Benvingut a l’assistència de Wallbox

Llegeix les nostres FAQ’s per trobar resposta a preguntes freqüents

Condicions d’ús

Data d’entrada en vigor:  1 de juliol del 2019

Wallbox Chargers SL. («Wallbox») ofereix una solució de càrrega de vehicles electrònics per a usuaris de l’àmbit de la llar i de l’empresa que inclou maquinari i un servei en línia per controlar les funcions de dispositius de càrrega intel·ligents i que és accessible localment en una xarxa i remotament a través d’Internet per mitjà d’aquesta pàgina web i d’una app mòbil.

AQUESTES CONDICIONS D’ÚS CONTENEN UNA CLÀUSULA D’ARBITRATGE VINCULANT I UNA RENÚNCIA ALS DRETS DE DEMANDA COL·LECTIVA A L’APARTAT 18.  ELS TERMES DE L’APARTAT 18 AFECTEN ELS VOSTRES DRETS DE RESOLUCIÓ DE DISPUTES AMB WALLBOX.  CONSEGÜENTMENT, ELS HEU DE REVISAR DETINGUDAMENT.  SI NO ESTEU D’ACORD AMB AQUESTES CONDICIONS D’ÚS, NO SE US PERMET UTILITZAR ELS SERVEIS DE WALLBOX

1. El servei i el seu propietari

Aquest document (juntament amb tots els documents que esmenta) estableix les condicions que regeixen l’ús d’aquest lloc web (support.wallbox.com) (el «lloc web») i del servei de Wallbox («servei») —amb instal·lacions de tractament d’informació que permeten el control dels dispositius de càrrega de vehicles electrònics—, als quals es pot accedir a través del portal de myWallbox d’aquest lloc web (el «portal de myWallbox»), de l’app mòbil (l’«app»), i de qualsevol altra app actual o futura, suport o dispositiu a través dels quals es pugui accedir al servei.

En utilitzar aquest lloc web, l’app o el servei, els usuaris («vosaltres» o «usuaris») accepteu les obligacions legals d’aquestes condicions d’ús i de la nostra política de privadesa, incorporada en aquestes condicions d’ús com a referència.  Per tant, si no esteu d’acord amb tots els termes i condicions d’aquest document de condicions d’ús i de la política de privadesa, no utilitzeu aquest lloc web.

2. Usuaris

2.1. L’accés a determinades funcionalitats del servei requerirà el registre previ de l’usuari i la creació d’un compte de «myWallbox», amb l’acceptació explícita d’aquestes condicions d’ús. La creació del compte permetrà que l’usuari es beneficiï de diferents característiques de gestió intel·ligent de dades en funció del paquet de serveis que esculli entre els que ofereix WALLBOX.

2.2. En el procediment de registre, l’usuari haurà d’emplenar els formularis pertinents del lloc web o de l’app. Les dades introduïdes per l’usuari han de ser exactes, veritables, actuals i completes, i és responsabilitat de l’usuari mantenir actualitzades aquestes dades. L’usuari és responsable de mantenir en secret la seva contrasenya i respondrà dels danys derivats de l’ús, l’accés o la divulgació no autoritzats o de la pèrdua d’aquesta contrasenya. Qualsevol ús d’un compte d’usuari amb el nom d’usuari i la contrasenya correctes es considerarà realitzat per l’usuari titular d’aquest compte, que respondrà en tot cas d’aquest ús i accés.

2.3. L’usuari del compte de «myWallbox» té el dret d’autoritzar terceres persones a utilitzar el servei a través del seu compte d’usuari, mitjançant la creació de subcomptes d’usuari que aquests tercers puguin utilitzar. Aquests tercers es consideraran, a tots els efectes, usuaris del servei, i estaran sotmesos a aquestes condicions d’ús. Només el titular d’un compte principal de «myWallbox» pot crear aquests subcomptes i, en fer-ho, es compromet a informar a totes les persones autoritzades dels requeriments de compliment d’aquestes condicions d’ús, i és l’únic responsable de fer que tots les compleixin.

2.4. L’usuari respondrà de l’ús del servei que realitzi o que qualsevol persona realitzi amb el seu nom d’usuari i contrasenya.

2.5. Així mateix, l’usuari complirà aquestes condicions d’ús i altres avisos, normes d’ús i indicacions que Wallbox proporcioni als usuaris.

