Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Pulsar Plus Pulsar Plus & Pulsar Plus Socket LED-lampor för Pulsar Plus Socket – Färgernas betydelse

Wallbox-laddare har en LED-lampa som visar deras aktuella status och rapporterar eventuella fel. LED-lampan syns på laddarens framsida (se bilderna i rullgardinsmenyerna nedan).

Färgkodningen är utformad för att vara enkel och intuitiv. Nedan hittar du de definitioner som motsvarar varje färg som kan visas.

LED-lampan matchar färgen på laddningshjulets skärmi Wallbox när den är ansluten till din laddare.

ALLMÄNNA SIGNALER

TURQUOISEStandby

Denna färg kan visas i tre olika situationer:
– Fordonet är anslutet och redo att laddas.
– Laddningssessionen har pausats.
– Ditt fordon är fulladdat.
TURQUOISE (blinkar) – Schemalagd laddning klar

Den schemalagda laddningssessionen som du skapade är redo att starta. Anslut kontakten till ditt fordon för att starta laddningen.
MÖRKBLÅ (lysdioderna blinkar långsamt ) – Laddning pågår

Ditt fordon är anslutet till laddaren och laddningen pågår.
När laddningen är klar lyser LED-lampan turkos.
GUL Laddaren låst

Laddaren är låst. Du måste låsa upp den för att starta en laddningssession. Endast fördefinierade behöriga användare kan låsa upp en laddare.
Kom ihåg att om autolåset är aktiverat kommer laddaren att låsas automatiskt efter några sekunder utan någon användaraktivitet. Du kan läsa mer om hur du använder låssystemet på din laddare i den här artikeln artikel.
WHITE (höghastighetsroulette)Uppdateringar av laddare

Laddarens programvara håller på att uppdateras. Lysdioden tänds och släcks under uppdateringsprocessen. Du kan följa uppdateringsprocessen i Wallbox. Utför inga åtgärder förrän programuppdateringen har slutförts.
Om du behöver mer hjälp med uppdateringsprocessen kan du läsa denna artikel .
GRÖN – Initialisering

När du slår på laddaren lyser LED-lampan grönt, bleknar och lyser grönt när initialiseringsprocessen är klar. Din laddare är nu klar att användas.
LED-lampan lyser grönt tills du ansluter bilen eller stänger av laddaren.

FELSTATUS

Allmänna fel

RED – Fel har uppstått

Laddaren är i felläge. Det upptäckta problemet kan härröra från laddaren, elfordonet eller elnätet. Försök inte ladda i detta tillstånd. Kontakta Wallbox kundtjänst så att vårt team kan diagnostisera problemet och ge råd om bästa tillvägagångssätt.
ORANGE (LED blinkar) – Konfigurationsfel på MID

Kommunikationen mellan din Pulsar Plus och din MID har misslyckats. Du kan hänvisa till denna artikel för mer information om hur du installerar och konfigurerar din MID.

Fel i Static Load Management

RÖD (LED:n lyser i 30 sekunder) – “Secondaries error”, Secondaries laddare är felkonfigurerade

Om du har Static Load Management installerat och LED-lampan lyser rött och stannar i denna färg i 30 sekunder, är dina Secondaries-laddare felkonfigurerade och kan inte parkopplas med din laddare. Du kan hänvisa till Artikel omStatic Load Management eller Installationsguide förEMS för mer information om hur du konfigurerar Secondaries-laddare korrekt.
Om felet kvarstår kan du använda felsökningsavsnittet i chatboten och slutligen kontakta Wallbox kundtjänst via det om du inte kan lösa problemet.
GREEN/WHITE/TURQUOISE (alla tre färgerna blinkar växelvis) – Stand-alone mode


Din laddare kunde inte kopplas ihop med sekundärladdarna i ditt Power sharing-system. Detta fel liknar det tidigare felet “Secondary charger not paired”, men skillnaden är att den här gången kommer felkonfigurationen från den aktuella laddaren (primärladdaren) och inte från sekundärladdarna.
Du kan hänvisa till Artikel omStatic Load Management eller Installationsguide förEMS för mer information om hur du konfigurerar Secondaries-laddare korrekt.
Om felet kvarstår kan du använda felsökningsavsnittet i chatboten och slutligen kontakta Wallbox kundtjänst via det om du inte kan lösa problemet.

Power Boost

TURQUOISE (LED blinkar) – Väntar på ström

Ditt elfordon väntar på strömtilldelning. Den börjar laddas när det finns tillräckligt med ström tillgängligt på elnätet.
Du kan hänvisa till Power Boost eller i EMS installationsguide för mer information om hur du konfigurerar sekundärladdare korrekt.
Om felet kvarstår kan du använda felsökningsavsnittet i chatboten och slutligen kontakta Wallbox kundtjänst via det om du inte kan lösa problemet.
Updated on 16/01/2024

Was this article helpful?