Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur aktiverar jag V2H (Vehicle to Home)?

V2H-funktionen (Vehicle to Home) gör det möjligt för din Quasar att leverera ström från batteriet i ditt elfordon till ditt hus eller eventuellt en annan byggnad.

V2H kan inte användas samtidigt med Solar Charging.

1. Kompatibla Wallbox-laddare

Följande Wallbox-laddare kan användas med ”Vehicle to Home”:

 • Quasar

2. Installationskrav

För att använda Vehicle to Home på din Quasar måste du kombinera den med en elmätare.

Välj den elmätare som är kompatibel med ditt elnät bland de kompatibla elmätarna nedan:

 • Carlo Gavazzi EM112 version PF.B*
 • Inepro PRO2 eller N1 CT

*Carlo Gavazzi EM112 version PF.B. Versionerna PF.A är inte kompatibla.

För att veta om du har en Carlo Gavazzi version B, titta på symbolerna på mätarens framsida.

2. Aktivera Vehicle to Home

Följ dessa steg för att aktivera Vehicle to Home på din Quasar:

 1. Se till att din Wallbox-laddare och Wallbox-mobilappen har den senaste versionen (du kan kontrollera versionen i Play Store eller App Store).
 2. Logga in på Wallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.
 3. Välj din laddare och stanna inom täckningsområdet för Bluetooth under följande steg. Följ de här instruktionerna om du ännu inte har länkat din laddare till ditt Wallbox-konto.
 4. Anslut till laddaren via Bluetooth och vänta tills anslutningen är etablerad.
 5. För att aktivera Vehicle to Home måste du först aktivera Power Boost. Se artikeln om Power Boost för att aktivera den.
 6. När du har konfigurerat Power Boost korrekt går du till Inställningar.
 7. Klicka på Uppgraderingar.
 8. Klicka på Vehicle to Home.
 9. Funktionen Vehicle to Home aktiveras genom växla till läget PÅ.
 10. I Max. ström per fas i installationen (i ampere), ange huvudbrytarens märkström. Det angivna värdet måste vara lika med eller större än MAX. STRÖM PER FAS (i ampere) inställd för Power Boost.
 11. Klicka på Spara.
  1. [SCENARIO 1] Om Max ström per fas i installationen är större än ström per fas för Power Boost måste du aktivera funktionen Förhindra urladdning. När du har gjort det klickar du på SPARA och Vehicle to Home är konfigurerad.
  2.  [SCENARIO 2] Om Max ström per fas i Vehicle to Home är lika med ström per fas för Power Boost klickar du på SPARA och Vehicle to Home aktiveras.
  3. [SCENARIO 3] Om Max ström per fas i installationen angiven Vehicle to Home är lägre än ström per fas för Power Boost kommer du inte att kunna spara konfigurationen och ett felmeddelande kommer att visas. Ange ett värde som är större än eller lika med ström per fas för Power Boost för att aktivera Vehicle to Home.

Felsökning

Om ikonen Vehicle to Home inte går att välja följer du stegen nedan:

 1. Stäng av och slå på laddaren,
 2. Kontrollera att alla kablar är korrekt installerade,
 3. Kontrollera om rätt kabeltyp används,
 4. Kontrollera att brytaren står i rätt läge (”T” eller ”NT”),
 5. Kontrollera att laddarens programvara är uppdaterad,
 6. Se till att du är ansluten till din laddare via Bluetooth.
Updated on 24/11/2022

Was this article helpful?