Bruksvilkår

Ikrafttredelsesdato:  1. juli 2019

Wallbox ladere SL. («Wallbox») tilbyr en ladeløsning for elektriske kjøretøy for hjemme- og bedriftsbrukere med maskinvare og en elektronisk tjeneste for kontroll av ladefunksjonene til intelligente ladeenheter som er tilgjengelig lokalt på et nettverk og eksternt via Internet via dette nettstedet og en mobilapplikasjon.

DISSE BRUKSVILKÅRENE INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG EN FRASKRIVELSE AV RETTIGHETER TIL GRUPPESØKSMÅL I PUNKT 18.  VILKÅRENE I PUNKT 18 PÅVIRKER RETTIGHETENE DINE I FORBINDELSE MED TVISTELØSNING MED WALLBOX.  FØLGELIG BØR DU LESE NØYE IGJENNOM DISSE.  HVIS DU IKKE ER ENIG MED DISSE BRUKSVILKÅRENE, HAR DU IKKE LOV TIL Å BRUKE WALLBOX SINE TJENESTER

1. Tjenesten og dens eier

Dette dokumentet (sammen med alle dokumentene nevnt deri) fastsetter betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet (support.wallbox.com) («nettstedet») og Wallbox Academy («tjenesten») med informasjonsbehandlingsfasiliteter som støtter kontroll av ladeenheter for elektroniske kjøretøy, som er tilgjengelig via myWallbox-portalen på denne nettsiden («myWallbox-portalen»), den mobile appen, WALLBOX app, («app»), og eventuelle andre nåværende eller fremtidige applikasjoner, støtte eller enheter som tjenesten kan nås gjennom.

Ved å bruke dette nettstedet, appen eller tjenesten, godtar du som brukeren («du» eller «brukeren») å bindes av disse bruksvilkårene og våre retningslinjer for personvern, som er innlemmet ved henvisning i disse bruksvilkårene.  Så hvis du ikke er enig med alle vilkårene og betingelsene i disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern, bør du ikke bruke dette nettstedet.

2. Brukere

2.1. Tilgangen til visse funksjoner i tjenesten krever forhåndsregistrering av brukeren og opprettelsen av en «myWallbox»-konto, med uttrykkelig samtykke til disse bruksvilkårene. Opprettelsen av kontoen vil tillate brukeren å dra nytte av intelligente datastyringsfunksjoner i henhold til den valgte tjenestepakken blant de som tilbys av WALLBOX.

2.2. Under forhåndsregistrering må brukeren fylle ut de relevante skjemaene på nettstedet eller i appen. Dataene som oppgis av brukeren må være korrekte, sanne, oppdaterte og fullstendige, og det er brukerens ansvar å holde slike data oppdatert. Brukeren er ansvarlig for hemmeligholdelse av passordet sitt og er ansvarlig for eventuelle skader som følge av uautorisert bruk, tilgang, utlevering eller tap derav. Enhver bruk av en brukerkonto med brukerens korrekte brukernavn og passord vil anses å ha blitt gjort av brukeren som innehar en slik konto, som i alle tilfeller skal være ansvarlig for denne bruken og tilgangen.

2.3. «MyWallbox»-kontoen brukeren har rett til å autorisere tredjeparter til å bruke tjenesten via brukerens konto, ved å opprette underbrukere som slike tredjeparter kan bruke. Slike tredjeparter skal anses, for alle formål og hensikter, som brukere av tjenesten, og er bundet av disse bruksvilkårene. Bare innehaveren av en «myWallbox»-hovedkonto kan opprette slike underkontoer, og dermed forplikter han/hun seg til å informere alle autoriserte personer om samsvarskravene i forbindelse med disse bruksvilkårene, og han/hun er eneansvarlig for overholdelse all bruk av tjenesten.

2.4. Brukeren skal være ansvarlig for bruken av tjenesten eller andres bruk av tjenesten med hans/hennes brukernavn og passord.

2.5. På samme måte vil brukeren overholde disse bruksvilkårene og andre varsler, regler for bruk og anvisninger utstedt av Wallbox til brukere.

3. Mindreårige brukere

3.1. Nettstedet, appen og tjenesten er for voksne.  Mindreårige anses kun som bruker, da som underbruker, med godkjenning av en forelder eller foresatt.

