Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Så här ställer du in laddaren för Betala per månad

För att ställa in laddaren på Betala per månad måste du skapa faktureringspriser och tilldela dem till laddaren för att kunna fakturera dina användare. 

För att kunna skapa ett pris måste du vara inloggad som Superadmin för nätverket, ha ettmyWallbox Business-abonnemang och ett Stripe-konto kopplat till ditt Wallbox-konto

För alternativet Betala per månad kan du, precis som med alternativet Betala per laddning, du kan välja mellan tre laddningsmetoder baserat på rörliga avgifter:

 • Laddningstidsavgift (debiteras i pris — EUR*/timme)
 • Avgift för förbrukad energi (debiteras i pris — EUR*/kWh) – din laddare måste vara utrustad med en MID-mätare för att denna laddningsmetod ska kunna användas.
 • Tidsreservationsavgift (debiteras i pris — EUR*/timme)

Utöver dessa rörliga avgifter, du kan lägga till en fast serviceavgift som gäller för alla användares laddningar (kan liknas vid en upplåsningsavgift för laddare).

*Valutan beror på konfigurationen av ditt Utrymme.

Skapa och tilldela faktureringspris för Betala per månad

Följ stegen nedan för att skapa och tilldela ett pris till dina laddare:

 1. Logga in på myWallbox portalen.
 2. Gå till Laddare.
 3. Välj den laddare du vill ge en faktureringsavgift till.
 4. Klicka på Betalningsinställningar.
 5. Aktivera alternativet Gästtillgång.
 6. (Rekommenderas) Du kan också ställa in Tid för skydd med autolås här. laddaren låses då automatiskt efter en viss tid för att skyddas mot obehörig användning.
 7. Slå på växlingsknappen för Betala per månad och klicka på rullgardinsmenyn Priser.
 8. Klicka Skapa ett nytt pris, så omdirigeras du till sidan för att skapa priser.
 9. Namnge och konfigurera ditt nya pris.
 10. Klicka på Spara.
 11. Ditt pris har nu tilldelats din/dina laddare/platser.

Hantera dina priser

Som nämnts i de föregående stegen kan du helt hantera alla dina priser via de dedikerade Betalningar > Priser området.

Här kan du se alla dina priser, deras egenskaper (variabel avgiftstyp, pris, …) och kontrollera om de är tilldelade med en överblicksvy. Du kan också skapa nya, ta bort eller ändra dina priser direkt från detta område.

Updated on 21/04/2022

Was this article helpful?