Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur aktiverar man Dynamic Power Sharing?

Med dynamisk effektdelning övervakas byggnadens effektbehov, vilket jämförs med det maximalt tillåtna eller möjliga effektuttaget. När den är lägre än maxvärdet kan DPS leverera all återstående tillgänglig ström för att nå maxvärdet till laddningsnätverket. Om byggnadernas behov däremot är lika med eller större än dess högsta tillåtna värde kommer ingen ström att tillföras laddningsstationerna.

Genom att ladda på tider då byggnadens effektbehov är lågt, kan laddarnätverkets effektbehov tillgodoses utan att anläggningens kapacitet, eller högsta tillåtna strömuttag, överskrids.

Dynamic effektdelning kan inte användas samtidigt med Eco-Smart.

1. Lämpliga Wallbox-laddare

Följande Wallbox-laddare kan användas med dynamisk effektdelning:

 • Pulsar Plus
 • Commander 2
 • Copper SB

2. Installationskrav

För att aktivera dynamisk effektdelning måste du kombinera den med en energimätare.

Välj den energimätare som passar i din installation av följande:

 • Carlo Gavazzi EM112, EM330 eller EM340 version PF.B eller PF.A 
 • Inepro PRO2, PRO380 eller N1 CT 
 • Temco SPM1-100-AC

3. Aktivera Dynamic Power Sharing

 1. Se till att Wallbox-laddaren och myWallbox mobilappen är uppdaterade med senaste programvaruversion (du kan kontrollera appversionen i Play Store).
 2. Logga in på myWallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.
 3. Parkoppla med laddaren via Bluetooth.

Om din laddare är en Commander 2, Du kan också konfigurera Dynamic effektdelning direkt på dess pekskärm.

 1. Välj din laddare och stanna inom täckningsområdet för Bluetooth under följande steg. Om du inte har länkat din laddare till ditt myWallbox-konto än, vänligen följ dessa instruktioner för att göra så.
 2. När din laddare och myWallbox-appen är synkroniserade, gå till inställningar.
 3. Klicka på ”Uppgradering”.
 4. Klicka på ”Effektdelning”-symbolen.
 5. Ange ”Antal laddare” som är anslutna i installationen.
 6. I fältet ”Max. ström per fas” anges det värde i Ampere som är lägst av huvudbrytarens märkström och huvudsäkringens kapacitet.

Endast Max. ström per fas större än 6 amps accepteras för korrekt prestanda. Kontakta Wallbox kundtjänst om du är tveksam.

 1. Definiera Min. ström per laddare (i ampere) som varje laddare driftar.
 2. Slå på ”Dynamisk effektdelning”Ange ”Huvudbrytarens märkström” och ”Huvudsäkring/abonnemang” i Ampere.

 3. Klicka Spara och se till att statusen “Primär laddare med alla sekundära laddare ihopkopplade” visas.

4. Felsökning

Om Power Sharing-ikonen inte är valbar, följ stegen nedan:

 1. Stäng av och slå på laddaren,
 2. Kontrollera att alla kablar är rätt inkopplade,
 3. Kontrollera om rätt kabeltyp används,
 4. Kontrollera att brytaren står i rätt läge (”T” eller ”NT”),
 5. Kontrollera att laddarensprogramvara är uppdaterad,
 6. Se till att du är ansluten till din laddare via Bluetooth.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?

Related Articles