3. Usuaris menors d’edat

3.1. El lloc web, l’app i el servei són per a adults.  Els menors d’edat poden ser-ne usuaris només si estan sota l’autorització i plena responsabilitat d’un pare, mare o tutor/a legal, i com a usuari d’un subcompte d’aquest/a pare, mare o tutor/a legal.

3.2. WALLBOX no respondrà en cap cas de cap dany derivat de l’ús del servei per part de menors autoritzats a utilitzar el servei per un usuari.

4. Accedir al servei a través de l’app

4.1. WALLBOX posa a disposició dels usuaris una app per accedir al servei i utilitzar-lo a través de telèfons intel·ligents, tauletes, rellotges intel·ligents i qualsevol altre tipus de dispositiu mòbil (en endavant, «dispositius mòbils»). Les versions per a Android i iOS de l’app estaran disponibles per descarregar-les a la botiga d’aplicacions corresponent, que oferirà la informació del servei, incloent-hi la descripció, les característiques i les funcions de l’aplicació i els requisits tècnics per a la seva instal·lació i ús.

4.2. Després de descarregar l’app, l’usuari pot registrar-se i crear el seu compte de «myWallbox» seguint les indicacions proporcionades, això li donarà accés a les característiques del servei que requereixen estar registrat.

5. Característiques del servei

5.1. El servei permet que els usuaris l’utilitzin amb qualsevol dels dispositius per als quals Wallbox ofereix l’app. Els dispositius estan dissenyats per recopilar dades i informació encaminades a optimitzar la gestió de la càrrega elèctrica per part dels usuaris del servei, però només els usuaris registrats d’acord amb aquestes condicions d’ús poden fer ús del servei i del sistema de gestió de càrrega intel·ligent de Wallbox.

5.2. Per tal de millorar el servei, WALLBOX pot canviar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ qualsevol component i/o element del lloc web, del portal de myWallbox, de l’app, del servei o del seu funcionament, o condicions tècniques i d’ús. Així mateix, els usuaris, per tal de millorar el servei, poden suggerir a WALLBOX qualsevol canvi que considerin útil; igualment, poden demanar qualsevol informació addicional o resoldre els seus dubtes, queixes o suggeriments, posant-se en contacte amb WALLBOX a l’adreça de correu electrònic de la capçalera d’aquestes condicions d’ús.  No obstant això, l’acceptació dels suggeriments per part de Wallbox no implica cap obligació per a WALLBOX.  A més, si un usuari ofereix alguna idea, suggeriment o recomanació a Wallbox («comentaris»), Wallbox tindrà una llicència mundial perpètua per copiar, retenir, utilitzar i incorporar aquests comentaris als seus serveis o productes, sense haver de pagar drets d’autor ni tenir cap altra consideració envers l’usuari.

6. Ús del servei

6.1. L’usuari es compromet a no utilitzar el servei amb finalitats il·lícites, que infringeixin aquestes condicions d’ús, que malmetin els interessos de tercers o de WALLBOX, o que puguin malmetre o deteriorar de qualsevol manera la reputació de WALLBOX, o impedir la normal utilització o gaudi del servei.

6.2. L’usuari només podrà utilitzar el servei amb finalitats personals i dins de l’àmbit estipulat en aquestes condicions d’ús. L’usuari no realitzarà cap activitat que pugui malmetre el servei i/o el seu funcionament o desenvolupament.

6.3. A més del que ja s’ha establert, i entre altres coses, l’usuari s’abstindrà específicament d’utilitzar el servei per:

a) Pujar o transmetre a Wallbox qualsevol contingut d’usuari o utilitzar el lloc web, l’app o el servei de manera que es violi o s’amenaci la seguretat del lloc web, del portal de myWallbox, de l’app o del servei; això inclou, entre altres coses, qualsevol informació electrònica que contingui programari dissenyat per malmetre o alterar un sistema, com ara un virus, un cuc o un troià.

b) Obtenir o intentar obtenir accés no autoritzat al compte de qualsevol altra persona.

c) Utilitzar el lloc web, el portal de myWallbox, l’app o el servei per violar la legislació aplicable; aquest acord serà nul quan la llei ho prohibeixi.

d) assetjar o molestar tercers i/o violar la seva privadesa.

e) suplantar la identitat d’altres usuaris o de tercers;

f) espiar altres usuaris o tercers;

g) informar tercers de la ubicació d’altres usuaris;

h) malmetre la reputació, la imatge i el bon nom d’altres usuaris o de tercers; i

i) promocionar productes, serveis o activitats pròpies o de tercers amb finalitats publicitàries o de màrqueting.