3.2. WALLBOX skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av mindreåriges bruk av tjenesten som er autorisert til å bruke tjenesten av en bruker.

4. Tilgang til tjenesten via appen

4.1. WALLBOX gjør en app tilgjengelig for brukerne for å få tilgang til og bruke tjenesten på smarttelefoner, nettbrett, smartklokker og andre typer mobile enheter (heretter kalt «mobile enheter»). Android-og iOS-versjoner av appen skal være tilgjengelig for nedlasting på den aktuelle app store, som gir informasjon om tjenesten, inkludert beskrivelse, funksjoner og funksjoner i appen og de tekniske kravene for installasjon og bruk.

4.2. Etter nedlasting av appen kan brukeren registrere og opprette sin «myWallbox»-konto som anvist, og dette gir tilgang til tjenestene som krever registrering.

5. Tjenestefunksjonalitet

5.1. Tjenesten kan brukes gjennom hvilken som helst av enhetene som Wallbox tilbyr appen til. Enhetene er utformet for å samle inn data og informasjon som tar sikte på å optimere styringen av den elektriske ladingen fra brukerne av tjenesten, men bare brukere som er registrert i henhold til disse bruksvilkårene kan benytte seg av tjenesten og det intelligente ladestyringssystemet fra Wallbox.

5.2. For å forbedre tjenesten kan WALLBOX-ladestasjonen endre komponent og/eller deler av nettstedet, myWallbox Portal, app, tjeneste, eller drift når som helst, uten forvarsel, eller tekniske og bruksforhold. For å forbedre tjenesten, kan brukere foreslå eventuelle endringer for WALLBOX som de anser som nyttige, samt innhente tilleggsinformasjon eller oppklare tvil, løse klager eller forslag, ved å kontakte WALLBOX på e-postadressen i overskriften til disse bruksvilkårene.  Wallbox tar imot forslag, men det innebærer ingen forpliktelse for selskapet.  Videre, hvis en bruker gir ideer, forslag eller anbefalinger til Wallbox («tilbakemelding»), skal Wallbox ha en evigvarende verdensomspennende lisens til å kopiere, beholde, bruke og innlemme slik tilbakemelding i sine tjenester eller produkter, uten betaling av royalties eller andre hensyn til brukeren.

6. Bruk av tjenesten

6.1. Brukerne forplikter seg til å ikke bruke tjenesten til ulovlige formål, som strider med disse bruksvilkårene, skader interessene til tredjeparter eller WALLBOX, eller som kan skade eller svekke WALLBOX på noen måte, eller forhindre normal bruk eller opplevelse av tjenesten.

6.2. Brukeren kan bare benytte tjenesten til personlige formål og innenfor det omfang som er angitt i disse bruksvilkårene. Brukeren skal ikke utføre aktivitet som kan skade tjenesten og/eller dens drift eller utvikling.

6.3. I tillegg til ovennevnte, og spesielt men ikke begrenset til, skal brukeren avstå fra å bruke tjenesten til å:

a) Laste opp eller overføre brukerinnhold til Wallbox eller engasjere seg i atferd på nettstedet, ved hjelp av appen eller med tjenesten som utgjør et brudd på, eller trussel mot, sikkerheten til nettstedet, myWallbox Portal, appen eller tjenesten, inkludert men ikke begrenset til noen elektronisk informasjon som inneholder programvare som er utviklet for å skade eller forstyrre et system, for eksempel et virus, en orm eller en trojansk hest.

b) Skaffe deg eller forsøke å få uautorisert tilgang til andres konto

c) Bruke nettstedet, myWallbox Portal, appen eller tjenesten til å bryte gjeldende lover. Denne avtalen er ugyldig der det er forbudt

d) Trakassere eller forstyrre tredjeparter og/eller krenke deres personvern

e) Etterligne identiteten til andre brukere eller tredjeparter

f) Spionere på andre brukere eller tredjeparter

g) Informere tredjeparter om plasseringen av andre brukere

h) Skade omdømmet, bildet og det gode navnet til andre brukere eller tredjeparter, og

i) Markedsføre produkter, tjenester eller aktiviteter av sine egne eller tredjeparter for reklame eller markedsføringsformål.

