Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Pulsar Max Indikatorlampa – Färgernas betydelse

Wallbox-laddare har en indikatorlampa som visar aktuell status och rapporterar eventuella fel. Indikatorlampan är synlig på laddarens framsida (se bilderna i rullgardinsmenyerna nedan).

Färgkodningen är utformad för att vara enkel och intuitiv. Nedan hittar du definitionerna för varje färg som kan visas.

Indikatorlampan matchar färgen på laddningshjulets skärm i myWallbox-appen när den är ansluten till din laddare.

ALLMÄNNA SIGNALER

TURKOS (Indikatorlampa blinkar)Schemalagd laddning är redo
PMAX_SVART_Turkos
Den schemalagda laddningssessionen du skapade är redo att starta. Anslut kontakten till ditt fordon för att starta laddningssessionen.
MÖRKBLÅ (Indikatorlampa blinkar långsamt) – Laddning pågår

PMAX_SVART_Blå_cirklar
Ditt fordon är anslutet till laddaren och laddningssessionen pågår.
När laddningen är klar lyser indikatorlampan turkost.
GUL – Laddare låst

PMAX_SVART_GulLaddaren är låst. Du måste låsa upp den för att starta en laddningssession. Endast på förhand godkända användare kan låsa upp en laddare.
Kom ihåg att om funktionen auto-lås är aktiverad kommer laddaren att automatiskt att låsas efter några sekunder utan användaraktivitet. Mer information om hur du använder låssystemet på laddaren finns i den här artikeln.
VIT (Indikatorlampa av och på) – Uppdatering av laddaren
PMAX_SVART_Vit
Laddarens programvara håller på att uppdateras. Indikatorlampan tänds och släcks under uppdateringsprocessen. Du kan följa uppdateringsprocessen i myWallbox-appen. Utför inga åtgärder förrän programuppdateringen har slutförts.
Du kan läsa den här artikeln för mer information om uppdateringsprocessen.
GRÖN (blinkande rörelse) – Uppstart
Din Pulsar har aktiverats och är påslagen. Den gröna indikatorlampan kommer snart att sluta blinka och lysa fast när uppstartsprocessen är klar.
GRÖN – Redo att användas

Din laddare är påslagen och redo att användas. Indikatorlampan förblir grön tills du ansluter ditt fordon eller stänger av laddaren.

FELSTATUS

Allmänt fel

RÖD (Indikatorlampan lyser i 30 sekunder) – “Fel på sekundär laddare”, sekundär laddare är felkonfigurerade

PMAX_SVART_Röd
Om du har Power Sharing installerat och indikatorlampan lyser rött i 30 sekunder är dina sekundära laddare felkonfigurerade och kan inte kopplas ihop med din laddare. Du kan läsa artikeln om Power Sharing eller Installationsguiden för energihanteringslösningar för mer information om hur du konfigurerar sekundära laddare korrekt.
Om felet kvarstår kan du använda felsökningsavsnittet i chatboten och till sist kontakta Wallbox kundtjänst via det om du inte lyckas lösa problemet.

Fel vid Power Sharing

RÖD (Indikatorlampan lyser i 30 sekunder) – “Fel på sekundär laddare”, sekundär laddare är felkonfigurerade

PMAX_SVART_Röd
Om du har Power Sharing installerat och indikatorlampan lyser rött i 30 sekunder är dina sekundära laddare felkonfigurerade och kan inte kopplas ihop med din laddare. Du kan läsa artikeln om Power Sharing eller Installationsguiden för energihanteringslösningar för mer information om hur du konfigurerar sekundära laddare korrekt.
Om felet kvarstår kan du använda felsökningsavsnittet i chatboten och till sist kontakta Wallbox kundtjänst via det om du inte lyckas lösa problemet.
GRÖN/VIT/TURKOS (blinkar växelvis) – ”Fristående fel”, primära laddaren är felkonfigurerad
PMAX_SVART_VitDin laddare kan inte parkopplas med sekundära laddare i Power Sharing-systemet. Det här felet liknar det tidigare felet ”Sekundär laddare ej parkopplad”, skillnaden är att den här gången kommer felkonfigurationen från den aktuella laddaren (den primära) och inte från de sekundära laddarna. 
Du kan läsa artikeln om Power Sharing eller Installationsguiden för energihanteringslösningar för mer information om hur du konfigurerar sekundära laddare korrekt.
Om felet kvarstår kan du använda felsökningsavsnittet i chatboten och till sist kontakta Wallbox kundtjänst via det om du inte lyckas lösa problemet.

Fel med Power Boost

TURKOS (Indikatorlampa blinkar) – Väntar på ström

PMAX_SVART_Turkos
Din elbil väntar på att bli tilldelad ström. Den börjar laddas när det finns tillräckligt med ström i elnätet. 
Du kan läsa artikeln om Power Boost eller Installationsguiden för energihanteringslösningar för mer information om hur du konfigurerar sekundära laddare korrekt.
Om felet kvarstår kan du använda felsökningsavsnittet i chatboten och till sist kontakta Wallbox kundtjänst via det om du inte lyckas lösa problemet.
Updated on 22/09/2023

Was this article helpful?