Velkommen til Wallbox Support

Gennemgå vores ofte stillede spørgsmål for at finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår.

Vilkår for anvendelse

Gyldig fra  1. juli 2019

Wallbox Chargers SL. (“Wallbox”) tilbyder opladning af elbiler til hjemme- og erhvervsbrug med hardware og en onlinetjeneste til styring af ladefunktioner på intelligente opladningsenheder, der er tilgængelige lokalt på et netværk og eksternt gennem internettet via denne hjemmeside og en mobilapp.

DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG AFKALD PÅ RETTEN TIL KOLLEKTIV KLAGEADGANG I AFSNIT 18.  VILKÅRENE I AFSNIT 18 PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE LØSNING AF STRIDIGHEDER MED WALLBOX.  DERFOR BØR DU GENNEMGÅ DEM OMHYGGELIGT.  HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, MÅ DU IKKE BRUGE WALLBOX’ TJENESTER

1. Tjenesten og dens ejer

Dette dokument (sammen med alle de dokumenter, der er nævnt heri), fastlægger vilkårene for anvendelse af denne hjemmeside (support.wallbox.com) (“hjemmesiden”) og Wallbox-tjenesten (“tjeneste”) med informationsbehandlingsfaciliteter, der understøtter kontrol af opladningsenheder til elbiler, der stilles til rådighed via myWallbox-portalen på denne hjemmeside (“myWallbox-portal”), WALLBOX-mobilappen (“App”) og alle andre aktuelle eller fremtidige apper, support eller enheder, gennem hvilke tjenesten kan tilgås.

Ved at bruge denne hjemmeside, Appen eller tjenesten accepterer du, brugeren (“Du” eller “Bruger”), at være bundet af disse vilkår for anvendelse og vores fortrolighedspolitik, som er inkorporeret som reference i disse vilkår for anvendelse.  Så hvis Du ikke er enig i alle vilkårene og betingelserne i dette dokument, Vilkår for anvendelse, og Fortrolighedspolitikken, bør du ikke bruge denne hjemmeside.

2. Brugere

2.1. Adgangen til visse funktioner i tjenesten kræver forudgående registrering af brugeren og oprettelse af en “myWallbox”-konto med udtrykkelig samtykke til disse Vilkår for anvendelse. Oprettelsen af ​​kontoen vil give brugeren mulighed for at drage fordel af intelligente datastyringsfunktioner i henhold til den valgte tjenestepakke hos WALLBOX.

2.2. I registreringsproceduren skal brugeren udfylde de relevante formularer på hjemmesiden eller Appen. De data, der angives af brugeren, skal være nøjagtige, sande, aktuelle og komplette, og det er brugerens ansvar at holde sådanne data ajour. Brugeren er ansvarlig for hemmeligholdelsen af ​​sin adgangskode og er ansvarlig for enhver skade, der opstår som følge af uautoriseret brug, adgang, afsløring eller tab af denne. Enhver brug af en brugerkonto med brugerens korrekte brugernavn og adgangskode anses for at være foretaget af den bruger, der har denne konto, og som under alle omstændigheder er ansvarlig for denne brug og adgang.

2.3. “myWallbox”-kontobrugeren har ret til at give tredjeparter tilladelse til at bruge tjenesten via brugerens konto ved at oprette brugerunderkonti, som eventuelle tredjeparter kan bruge. Sådanne tredjeparter betragtes i alle henseender som brugere af tjenesten, og er derfor bundet af disse Vilkår for anvendelse. Kun indehaveren af ​​en “myWallbox”-masterkonto kan oprette sådanne underkonti, og på denne måde forpligter han/hun sig til at informere alle autoriserede personer om overholdelseskravene vedrørende disse Vilkår for anvendelse, og han/hun er alene ansvarlig for, at alle overholder disse Vilkår for anvendelse.

2.4. Brugeren er ansvarlig for sin egen og andres brug af ​​tjenesten, når det sker under hans/hendes brugernavn og adgangskode.

2.5. Ligeledes skal brugeren overholde disse Vilkår for anvendelse og andre bekendtgørelser, anvendelsesregler og anvisninger fra Wallbox til brugerne.

3. Mindreårige brugere

3.1. Denne hjemmeside, App og tjeneste er til voksne.  En mindreårig kan kun være bruger, hvis han/hun har en underkonto med tilladelse fra en forælder eller værge, der ligeledes påtager sig det fulde ansvar.