6.4. WALLBOX forbeholder seg retten til å blokkere tilgangen til brukeren eller slette hans/hennes konto, samt å iverksette eventuelle rettslige handlinger som kan være hensiktsmessig, i tilfelle brukeren bryter bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

7. Intellektuell og industriell eiendomsrett

7.1. Nettstedet, myWallbox Portal, app, og service, samt alle komponenter og/eller konstituerende deler av det samme, inkludert men ikke begrenset til, enheter, teknologier, kildekode, design, tekst, varemerker, logoer, videoer og bilder, er beskyttet av immaterielle rettigheter. Wallbox og dets lisensgivere er eiere av relevante intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter i samme og/eller har innhentet for deres bruk av relevante fullmakter eller tillatelser fra tredjeparter som er eiere av disse. Dermed skal brukere ikke iverksette tiltak for å krenke den intellektuelle eiendomsretten til Wallbox eller dets lisensgivere eller å utfordre, motsette seg eller forstyrre noen applikasjoner av Wallbox eller dets lisensgivere for beskyttelse av intellektuell eiendom i noen av de samme.

7.2. Brukeren må ikke omgå noen tiltak eller enhet som er implementert for å beskytte de immaterielle rettighetene til nettstedet, myWallbox Portal, appen, tjeneste og/eller noen av deres komponenter og/eller elementer.

8. Personvern

8.1. Alle personopplysninger som innhentes ved registrering av brukeren og/eller under bruk av tjenesten, er underlagt Wallbox retningslinjer for personvern, som er innlemmet ved henvisning heri. Brukeren samtykker uttrykkelig til behandling av hans/hennes personlige data for innsamling og bruk av personopplysninger for de formål som er beskrevet i retningslinjene for personvern.  Hvis du ber om at vi sletter alle dine personlige data, vil forespørselen din avslutte kontoen din og avtalen mellom deg og Wallbox.

8.2. Ved opphør av din «myWallbox»-konto, vil vi slette alle dine personlige data uten ytterligere varsel, med mindre du uttrykkelig godkjenner oppbevaring av personopplysninger med det formål å sende markedsføring, reklame og/eller reklamekommunikasjon.

9. Endringer

Wallbox kan, fra tid til annen, endre bruksvilkårene ved å legge ut en ny versjon til nettstedet.  Det er brukerens ansvar å regelmessig se etter endringer i bruksvilkårene.  Din fortsatte bruk av tjenesten, nettstedet eller appen etter kunngjøring av de nye bruksvilkårene utgjør din aksept av endringene i bruksvilkårene.  Hvis du ikke godtar endringer i bruksvilkårene, må du avslutte kontoen din og avslutte bruken av tjenesten, nettstedet og appen.

10. Sende konfidensiell informasjon gjennom tjenesten

All informasjon som sendes av brukeren gjennom tjenesten, skal behandles som konfidensiell informasjon. Til tross for dette har Wallbox rett til å slette slik informasjon hvis den anses som støtende eller upassende, samt å reagere på administrativ eller rettslig prosess og gi kompetente myndigheter tilgang til slik informasjon om nødvendig, forutsatt i samsvar med gjeldende lov.

11. Teknologiske begrensninger

Fra tid til annen opprettholder Wallbox Academy tjenesten og må midlertidig avbryte tilgjengeligheten av tjenesten for vedlikehold. I tillegg erkjenner du at i tillegg til de nevnte avbrudd, er det mange elementer som kan påvirke driften av tjenesten beyong Wallbox Academy, for eksempel, men ikke begrenset til, Internet eller andre nedetid på nettverket, miljøforhold, overbelastning av nettverket, tap av tilkobling, handlinger av tredjeparters programvare osv.  Wallbox er ikke ansvarlig for at tjenesten er utilgjengelig på grunn av disse hendelsene.

12. Begrenset garanti, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensninger

12.1. WALLBOX er ikke ansvarlig for avgjørelser tatt av brukerne som et resultat av informasjonen som tilbys av tjenesten, uavhengig av dens opprinnelse, eller for skaden påført brukerne eller tredjeparter ved bruk av tjenesten.

