Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Pulsar Plus Lysdiod – Färgens betydelse

Pulsar Plus har ett lysdiodsystem som visar laddningsaktivitet, kommunicerar status och rapporterar eventuella fel. Färgkodningen har utformats för att vara enkel, lätt att förstå och intuitiv. Indikatorlampan är lätt att känna igen på utsidan av din Pulsar Plus.

Indikatorlampan matchar färgen på myWallbox-appens laddningshjul när den är ansluten till din laddare.

ALLMÄN INFORMATION

LJUSBLÅ (blinkande)

Din elbil väntar på att bli tilldelad ström.
GRÖN/VIT/LJUSBLÅ (alla tre färgerna blinkar omväxlande) – Fristående läge


Pulsar Plus-laddaren kan inte parkopplas med andra laddare i din Power Sharing-installation. Mer information finns i artikeln Power Sharing.
TURKOSStandby-läge

Elbilen är klar för laddning, laddningssessionen har pausats eller bilen är fulladdad.
TURKOS (blinkar)Schemalagd laddning – redo att användas

Pulsar-laddarens schemalagda laddningssession kan starta (mer information om schemalagda laddningssessioner finns i följande artikel: Hur du skapar en schemalagd laddningssession med din Pulsar Plus).
MÖRKBLÅ (långsamt blinkande) – Laddningsläge

Indikatorlampan ger blinkande blått sken när en säker anslutning har upprättats mellan laddaren och bilen och laddningsprocessen är igång.
GUL – Låst läge

Denna färgs visas på din Pulsar Plus när den har låsts via myWallbox-appen eller portalen. Elbilen laddas inte när laddaren är i låst läge.
Om mer än en användare har tillgång till laddaren och autolås är aktiverat (vilket är standard), låses laddaren automatiskt efter några minuter utan aktivitet. Du kan läsa mer om laddarens låsfunktion i den här artikeln.
När laddaren är upplåst kommer den att visa den turkosa färgen (redo).
RÖDFelläge

Laddaren är i felläge. Försök inte att ladda. Det identifierade problemet kan finnas i laddaren, elbilen eller på elnätet. Kontakta Wallbox Service så att vårt team kan ge dig råd om bästa uppföljningsåtgärder.
ORANGE (blinkande)MID-konfigurationsfel

Kommunikationsavbrott mellan Pulsar Plus-laddaren och MID-mätaren. Du kan läsa den här artikeln för mer information om hur MID-mätaren installeras och konfigureras.
VIT (snabb roterande rörelse)Programvaruuppdatering

Programvaran för din laddare uppdateras. Vidta inga åtgärder under uppdateringen, då det finns risk för att Pulsar-laddaren skadas.

FELSIGNAL FÖR POWER SHARING

Din Pulsar Plus kan också visa en signal om ett fel uppstår när den används till Power Sharing. Nedan beskrivs färger som kan visas:

LJUSBLÅ (blinkande)

Din elbil väntar på att bli tilldelad ström.
GRÖN/VIT/LJUSBLÅ (alla tre färgerna blinkar omväxlande) – Fristående läge


Din Pulsar Plus kan inte parkopplas med andra laddare i ditt Power Sharing-system. Mer information finns i artikeln Power Sharing.
TURKOSStandby-läge

Elbilen är klar för laddning, laddningssessionen har pausats eller bilen är fulladdad.

MEDDELANDE FÖR POWER BOOST 

Din Pulsar Plus kan också visa en signal om ett fel uppstår när den används med Power Boost. Nedan beskrivs färger som kan visas:

LJUSBLÅ (blinkande)

Din elbil väntar på att bli tilldelad ström.
Updated on 09/11/2022

Was this article helpful?

Related Articles