3.2. WALLBOX er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der opstår som følge af mindreåriges brug af tjenesten, heller ikke selvom den mindreårige har fået tilladelse af en bruger.

4. Sådan tilgår du tjenesten gennem Appen

4.1. WALLBOX har en App til brugerne, så de kan få adgang til og bruge tjenesten via smartphones, tablets, smart watches og enhver anden type mobilenheder (i det følgende benævnt “Mobile enheder”). Android- og iOS-versioner af Appen er tilgængelige til at downloade i den relevante appbutik, og den giver information om tjenesten, herunder beskrivelse og funktioner i Appen og de tekniske krav til installation og brug.

4.2. Når Appen er downloadet kan brugeren registrere og oprette sin “myWallbox”-konto ved at følge vejledningen, og dette giver ham/hende adgang til funktionerne i den tjeneste, der kræver registrering.

5. Tjenestens funktioner

5.1. Gennem tjenesten kan brugere bruge tjenesten via en hvilken som helst af de Enheder, som Wallbox tilbyder Appen til. Enhederne er designet til at indsamle data og information, der har til formål at optimere administration af opladning for tjenestens brugere, men det er kun brugere, der er registreret i henhold til disse Vilkår for anvendelse, der kan gøre brug af tjenesten og Wallbox’ intelligente opladningsadministrationssystem.

5.2. For at forbedre tjenesten kan WALLBOX på egen hånd og uden varsel til enhver tid ændre et hvilket som helst komponent og/eller element på hjemmesiden, myWallbox-portalen, Appen, tjenesten eller deres drifts- eller tekniske og anvendelsesbetingelser. Ligeledes kan brugere for at forbedre tjenesten foreslå WALLBOX ændringer, som de finder nyttige, samt få yderligere oplysninger eller afhjælpe deres tvivl, klager eller forslag ved at kontakte WALLBOX på e-mailadressen i overskriften til disse Vilkår for anvendelse.  Ikke desto mindre indebærer Wallbox’ accept af forslag ikke nogen forpligtelse for WALLBOX.  Hvis en bruger kommer med ideer, forslag eller anbefalinger til Wallbox (“Feedback”), skal Wallbox have en vedvarende verdensomspændende licens til at kopiere, opbevare, bruge og inkorporere sådan Feedback i sine Tjenester eller produkter uden betaling af royalties eller andet vederlag. til brugeren.

6. Anvendelse af tjenesten

6.1. Brugerne forpligter sig til ikke at bruge tjenesten til formål, der er ulovlige, i strid med disse Vilkår for anvendelse, der skader interesser fra tredjeparter eller WALLBOX, eller som kan skade eller på nogen måde spolere WALLBOX’ omdømme eller forhindre normal brug eller nydelse af tjenesten.

6.2. Brugeren kan kun bruge tjenesten til personlige formål og inden for det anvendelsesområde, der er angivet i disse Vilkår for anvendelse. Brugeren må ikke udføre nogen aktivitet, der kan skade tjenesten og/eller dens drift eller udvikling.

6.3. Ud over ovenstående og især men ikke begrænset til det skal brugeren undlade at bruge tjenesten til at:

a) Uploade eller overføre ethvert brugerindhold til Wallbox eller deltage i adfærd på hjemmesiden, Appen eller med tjenesten, der udgør et brud på eller trussel mod sikkerheden på hjemmesiden, myWallbox-portalen, Appen eller tjenesten, herunder men ikke begrænset til elektronisk information, der indeholder software designet til at beskadige eller forstyrre et system, såsom en virus, orm eller en trojansk hest.

b) Få eller forsøge at få uautoriseret adgang til andres konto.

c) Bruge hjemmesiden, myWallbox-portalen, Appen eller tjenesten til at overtræde gældende love; denne aftale er ugyldig, hvor det er forbudt.

d) Chikanere eller forstyrre tredjeparter og/eller krænke deres privatliv.

e) Efterligne andre Brugere eller tredjeparters identitet.

f) Udspionere andre Brugere eller trejdeparter.

g) Informere trejdeparter om andre Brugeres lokation.

h) Skade andre Brugere eller trejdeparters omdømme, image og gode navn.

i) Promovere egne eller tredjeparters produkter, Tjenester eller aktiviteter ned reklame- eller markedsføringsformål.