12.2. Wallbox Academy er ikke ansvarlig for hastigheten, surfe kvaliteten og bruken av og tilgangen til tjenesten av brukeren, som avhenger av de tekniske vilkårene som brukeren har inngått med tilgangsleverandøren sin. Derfor er Wallbox Academy ikke ansvarlig for utilgjengelighet, suspensjon eller kansellering av tilgangen til tjenesten på grunn av generelle tilkoblingsproblemer med hensyn til Internet eller tilkoblingsproblemer i det lokale nettverket som brukes for å få tilgang til tjenesten og forstyrrelser på grunn til tredjeparter. Wallbox Academy er ikke ansvarlig for kontinuitet og tilgjengelighet for tjenesten når den ikke kan garanteres av årsaker som er utenfor Wallbox Academy.

12.3 Wallbox garanterer for deg, mens du har en registrert konto hos den, at nettstedet og tjenesten utfører i samsvar med publiserte spesifikasjoner på nettstedet.

12.4 MED UNNTAK AV DET SOM GARANTERES I AVSNITT 12.3, VIL TJENESTEN, NETTSTEDET, MYWALLBOX-PORTALEN OG APPEN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, OG, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER WALLBOX OG DETS LISENSGIVERE SEG HERVED ALLE GARANTIER, REPRESENTASJONER ELLER VILKÅR, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE.  DU ER ANSVARLIG FOR Å AVGJØRE AT TJENESTEN, NETTSIDEN, MYWALLBOX-PORTALEN OG APPEN OPPFYLLER DINE KRAV, OG HAR DEN KVALITETEN DU TRENGER, OG WALLBOX FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR.  NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UNNTAK AV EN UNDERFORSTÅTT GARANTI, SÅ DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN KAN IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER SOM VARIERER ETTER JURISDIKSJON.

13. Ansvarsfraskrivelse

13.1. WALLBOX er ikke ansvarlig for avgjørelser tatt av brukerne som et resultat av informasjonen som tilbys av tjenesten, uavhengig av dens opprinnelse, eller for skaden påført brukerne eller tredjeparter ved bruk av tjenesten.

13.2. WALLBOX er ikke ansvarlig for hastigheten, nettleserkvaliteten og bruken av og tilgangen til tjenesten av brukeren, som avhenger av de tekniske vilkårene som brukeren har inngått med tilgangsleverandøren sin. Derfor er WALLBOX ikke ansvarlig for det umulige, suspensjon eller kansellering av tilgangen til tjenesten eller tilkoblingsproblemer i nettverket som brukes for å få tilgang til tjenesten og avbrudd på grunn av tredjeparter. WALLBOX er ikke ansvarlig for kontinuitet og tilgjengelighet for tjenesten når den ikke kan garanteres av årsaker som er utenfor WALLBOX.

14. Løpetid

14.1. Disse bruksvilkårene vil være i kraft så lenge brukeren holder sin «myWallbox» aktiv og/eller gjøre bruk av tjenesten.

14.2 Hvis kontoen din har vært inaktiv i over 12 måneder, har Wallbox rett til å si opp kontoen din og avtalen med deg ved å varsle deg på din siste kjente adresse.

15. Skriftlig kommunikasjon

Ved å godta disse bruksvilkårene aksepterer brukeren at det meste av kommunikasjonen med Wallbox vil være elektronisk. Wallbox Academy vil kontakte brukeren med elektronisk post eller ved å vise meldinger i tjenesten. Brukeren aksepterer bruken av disse elektroniske kommunikasjonsmidlene, og erkjenner at eventuelle varsel, informasjon og annen kommunikasjon elektronisk sendt av Wallbox overholder lovpålagte eller andre juridiske krav om å være skriftlig.

16. Kundestøtte

16.1. Hvis brukeren ønsker å kontakte kundeservice for å få hjelp, kan han/hun bruke følgende metoder:

Elektronisk post

Sende en elektronisk post til adressen service@wallbox.com.

Post

Sende e-post til C/Anabel Segura 7, planta Baja H, 28108 Alcobendas, Madrid, Spania

17. Gjeldende lover og jurisdiksjon

17.1. Disse bruksvilkårene skal styres av lovene i Spania uten at det berører forbrukerne og brukernes beskyttelseslover som, saken er, kan være aktuelt.

17.2. I tilfelle en tvist som oppstår som følge av levering av tjenesten, fraskriver partene seg uttrykkelig retten til ethvert annet sted eller jurisdiksjon som de kan ha rett til og godtar å underkaste seg domstolene i Barcelona.