Pulsar Max status-LED-lys – Fargenes betydning

Wallbox-ladere har et LED-lys som reflekterer deres nåværende status og rapporterer eventuelle feil. LED-lyset er synlig foran på laderen din (se bildene i rullegardinlistene nedenfor).

Fargekodingen er designet for å være enkel og intuitiv. Nedenfor finner du definisjonene som beskriver den enkelte farge som kan vises.

LED-en vil matche fargen på Wallbox-appens ladehjulsskjerm når laderen din er tilkoblet.

GENERELLE SIGNALER

TURKIS (LED blinker) – Planlagt lading er klar
PMAX_BLACK_Turqcercles
Den planlagte ladeøkten du opprettet er klar til å starte. Koble til kontakten til kjøretøyet for å starte ladeøkten.
MØRK BLÅ (LED blinker sakte) – Lading pågår

PMAX_BLACK_Blue_cercles
Kjøretøyet er koblet til laderen og ladeøkten er i gang.
Når ladingen er fullført vil LED-lyset bli turkis.
GUL – Lader låst

PMAX_BLACK_YellowLaderen er låst. Du må låse den opp for å starte en ladeøkt. Bare forhåndsdefinerte autoriserte brukere kan låse opp en lader.
Husk at dersom autolåsen er aktivert, vil laderen automatisk låse seg etter noen sekunders fravær av brukeraktivitet. Du kan lære mer om hvordan du bruker låsesystemet til laderen din i denne artikkelen.
HVIT (LED av og på) – Laderen oppdateres
PMAX_BLACK_White
Laderens programvare blir oppdatert. LED-lyset slås av og på under oppdateringsprosessen. Du kan følge oppdateringsprogresjonen i Wallbox-appen. Ikke utfør noen handling før programvareoppdateringen er fullført.
Du kan lese denne artikkelen for mer hjelp angående oppdateringsprosessen.
GRØNN (blinkende bevegelse) – Initialisering/oppstart
Laderen din er initialisert og slår seg PÅ. Den grønne LED-en slutter snart å blinke og forblir stille når initialiseringsprosessen er fullført.
GRØNN – Klar

Laderen din er slått på og klar til bruk. LED-lyset vil forbli grønt til du kobler til kjøretøyet eller slår av laderen.

FEILTILSTAND

Generell feil

RØD (LED forblir PÅ i 30 sek) – “Sekundærladerfeil”, sekundærladere er feilkonfigurert

PMAX_BLACK_Red
Hvis du har Static Load Management installert og LED-en lyser rødt og forblir i denne fargen i 30 sekunder, er dine sekundærladere feilkonfigurert og kan ikke pares med laderen din. Du kan se artikkelen om Static Load Management eller EMS-installasjonsveiledningen for mer informasjon om hvordan du konfigurerer sekundærladere på riktig måte.
Hvis feilen vedvarer, kan du bruke feilsøkingsdelen av chatboten og til slutt kontakte Wallbox Customer Service via den om du ikke får løst problemet.

Feil med Static Load Management

RØD (LED forblir PÅ i 30 sek) – “Sekundærladerfeil”, sekundærladere er feilkonfigurert

PMAX_BLACK_Red
Hvis du har Static Load Management installert og LED-en lyser rødt og forblir i denne fargen i 30 sekunder, er dine sekundærladere feilkonfigurert og kan ikke pares med laderen din. Du kan se artikkelen om Static Load Management eller EMS-installasjonsveiledningen for mer informasjon om hvordan du konfigurerer sekundærladere på riktig måte.
Hvis feilen vedvarer, kan du bruke feilsøkingsdelen av chatboten og til slutt kontakte Wallbox Customer Service via den om du ikke får løst problemet.
GRØNN/HVIT/TURKIS (blinker om hverandre) – “Frittstående feil”, primærladeren er feilkonfigurert
PMAX_BLACK_WhiteLaderen din kunne ikke pares med sekundærladerne til Static Load Management-systemet. Denne feilen likner litt på den forrige feilen “Sekundærlader ikke sammenkoblet”, forskjellen er at denne gangen kommer feilkonfigurasjonen fra den nåværende laderen (den primære) og ikke fra de sekundære. 
Du kan se artikkelen om Static Load Management eller EMS-installasjonsveiledningen for mer informasjon om hvordan du konfigurerer sekundærladere riktig.
Hvis feilen vedvarer, kan du bruke feilsøkingsdelen av chatboten, og til slutt kontakte Wallbox Customer Service via den hvis du ikke får løst problemet.

Feil med Power Boost

TURKIS (LED blinker) – Venter på strøm

PMAX_BLACK_Turqcercles
Ditt elektriske kjøretøy venter på en strømtildeling. Den vil begynne å lade når det er nok strøm tilgjengelig på strømnettet. 
Du kan se artikkelen om Power Boost eller EMS-installasjonsveiledningen for mer informasjon om hvordan du konfigurerer sekundærladere på riktig måte.
Hvis feilen vedvarer, kan du bruke feilsøkingsdelen av chatboten, og til slutt kontakte Wallbox Customer Service via den hvis du ikke får løst problemet.
Updated on 22/09/2023

Was this article helpful?