6.4. WALLBOX forbeholder sig ret til at blokere brugerens adgang eller slette hans/hendes konto samt at træffe eventuelle juridiske handlinger, hvis det er relevant, i tilfælde af at brugeren overtræder bestemmelserne i disse Vilkår for anvendelse.

7. Intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder

7.1. Hjemmesiden, myWallbox-portalen, Appen og tjeneste samt alle komponenter og/eller bestanddele deraf, inklusive, men ikke begrænset til, enheder, teknologier, kildekode, design, tekst, varemærker, logoer, videoer og billeder, er beskyttet af intellektuel ejendomsret. Wallbox og dets licensgivere er ejere af de relevante intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder i de samme og/eller fået ret til brug med de relevante tilladelser fra tredjeparter, der ejer dem. Brugere må således ikke foretage sig noget, der kan krænke Wallbox eller dets licensgivers intellektuelle ejendomsrettigheder eller som udfordrer, modsætter sig eller forstyrrer nogen apper fra Wallbox eller dets licensgivere til beskyttelse af disses intellektuelle ejendomsret.

7.2. Brugeren må ikke omgå nogen foranstaltning eller enheder, der er implementeret for at beskytte hjemmesidens intellektuelle ejendomsrettigheder, myWallbox-portalen, Appen, tjenesten og/eller nogen af ​​deres komponenter og/eller elementer.

8. Fortrolighedspolitik

8.1. Alle de personoplysninger, der indsamles ved registrering af brugeren og/eller under brugen af ​​tjenesten, er underlagt Wallbox’ Fortrolighedspolitik, som er med som reference heri. Brugeren giver udtrykkeligt samtykke til behandling af sine personlige oplysninger til indsamling og brug af personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet i Fortrolighedspolitikken.  Hvis du anmoder om, at vi sletter alle dine personlige oplysninger, vil din anmodning opsige din konto og aftalen mellem dig og Wallbox.

8.2. Efter opsigelsen af ​​din “myWallbox”-konto sletter vi alle dine personlige oplysninger uden yderligere varsel, medmindre du udtrykkeligt tillader opbevaring af personlige oplysninger med henblik på at sende markedsførings-, salgsfremmende og/eller reklamekommunikation.

9. Ændringer

Wallbox kan fra tid til anden ændre Vilkår for anvendelse ved at udgive en ny version til hjemmesiden.  Det er brugerens ansvar regelmæssigt at kontrollere ændringer i Vilkår for anvendelse.  Din fortsatte brug af tjenesten, hjemmesiden eller Appen efter udgivelse af de nye Vilkår for anvendelse udgør din accept af ændringerne i Vilkår for anvendelse.  Hvis du ikke accepterer ændringer i Vilkår for anvendelse, skal du lukke din konto og afbryde brugen af ​​tjenesten, hjemmesiden og Appen.

10. Afsendelse af fortrolige oplysninger gennem tjenesten

Alle oplysninger, der sendes af brugeren via tjenesten, behandles som fortrolige oplysninger. Uanset hvad har Wallbox ret til at slette sådanne oplysninger, hvis de anses for stødende eller upassende, samt reagere på judiciel eller administrativ procedure og give kompetente myndigheder adgang til sådanne oplysninger, uanset om det er nødvendigt, forudsat at sådan adgang er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

11. Teknologiske begrænsninger

Fra tid til anden vedligeholder Wallbox tjenesten og skal midlertidigt afbryde tilgængeligheden af ​​tjenesten pga. vedligeholdelse. Derudover anerkender du, at der ud over de førnævnte afbrydelser er mange elementer, der kan påvirke driften af ​​tjenesten, som Wallbox ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, internet- eller andre netværksafbrydelser, miljøforhold, netværksoverbelastning, tab af forbindelse, handlinger fra tredjeparts software osv.  Wallbox er ikke ansvarlig for tjenestens utilgængelighed på grund af disse begivenheder.

12. Begrænset garanti, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger

12.1. WALLBOX er ikke ansvarlig for beslutninger, der træffes af brugerne pga. oplysninger fra tjenesten, uanset deres oprindelse eller for skader, der er går ud over brugerne eller tredjeparter ved brug af tjenesten.

