Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Copper SB Produktoversikt

Copper SB

Produktoversikt

Wallbox Copper SB er tilpasset kommersiell og halvoffentlig bruk. Denne laderen benytter en universalkontakt, og passer til kjøretøytilkoblinger av både type 1 og type 2. Tilgangskontroll administreres gjennom RFID.
Copper SB er en intelligent enhet som alltid er tilkoblet ladestyringsplattformen myWallbox. Som et resultat av dette kan flere brukere overvåkes, og tilgjengelig strøm kan distribueres mellom flere ladere.

Når laderen din er installert kan du begynne å lade el-bilen din umiddelbart. Men for å dra nytte av laderens smarte funksjoner og bruke den til dens fulle potensial, må du pare den med myWallbox-appen. Følg trinnene nedenfor for å pare laderen din med appen vår og sette den opp:

 1. Last ned og installer myWallbox-appen på din smarttelefon,
 2. Opprett en myWallbox-konto,
 3. Legg til laderen til din myWallbox-konto,
 4. Kople til laderen din via Bluetooth,
 5. Kople laderen din til Wi-Fi (for fjernstyring),
 6. Juster laderens strøm.

Nå som du har satt opp laderen din, har du tilgang til alle dens funksjoner: Opprett planlagte ladeøkter, start/pause en ladeøkt, administrer laderens Autolås og se dine ladeøktdata.

 • – Wallbox garanterer dette produktet mot material- og produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato.
 • – I denne perioden vil Wallbox, etter eget skjønn, enten reparere eller erstatte eventuelle defekte produkter uten ekstra kostnad for eieren.
 • – Erstatningsprodukter eller reparerte deler garanteres kun for den ikke-utløpte delen av den opprinnelige garantien eller seks måneder, avhengig av hvilken periode som er lengst.
 • – Enhver defekt som skyldes ulykke, feil bruk, feil vedlikehold eller normal slitasje dekkes ikke av den begrensede garantien.
 • – Utskifting eller bruk av andre deler fra klientens side vil anses som feil bruk.
 • – Vilkårene i denne begrensede garantien utelukker ikke, begrenser ikke og endrer ikke – men kommer i tillegg til – de obligatoriske lovbestemte rettighetene som gjelder for salg av produktet til deg, med unntak av det som er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Dersom du mener at produktet er defekt, ta kontakt med Wallbox for instruksjoner om hvor du skal sende det eller hvor du skal ta det med til reparasjon.

Videoer

Relaterte artikler

Trenger du mer hjelp?

[elementor-template id="1022"]
Updated on 31/01/2021

Was this article helpful?

Related Articles