Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur aktiverar man Dynamic Power Sharing?

Dynamic Power Sharing (DPS) är en smart funktion som kontinuerligt övervakar byggnadens energibehov och på ett intelligent sätt hanterar strömfördelningen till Wallbox-laddare. Den här guiden hjälper dig att aktivera DPS så att du får ut mesta möjliga av din laddningsinfrastruktur och samtidigt bibehåller energieffektiviteten.

Hur fungerar den?

Dynamic Power Sharing (DPS ) är en teknik som håller ett vakande öga på byggnadens energibehov. Den jämför energibehovet med det högsta tillåtna värdet. När efterfrågan är lägre än den maximala styr DPS effektivt överskottsenergin till ditt laddningsnätverk. Men om byggnadens efterfrågan är lika med eller överstiger dess maximala gräns, levereras ingen ytterligare energi till laddstationerna. Detta säkerställer optimalt effektutnyttjande utan att överbelasta elsystemet.

En av de viktigaste fördelarna med DPS är dess förmåga att utnyttja perioder då byggnadens energibehov är minimalt. Under dessa perioder kan DPS leverera ström till laddningsnätverket utan att öka den totala strömförbrukningen. Med denna smarta lösning kan du ladda dina elfordon effektivt och samtidigt bibehålla energieffektiviteten.

2. Installationskrav

Observera att Dynamic Power Sharing (DPS) inte kan användas samtidigt som Eco-Smart. Se till att du väljer det lämpligaste alternativet för energihantering för dina specifika behov.

Innan du kan dra nytta av fördelarna med Dynamic Power Sharing måste du ha och installera en kompatibel effektmätare. Välj den energimätare som är kompatibel med ditt elnät, du hittar kompatibla mätare i Wallbox-katalogen.

2. Aktivera Dynamic Power Sharing

När laddaren och dess effektmätare är korrekt installerade enligt anvisningarna i respektive installationsguide kan du aktivera och konfigurera Dynamic Power Sharing med myWallbox. Följ dessa steg för att aktivera Dynamic Power Sharing för din Wallbox-laddare:

Steg 1: Anslut appen till laddaren

 1. Innan du börjar bör du kontrollera att Wallbox-laddaren och myWallbox-appen har de senaste versionerna.
 1. Öppna myWallbox-appen och logga in med dina autentiseringsuppgifter. Du kan enkelt registrera registrera dig i appen om du ännu inte har något konto.
 1. Välj laddare och se till att din smartphone är inom Bluetooth-räckvidd under hela konfigurationsprocessen. Om laddaren inte är kopplad till ditt myWallbox-konto följer du dessa instruktioner .
 2. Om det är första gången du ansluter din laddare till myWallbox-appen, upprätta en Bluetooth-anslutning . Om du redan har gjort detta, vänta tills Bluetooth-anslutningen har upprättats.

Om du äger en Commander 2 laddare kan du konfigurera Dynamic Power Sharing direkt på dess pekskärm.

Steg 2: Konfigurera Dynamic Power Sharing

När laddaren och myWallbox har synkroniserats följer du dessa steg:

 1. Navigera till “Inställningar”.
 2. Klicka på “Uppgraderingar”.
 3. Välj ikonenPower Sharing”.

Steg 3: Anpassa inställningar

 1. Ange antalet laddare på din anläggning.
 2. Definiera “Building breaker max. current”, som motsvarar den maximala strömmen per fas för både Power Sharing + byggnaden.
 3. Definiera “Minsta ström per laddare” (i ampere) som varje laddare ska arbeta med.
 4. Aktivera Dynamic Power Sharing.
 5. Klicka på “Spara” och bekräfta att statusen “Primär laddare med alla sekundära laddare kopplade” visas.

Endast Max. ström per fas större än 6 ampere accepteras för korrekt funktion. Kontakta Wallbox Service vid tveksamheter.

Dynamic Power Sharing är nu konfigurerad och aktiverad för din/dina laddare.

3. Felsökning

Om Power Sharing-ikonen inte är valbar, följ stegen nedan:

 1. Stäng av och sätt på laddaren.
 2. Kontrollera att alla kablar är rätt inkopplade,
 3. Kontrollera att kabeltypen är korrekt.
 4. Kontrollera att omkopplaren är korrekt inställd på “T” eller “NT”.
 5. Kontrollera att laddarens inbyggda programvara är uppdaterad.
 6. Kontrollera att appen är ansluten till laddaren via Bluetooth.
Updated on 09/01/2024

Was this article helpful?

Related Articles