6.4. WALLBOX es reserva el dret de bloquejar l’accés d’un usuari o d’eliminar el seu compte, així com a realitzar les accions legals oportunes, en cas que l’usuari infringeixi les disposicions d’aquestes condicions d’ús.

7. Drets de propietat intel·lectual i industrial

7.1. El lloc web, el portal de myWallbox, l’app i el servei, així com tots els seus components i/o parts constituents, que inclouen, entre altres coses, dispositius, tecnologies, codi font, dissenys, textos, marques, logotips, vídeos i imatges, estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Wallbox i els seus llicenciadors són els titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquests elements i/o han obtingut les autoritzacions o permisos pertinents dels tercers que en són titulars per poder-los utilitzar. Per tant, els usuaris no podran fer res que violi els drets de propietat intel·lectual de Wallbox o dels seus llicenciadors, ni per impugnar, oposar-se o interferir amb cap mesura de Wallbox o dels seus llicenciadors per protegir la propietat intel·lectual d’aquests elements.

7.2. L’usuari no pot eludir cap mesura o dispositiu implementat per protegir els drets de propietat intel·lectual del lloc web, del portal de myWallbox, de l’app, del servei i/o de qualsevol dels seus components i/o elements.

8. Política de privadesa

8.1. Totes les dades personals recollides en el moment del registre d’usuari i/o durant l’ús del servei estan subjectes a la  política de privadesa de Wallbox, incorporada en aquest document com a referència. L’usuari dona el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals per tal de recollir-les i utilitzar-les amb les finalitats descrites a la política de privadesa.  Si sol·liciteu que esborrem totes les vostres dades personals, es cancel·larà el vostre compte i l’acord amb Wallbox.

8.2. Un cop cancel·lat el vostre compte de «myWallbox», esborrarem totes les vostres dades personals sense avís previ, llevat que autoritzeu expressament que les conservem per enviar-vos comunicacions comercials, promocionals i/o publicitàries.

9. Modificacions

Pot ser que, de tant en tant, Wallbox modifiqui les condicions d’ús publicant-ne una nova versió al lloc web.  L’usuari té la responsabilitat de comprovar periòdicament les modificacions de les condicions d’ús.  L’ús continuat del servei, del lloc web o de l’app un cop publicades les noves condicions d’ús constitueix l’acceptació dels canvis d’aquestes condicions.  Si no accepteu canvis de les condicions d’ús, heu de cancel·lar el compte i interrompre l’ús del servei, del lloc web i de l’app.

10. Enviar informació confidencial a través del servei

Qualsevol informació que l’usuari enviï a través del servei serà tractada com a informació confidencial. Això no obstant, Wallbox té el dret d’eliminar aquesta informació si es considera ofensiva o inadequada, així com el dret de respondre processos administratius o judicials i permetre que les autoritats competents accedeixin a aquesta informació si és necessari, sempre que aquest accés compleixi la legislació vigent.

11. Limitacions tecnològiques

De tant en tant, Wallbox realitza tasques de manteniment del servei i ha d’interrompre’n temporalment la disponibilitat. A més, reconeixeu que, a banda de les interrupcions esmentades, hi ha molts elements que poden afectar el funcionament del servei i que Wallbox no pot controlar; això inclou, entre altres coses, talls d’Internet o d’altres xarxes, condicions ambientals, sobrecàrregues de les xarxes, pèrdua de connectivitat, accions del programari de tercers, etc.  Wallbox no és responsable de la no disponibilitat del servei a causa d’aquests esdeveniments.

12. Garantia limitada, exempcions de responsabilitat i limitacions de responsabilitat

12.1. WALLBOX no es fa responsable de les decisions preses pels usuaris com a conseqüència de la informació que ofereix el servei, independentment del seu origen, ni dels danys causats als usuaris o a tercers per l’ús del servei.

12.2. Wallbox no es fa responsable de la rapidesa, de la qualitat de la navegació, de l’ús o de l’accés al servei per part de l’usuari, que depenen de les condicions tècniques que l’usuari contracti amb el seu proveïdor d’accés. Per tant, Wallbox no serà responsable de la no disponibilitat, la suspensió o la cancel·lació de l’accés al servei per qüestions de connectivitat general relatives a Internet o a problemes de connexió a la xarxa local utilitzada per accedir al servei, o relatives a interrupcions degudes a tercers. Wallbox no es fa responsable de la continuïtat i la disponibilitat del servei quan no es pugui garantir per motius aliens a Wallbox.