12.2. Wallbox er ikke ansvarlig for brugerens hastighed, browserkvalitet og brug af og adgang til tjenesten, hvilket afhænger af de tekniske betingelser, som brugeren har indgået med sin adgangsudbyder. Derfor er Wallbox ikke ansvarlig for utilgængelighed, pause eller annullering af adgangen til tjenesten på grund af generelle forbindelsesproblemer pga. internettet eller forbindelsesproblemer i det lokale netværk, der bruges til at få adgang til tjenesten og forstyrrelser på grund af tredjeparter. Wallbox er ikke ansvarlig for tjenestens kontinuitet og tilgængelighed, når den ikke kan garanteres af årsager, som Wallbox ikke er herre over.

12.3 Wallbox garanterer dig, mens du har en registreret konto hos dem, at hjemmesiden og tjenesten yder i overensstemmelse med offentliggjorte specifikationer på hjemmesiden.

12.4 UNDTAGET SOM BESKREVET I AFSNIT 12.3 LEVERES TJENESTEN, HJEMMESIDEN, MYWALLBOX-PORTALEN OG APPEN PÅ EN “AS-IS” BASIS UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, OG I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER DENNE LICENSGIVER SIG HERVED ALLE GARANTIER, REPRÆSENTATIONER ELLER BETINGELSER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING ELLER GARANTI FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER IKKE-PATENTKRÆNKENDE.  DU ER ANSVARLIG FOR AT AFGØRE, AT TJENESTEN, HJEMMESIDEN, MYWALLBOX-PORTALEN OG APPEN OPFYLDER DINE KRAV, OG HAR DEN KVALITET, SOM DU BEHØVER, OG WALLBOX FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR HERFOR.  NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF EN UNDERFORSTÅET GARANTI, SÅ DENNE FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, DER VARIERER EFTER JURISDIKTION.

13. Ansvarsfraskrivelse

13.1. WALLBOX er ikke ansvarlig for beslutninger, der træffes af brugerne pga. oplysninger fra tjenesten, uanset deres oprindelse eller for skader, der er går ud over brugerne eller tredjeparter ved brug af tjenesten.

13.2. Wallbox er ikke ansvarlig for brugerens hastighed, browserkvalitet og brug af og adgang til tjenesten, hvilket afhænger af de tekniske betingelser, som brugeren har indgået med sin adgangsudbyder. Derfor er WALLBOX ikke ansvarlig for utilgængelighed, pause eller annullering af adgangen til tjenesten eller for generelle forbindelsesproblemer med det netværk, der bruges til at få adgang til tjenesten og forstyrrelser på grund af tredjeparter. WALLBOX er ikke ansvarlig for tjenestens kontinuitet og tilgængelighed, når den ikke kan garanteres af årsager, som WALLBOX ikke er herre over.

14. Vilkår

14.1. Disse Vilkår for anvendelse vil være i gældende, så længe brugeren holder sin “myWallbox” aktiv og eller gør brug af tjenesten.

14.2 Hvis din konto har været inaktiv i over 12 måneder, har Wallbox ret til at opsige din konto og deres aftale med dig ved at underrette dig på din sidst kendte adresse.

15. Skriftlig kommunikation

Ved at acceptere disse Vilkår for anvendelse accepterer brugeren, at det meste af kommunikationen med Wallbox vil være elektronisk. Wallbox kontakter brugeren via e-mail eller ved at vise meddelelser i tjenesten. Brugeren accepterer brugen af ​​disse elektroniske kommunikationsmidler og anerkender, at enhver meddelelse, information og anden kommunikation, der sendes elektronisk af Wallbox, overholder ethvert lovmæssigt eller andet juridisk krav om at skulle være skriftligt.

16. Support

16.1. Hvis brugeren ønsker at kontakte kundeservice for at få hjælp, kan han/hun bruge følgende metoder:

E-mail

Sende en e-mail til adressen [email protected].

Pr. post

Sende et brev til C/Anabel Segura 7, Planta Baja H, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

17. Gældende love og jurisdiktion

17.1. Disse Vilkår for anvendelse er underlagt lovgivningen i Spanien med forbehold af forbrugerne og brugerbeskyttelseslove, der måtte være gældende.

17.2. I tilfælde af uenighed, der opstår som følge af leveringen af ​​tjenesten, giver parterne udtrykkeligt afkald på deres ret til ethvert andet sted eller jurisdiktion, som de kunne have ret til, og er enige om at underkaste sig domstolene i Barcelona.