-Smart. Denna lista kan ändras och kommer att uppdateras regelbundet:

 • Copper SB
 • Pulsar Plus
 • Pulsar Max
 • Commander 2 (Eco-Smart kan inte konfigureras direkt på skärmen i Commander 2 utan du måste använda appen)

2. Installationskrav

En energimätare krävs för att aktivera Eco-Smart.

Välj den energimätare som är kompatibel med ditt elnät bland de som anges nedan:

 • Carlo Gavazzi EM112 eller EM330, EM340 version PF.B*2
 • Inepro PRO2, PRO380, eller N1 CT

Dessutom måste din installatör ställa in växelriktaren på ”Exportera” för ditt elproduktionssystem så att överskottet av grön el som inte används exporteras till elnätet.

*2Carlo Gavazzi EM112 or EM330, EM340 version PF.B. Versionerna PF.A är inte kompatibla. Ta reda på om Carlo Gavazzi version B är installerad genom att kontrollera följande symboler på energimätarens framsida:

3. Laddning med Eco-Smart

Vid enfas:

Eco-läge: Eco-läge startar en laddning med ett överskott på 2A eller 440W. Elnätet kompletterar sen överskottet för att laddningen ska kunna påbörjas. Elnätet används endast när laddningen påbörjas, så högst 4 A används.

Helt grön: I läget Helt grön startar laddningen endast om överskottet är lika med 6A (1380W) eller mer, eftersom detta är den lägsta laddningsströmmen för ett fordon.

Vid trefas:

Eco-Smart kontrollerar den totala aktiva effekten, L1+L2+L3, och om summan av alla faser överstiger den erforderliga effekten startar den en laddning, oavsett om systemet är balanserat eller inte. Det är för att säkerställa att överskottet av energi används.

Eco-läge: Den effekt som behövs är 2A per fas, eller 6A (totalsumman av L1+L2+L3).

Helt grön: I läget Helt-grön startar laddningen om överskottet är 3x6A (4140W) eller mer eftersom detta är den lägsta laddningsströmmen för ett trefasfordon.

4. Aktivera Eco-Smart

 1. Se till att din Wallbox-laddare och myWallbox-appen har den senaste versionen (du kan kontrollera versionen i Play Store eller App Store).
 2. Logga in på myWallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.
 3. Anslut din laddare via Bluetooth.
 4. På skärmen med laddare väljer du den laddare du vill aktivera Eco-Smart-funktionen på.
 5. När synkroniseringen är klar trycker du på kugghjulet för att komma till Inställningar.
 6. Klicka på Uppgraderingar.
 7. Aktivering av Power Boost rekommenderas före aktivering av Eco-Smart. När Power Boost är aktiverat trycker du på Eco-Smart-funktionen för att komma åt dess inställningar.
 8. Tryck på ”Kom igång” för att börja använda Eco-Smart.
 9. Aktivera Eco-Smart-funktionen genom att växla till läget .
 10. Du kan nu välja mellan två Eco-Smart-lägen. Välj vilket läge du vill använda, Eco eller Helt grön.
 11. Klicka på Spara.

Eco-Smart har nu aktiverats med den inställning du har valt.

5. Använda Eco-Smart

 1. Lås upp din laddare.
 2. Koppla in din elbil. Laddarens blå indikatorlampa tänds och meddelandet ”ANSLUTEN” visas. ”INVÄNTAR GRÖN EL” visas i myWallbox-appen och på portalen.
 3. Laddningen startar automatiskt så snart Eco-villkoren är uppfyllda, dvs. efter en fördröjning på 2 minuter efter det att överskott har tagits emot.

Om det inte finns tillräckligt med överskott under 30 sammanhängande sekunder efter att laddningssessionen har påbörjats, kommer laddningssessionen automatiskt att pausas och startas på nytt när villkoren är uppfyllda igen.

Ansvarsfriskrivning

Schemalagda och manuella laddningar åsidosätter Eco-Smart-funktionen.

Eco-smart kan ladda ur ditt BESS (Battery Energy Storage System).

Eco-Smart-funktionen är inte tillgänglig för Renault ZE Ready-bilar.

Inepro-mätarna (säljs endast av Wallbox) kommer att fungera med Eco-smart eftersom det har gjorts en Modbus-ändring för att göra dem kompatibla.

Updated on 09/11/2022

Was this article helpful?

Related Articles