Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak włączyć funkcję V2H (Vehicle to Home)?

Funkcja V2H (Vehicle to Home) umożliwia korzystanie z ładowarki Quasar do dostarczania energii z akumulatora samochodu elektrycznego do domu lub innego budynku.

Funkcji V2H nie można używać jednocześnie z funkcją Solar Charging.

1. Kompatybilne ładowarki Wallbox

Poniżej znajdziesz listę ładowarek marki Wallbox, które są zgodne z funkcją Vehicle to Home:

 • Quasar

2. Wymagania dotyczące instalacji

Aby włączyć funkcję Vehicle to Home w ładowarce Quasar, należy zainstalować miernik mocy.

Wybierz jeden z poniższych mierników mocy, który jest zgodny z Twoją siecią elektryczną:

 • Carlo Gavazzi EM112 wersja PF.B*
 • Inepro PRO2 lub N1 CT

*Carlo Gavazzi EM112 wersja PF.B. Wersje PF.A nie są kompatybilne.

Aby dowiedzieć się, czy posiadasz miernik Carlo Gavazzi w wersji B, przyjrzyj się symbolom zamieszczonym z przodu miernika.

2. Włączanie funkcji Vehicle to Home

Wykonaj te kroki, aby włączyć funkcję Vehicle to Home w ładowarce Quasar:

 1. Upewnij się, że Twoja ładowarka Wallbox oraz aplikacja mobilna Wallbox są aktualne (możesz sprawdzić ich wersję w sklepach Play Store lub App Store).
 2. Zaloguj się do aplikacji Wallbox, wpisując swoje dane logowania lub zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta.
 3. Wybierz swoją ładowarkę i pozostań w zasięgu technologii Bluetooth podczas wykonywania poniższych kroków. Jeśli Twoja ładowarka nie jest jeszcze powiązana z Twoim kontem Wallbox, wykonaj następujące instrukcje.
 4. Połącz się z ładowarką przez Bluetooth i poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane.
 5. Aby aktywować funkcję Vehicle to Home, należy najpierw włączyć funkcję Power Boost. Aby go aktywować, zapoznaj się z artykułem Power Boost.
 6. Po prawidłowym skonfigurowaniu Power Boost, należy wejść na stronę Ustawienia.
 7. Kliknij menu Uaktualnienia.
 8. Kliknij funkcję Vehicle to Home.
 9. Włącz funkcję Vehicle to Home, ustawiając przełącznik w pozycji WŁ.
 10. W polu Maksymalny prąd na fazę instalacji [A] określ znamionowy prąd wyłącznika zasilania. Wartość ta musi być równa lub większa niż wartość MAKS. PRĄD NA FAZĘ (w amperach) ustawiony w przypadku funkcji Power Boost.
 11. Kliknij Save (Zapisz).
  1. [SCENARIO 1] Jeśli maksymalny prąd na fazę instalacji jest większy niż prąd funkcji Power Boost, należy włączyć funkcję Preventive discharge. Po zakończeniu kliknij przycisk ZAPISZ i funkcja Vehicle to Home zostanie w pełni skonfigurowana.
  2.  [SCENARIO 2] Jeśli wartość ustawienia Maksymalny prąd na fazę w przypadku funkcji Vehicle to Home jest równa wartości prądu na fazę funkcji Power Boost, kliknij przycisk ZAPISZ i funkcja Vehicle to Home zostanie włączona.
  3. [SCENARIO 3] Jeśli wartość Maksymalny prąd na fazę instalacji ustawiona w przypadku funkcji Vehicle to Home jest niższa niż wartość prądu na fazę funkcji Power Boost, nie będzie można zapisać tej konfiguracji i zostanie wyświetlony komunikat informujący o błędzie. Aby włączyć funkcję Vehicle to Home, ustaw wartość większą lub równą prądowi na fazę funkcji Power Boost.

Wykrywanie i usuwanie problemów

Jeśli nie można wybrać ikony Vehicle to Home, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wyłącz i włącz ładowarkę,
 2. Sprawdź wszystkie przewody pod kątem prawidłowej instalacji,
 3. Sprawdź, czy używany jest właściwy rodzaj przewodu,
 4. Sprawdź, czy przełącznik jest prawidłowo ustawiony w pozycji „T” lub „NT”.
 5. Sprawdź, czy oprogramowanie ładowarki jest aktualne,
 6. Upewnij się, że nawiązane zostało połączenie Bluetooth z ładowarką.
Updated on 24/11/2022

Was this article helpful?