Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan aktivere V2H (Vehicle to home)?

V2H (Vehicle to Home)-funksjonen lar Quasar-en din levere strøm fra batteriet til el-bilen din til huset ditt eller, potensielt, en annen bygning.

V2H kan ikke brukes samtidig med Solar Charging.

1. Kompatible Wallbox-ladere

Nedenfor ser du en liste over Wallbox-ladere som er kompatible med Vehicle to Home:

 • Quasar

2. Installasjonskrav

For å aktivere Vehicle to Home for din Quasar, må du kombinere den med et Power Meter.

Velg et Power Meter som er kompatibelt med det elektriske nettverket ditt blant dem som er kompatible nedenfor:

 • Carlo Gavazzi EM112 versjon PF.B*
 • Inepro PRO2 eller N1 CT

*Carlo Gavazzi EM112 versjon PF.B. Versjonene PF.A er ikke kompatible.

For å vite om du eier en Carlo Gavazzi revisjon B, se på symbolene på den fremre delen av måleren.

2. Aktivering av Vehicle to home

Følg disse trinnene for å aktivere Kjøretøy til hjem på din Quasar:

 1. Pass på at Wallbox-laderen og Wallbox-mobilappen har siste tilgjengelige versjon (du kan sjekke versjonen i Play Store eller App Store).
 2. Logg deg inn på Wallbox-appen ved å fylle inn opplysningene dine, eller registrer deg hvis du ikke har konto ennå.
 3. Velg laderen og hold deg innenfor Bluetooth-rekkevidden gjennom alle de følgende trinnene. Følg disse instruksjonene hvis du ikke har koplet laderen til din Wallbox-konto enda.
 4. Kople laderen din via Bluetooth og vent til tilkoplingen er etablert.
 5. For å aktivere Vehicle to Home, må du først aktivere Power Boost. Se Power Boost-artikkelen om hvordan man aktiverer den.
 6. Når du har konfigurert Power Boost ordentlig, gå til Innstillinger.
 7. Klikk på Oppgraderinger.
 8. Klikk på Vehicle to Home.
 9. Aktiver Vehicle to Home-funksjonen ved å sette knappen til PÅ-posisjon.
 10. I Maks strøm per fase av installasjonen (i ampere), spesifiser hovedbryterens maksimalstrøm. Den spesifiserte verdien må være lik med eller større enn MAKS. STRØM PER FASE (i ampere) som er angitt for Power Boost.
 11. Klikk på Lagre.
  1. [SCENARIO 1] Hvis Maks strøm per fase for installasjonen er større enn Power Boost-strømmen, må du slå på funksjonen for Forebyggende utladning. Når du er ferdig, klikk på LAGRE og Vehicle to Home vil være ferdig konfigurert.
  2.  [SCENARIO 2] Hvis den maksimale strømmen per fase satt i Vehicle to Home er lik Power Boost-strømmen per fase, klikker du på LAGRE og Vehicle to Home vil bli aktivert.
  3. [SCENARIO 3] Hvis maksimal strøm per fase av installasjonen angitt i Vehicle to Home er lavere enn Power Boost-strømmen per fase, vil du ikke kunne lagre denne konfigurasjonen, og en feilmelding vises. Angi en verdi større eller lik Power Boost-strøm per fase for å aktivere Vehicle to Home.

Feilsøking

I tilfelle Vehicle to Home-ikonet ikke lar seg velge, følg trinnene nedenfor:

 1. Slå av og på laderen,
 2. Sjekk at alle kabler er rett installert,
 3. Verifiser at det brukes riktig kabeltype,
 4. Sjekk om bryteren er satt korrekt til «T» eller «NT»,
 5. Sjekk at programvaren til laderen er oppdatert,
 6. Påse at du er tilkoblet laderen din med Bluetooth.
Updated on 24/11/2022

Was this article helpful?