12.3 Wallbox us garanteix, mentre hi tingueu un compte registrat, que el lloc web i el servei funcionaran d’acord amb les especificacions publicades al lloc web.

12.4 EXCEPTE PEL QUE ES GARANTEIX A L’APARTAT 12.3, EL SERVEI, EL LLOC WEB, EL PORTAL DE MYWALLBOX I L’APP S’OFEREIXEN TAL COM SÓN, SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA I, FINS ALLÀ ON HO PERMETI LA LEGISLACIÓ APLICABLE, PER MITJÀ D’AQUEST DOCUMENT WALLBOX I ELS SEUS LLICENCIATARIS NEGUEN QUALSEVOL GARANTIA, RESPONSABILITAT O CONDICIÓ, EXPRESSA O IMPLÍCITA; AIXÒ INCLOU, ENTRE ALTRES COSES, QUALSEVOL GARANTIA DE COMERCIABILITAT, D’IDONEÏTAT PER A UN FI CONCRET O NO INFRACCIÓ.  SOU RESPONSABLES DE DETERMINAR QUE EL SERVEI, EL LLOC WEB, EL PORTAL DE MYWALLBOX I L’APP COMPLEIXIN ELS VOSTRES REQUISITS I TINGUIN LA QUALITAT QUE NECESSITEU, I WALLBOX S’EXIMEIX DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT.  ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN OMETRE UNA GARANTIA IMPLÍCITA, DE MANERA QUE POT SER QUE AQUESTA EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT NO SE US APLIQUI I QUE TINGUEU ALTRES DRETS LEGALS DIFERENTS SEGONS LA JURISDICCIÓ.

13. Exempció de responsabilitat

13.1. WALLBOX no es fa responsable de les decisions preses pels usuaris com a conseqüència de la informació que ofereix el servei, independentment del seu origen, ni dels danys causats als usuaris o a tercers per l’ús del servei.

13.2. WALLBOX no es fa responsable de la rapidesa, de la qualitat de la navegació, de l’ús o de l’accés al servei per part de l’usuari, que depenen de les condicions tècniques que l’usuari contracti amb el seu proveïdor d’accés. Per tant, WALLBOX no serà responsable de la impossibilitat, la suspensió o la cancel·lació de l’accés al servei, de problemes de connexió a la xarxa utilitzada per accedir al servei, ni d’interrupcions degudes a tercers. WALLBOX no es fa responsable de la continuïtat i la disponibilitat del servei quan no es pugui garantir per motius aliens a WALLBOX.

14. Vigència

14.1. Aquests termes d’ús estaran en vigor sempre que l’usuari mantingui actiu el seu «myWallbox» i/o faci ús del servei.

14.2 Si el vostre compte ha estat inactiu durant més de dotze mesos, Wallbox té el dret de cancel·lar el vostre compte i el seu acord amb vosaltres enviant-vos una notificació a la vostra última adreça coneguda.

15. Comunicacions escrites

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, l’usuari accepta que la majoria de les comunicacions amb Wallbox seran electròniques. Wallbox es posarà en contacte amb l’usuari per correu electrònic o mitjançant avisos al servei. L’usuari accepta l’ús d’aquests mitjans de comunicació electrònics i reconeix que qualsevol notificació, informació i altres comunicacions enviades per Wallbox compleixen els requeriments reglamentaris o altres requeriments legals segons els quals han de ser per escrit.

16. Suport

16.1. Si l’usuari vol posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client per obtenir assistència, pot utilitzar els següents mitjans:

Correu electrònic

Enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected].

Correu postal

Enviant una carta a C / Anabel segura 7, planta Baja H, 28108 Alcobendas, Madrid, Espanya.

17. Legislació aplicable i jurisdicció

17.1. Aquestes condicions d’ús es regiran per les lleis d’Espanya sense perjudici de les lleis de protecció dels consumidors i usuaris que, si escau, siguin aplicables.

17.2. En cas de qualsevol disputa derivada de la prestació del servei, les parts renuncien expressament a recórrer a qualsevol altre jutjat o jurisdicció que pugui correspondre’ls i se sotmeten als tribunals de Barcelona.