Velkommen til Wallbox Support

Gennemgå vores ofte stillede spørgsmål for at finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår.

Sådan opdaterer du din opladers software med myWallbox-appen

Det er vigtigt at holde opladerens software opdateret for at få en stabil drift og kunne udnytte opladerens nyeste funktionaliteter. Eventuelle softwarefejl i opladeren løses også via softwareopdateringer.

Før du starter, skal du sikre dig, at du har downloadet den nyeste version af myWallbox-appen på din telefon. Det gør du ved at se i App Store eller Play Store. 

I Release notes kan du se den seneste version af hver opladers software.

Fjernopdatering af en oplader (kræver internetforbindelse til opladeren)

For at fjernopdatere en oplader skal den være tilsluttet til internettet. Følg trinene herunder for at foretage en fjernopdatering:

Sørg for, at ladepistolen ikke er tilsluttet til bilen, når du opdaterer opladeren, da dette kan bringe uorden i opladningsregistreringen og forstyrre opdateringsprocessen.

 1. Åbn myWallbox-appen og log ind.
 2. Når du er logget ind, skal du vælge din oplader på listen.
 3. Vent, indtil der er blevet oprettet Wi-Fi-forbindelse mellem din app og din oplader.
 4. Hvis en opdatering er tilgængelig, vises der et pop op-vindue. Tryk på “Tjek nu“.
 5. Når du er på opdateringsskærmen, skal du trykke på “Installer opdatering“.
 6. Opdateringsprocessen starter. Du kan forlade denne side, uden at opdateringen afbrydes.
 7. Når opdateringen er afsluttet, vises der en meddelelsen om den nye softwareversion.

Hvis du beslutter dig for at installere opdateringen senere, bliver der ved med at være et opdateringspanel på appens opladerskærm, så du til enhver tid kan installere opdateringen.

Opdatering af en oplader offline via Bluetooth

Hvis der ikke er nogen tilgængelig internetforbindelse, eller din oplader ikke understøtter internetforbindelse (Pulsar). I så fald kan du opdatere din oplader offline ved at tilslutte din smartphone til din oplader via Bluetooth – idet du bliver i opladerens Bluetooth-område – og følge nedenstående trin:

Sørg for, at ladepistolen ikke er tilsluttet til bilen, når du opdaterer opladeren, da dette kan bringe uorden i opladningsregistreringen og forstyrre opdateringsprocessen.

 1. Åbn myWallbox-appen og log ind.
 2. Når du er logget ind, skal du vælge din oplader på listen.
 3. Bliv i din opladers Bluetooth-område under hele processen.
 4. Vent, indtil der er blevet oprettet Bluetooth-forbindelse mellem din app og din oplader.
 5. Hvis en opdatering er tilgængelig, vises der et pop op-vindue. Tryk på “Tjek nu“.
 6. Når du er på opdateringsskærmen, skal du trykke på “Installer opdatering“.
 7. Opdateringsprocessen starter.
 8. Når opdateringen er afsluttet, vises der en meddelelsen om den nye softwareversion.

Offline-opdateringsfunktionen er kun tilgængelig efter en softwarefrigivelse, hvilket afhænger af opladermodellen:

Hvis du udfører opdateringen offline, skal du ikke forlade opdateringsskærmbilledet eller lukke appen, da det afbryder opdateringsprocessen og kan skade din oplader.

 • Commander 2: >= 4.6.5
 • Copper SB: >= 4.5.5
 • Pulsar Plus: >=4.6.0
 • Copper: >= 4.3.0
Updated on 19/12/2022

Was this article helpful?

Related Articles