Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak zaktualizować oprogramowanie ładowarki za pomocą aplikacji myWallbox?

Zaktualizuj oprogramowanie Twojej ładowarki do najnowszej wersji, aby cieszyć się prawidłowym działaniem ładowarki i korzystać z jej najnowszych funkcji. Ewentualne problemy związane z ładowarką zostaną także rozwiązane za pomocą aktualizacji.

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz na swoim telefonie zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji myWallbox. Aplikacja jest dostępna w sklepie w App Store lub Play Store. 

W sekcji Release notes (Informacje o nowej wersji) możesz sprawdzić najnowszą wersję oprogramowania każdej ładowarki.

Zdalna aktualizacja ładowarki (wymagane połączenie z internetem)

Aby zdalnie zaktualizować ładowarkę, musi być ona połączona z Internetem. Wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić aktualizację zdalnie:

Upewnij się, że wtyczka ładowania nie jest podłączona do pojazdu podczas aktualizacji ładowarki,ponieważ może to zaburzyć rejestrację sesji i zakłócić proces aktualizacji.

 1. Otwórz aplikację myWallbox i zaloguj się.
 2. Po zalogowaniu wybierz ładowarkę z listy.
 3. Poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie Bluetooth pomiędzy aplikacją a ładowarką.
 4. Pojawi się komunikat, jeśli aktualizacja będzie dostępna. Kliknij „Check now” (Sprawdź teraz).
 5. Jeśli znajdujesz się już na ekranie aktualizacji kliknij „Install update” (Zainstaluj aktualizację).
 6. Rozpoczęto aktualizację. Możesz opuścić tę stronę lub zamknąć aplikację. Aktualizacja nie zostanie przerwana.
 7. Po ukończeniu aktualizacji pojawi się wiadomość o nowej wersji oprogramowania.

Jeśli zdecydujesz się zainstalować aktualizację później, panel aktualizacji pozostanie na ekranie ładowarki aplikacji, umożliwiając zainstalowanie aktualizacji w dowolnym momencie.

Aktualizacja ładowarki offline za pomocą Bluetooth

Załóżmy, że nie masz połączenia internetowego lub Twoja ładowarka nie obsługuje połączenia internetowego (Pulsar). W takiej sytuacji możesz zaktualizować ładowarkę offline, podłączając ją do swojego smartfona za pomocą Bluetooth, pozostając w zasięgu połączenia Bluetooth i wykonując poniższe czynności:

Upewnij się, że wtyczka ładowania nie jest podłączona do pojazdu podczas aktualizacji ładowarki,ponieważ może to zaburzyć rejestrację sesji i zakłócić proces aktualizacji.

 1. Otwórz aplikację myWallbox i zaloguj się.
 2. Po zalogowaniu wybierz ładowarkę z listy.
 3. Pozostań w zasięgu połączenia Bluetooth podczas całego procesu.
 4. Poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie Bluetooth pomiędzy aplikacją a ładowarką.
 5. Pojawi się komunikat, jeśli aktualizacja będzie dostępna. Kliknij „Check now” (Sprawdź teraz).
 6. Jeśli znajdujesz się już na ekranie aktualizacji kliknij „Install update” (Zainstaluj aktualizację).
 7. Rozpoczęto aktualizację.
 8. Po ukończeniu aktualizacji pojawi się wiadomość o nowej wersji oprogramowania.

Funkcja przeprowadzania aktualizacji offline jest dostępna tylko dla danych typów oprogramowania, które zależą od modelu ładowarki:

Jeśli przeprowadzasz aktualizację offline, nie opuszczaj tej strony ani nie zamykaj aplikacji – spowoduje to przerwanie procesu aktualizacji i może skutkować uszkodzeniem ładowarki.

 • Commander 2: >= 4.6.5
 • Copper SB: >= 4.5.5
 • Pulsar Plus: >=4.6.0
 • Copper: >= 4.3.0
Updated on 19/12/2022

Was this article helpful?

Related Articles