Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan aktivere Dynamic Power Sharing?

Dynamic Power Sharing (DPS) overvåker en bygnings etterspørsel og sammenligner den med den maksimale tillatte verdien. Når den er lavere enn maksimum, kan DPS levere all gjenværende tilgjengelig strøm opp til det maksimale til ladenettverket. I motsatt fall, hvis bygningens etterspørsel er lik eller større enn den maksimale tillatte verdien, blir det ikke tilført strøm til ladestasjonene.

Ved bare å dra nytte av perioder der det er lav etterspørsel fra bygningen, kan ladenettverkets etterspørsel tilfredsstilles uten å måtte øke installasjonens samlede kraftforsyning.

Dynamic Power Sharing kan ikke brukes samtidig med Eco-Smart.

1. Kompatible Wallbox-ladere

Nedenfor finner du listen over Wallbox-ladere som er kompatible med Dynamic Power Sharing:

 • Pulsar Plus
 • Commander 2
 • Copper SB

2. Installasjonskrav

For å aktivere Dynamic Power Sharing, må den kombineres med en energimåler.

Velg energimåleren som er kompatibel med det elektriske nettverket ditt blant dem som er listet opp nedenfor:

 • Carlo Gavazzi EM112 eller EM330, EM340 versjon PF.B or PF.A 
 • Inepro PRO2, PRO380 eller N1 CT 
 • Temco SPM1-100-AC

3. Aktivere Dynamic Power Sharing

 1. Pass på at Wallbox-laderen og myWallbox-mobilappen er oppdaterte til siste tilgjengelige versjon (du kan sjekke versjonen i Play Store).
 2. Logg inn på myWallbox-appen ved å fylle inn informasjonen din, eller registrer deg dersom du ikke allerede har en konto.
 3. Koble laderen din til via Bluetooth.

Dersom laderen din er en Commander 2, kan du også konfigurere Dynamic Power Sharing direkte på dens berøringsskjerm.

 1. Velg laderen din og forbli innen dens Bluetooth-rekkevidde under alle følgende trinn. Dersom du ikke har koblet laderen til din myWallbox account, følger du disse instruksjonene for å gjøre det.
 2. Når laderen din og myWallbox-appen er synkronisert, går du til Innstillinger.
 3. Klikk på Oppgraderinger.
 4. Klikk på Power Sharing-ikonet.
 5. Indiker antallet ladere som er til stede på installasjonen.
 6. I feltet formaks strøm per fase, spesifiseres hovedbryterens nominelle strøm eller abonnerte strøm (i ampere), avhengig av hva som er lavest.

Kun maks strøm per fase større enn 6 ampere aksepteres for korrekt ytelse. Kontakt Wallbox Service hvis du er i tvil.

 1. Definer min. strøm per lader (i ampere)som hver lader skal operere.
 2. Slå på Dynamic Power Sharing. Spesifiser maks strøm for bygningens hovedbryter (i amper) og abonnert kraft (i kVa).

 3. Klikk på Lagre og pass på at statusen «Primær lader med sekundære ladere paret» vises.

4. Feilsøking

Dersom Power Sharing-ikonet ikke kan velges, følger du trinnene nedenfor:

 1. Slå strømmen av og på på laderen din,
 2. Sjekk alle kablene for korrekt installasjon,
 3. Verifiser at det brukes riktig kabeltype,
 4. Sjekk om bryteren er satt korrekt til «T» eller «NT»,
 5. Sjekk om laderens programvare er oppdatert,
 6. Påse at du er tilkoblet laderen din med Bluetooth.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?

Related Articles