Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak utworzyć i przypisać stawkę rozliczeniową Pay per Month do ładowarki lub ładowarek?

Aby skonfigurować ładowarkę lub ładowarki pod kątem systemu rozliczeniowego Pay per Month, należy utworzyć stawki rozliczeniowe i przypisać je do ładowarki, żeby zacząć rozliczać swoich użytkowników. 

Aby móc utworzyć stawkę, musisz zalogować się jako superadministrator rejonu, mieć aktywną subskrypcję myWallbox Business Plan i posiadać konto Stripe połączone z kontem Wallbox

W przypadku rozwiązania z rozliczeniem miesięcznym, podobnie jak w przypadku opcji Pay per charge możesz wybrać jedną z trzech metod ładowania opartych na zmiennych opłatach:

 • Opłata za czas ładowania (naliczana w cenie – EUR* / godzinę)
 • Opłata za zużytą energię (naliczana w cenie – EUR* / kWh) – aby korzystać z tej metody ładowania, ładowarka musi być wyposażona w licznik MID.
 • Opłata za rezerwację czasu (naliczana w cenie – EUR* / godzinę)

Do tych zmiennych opłat można dodać stałą opłatę za usługę, która będzie stosowana do sesji ładowania wszystkich Twoich użytkowników (można to porównać do opłaty za odblokowanie ładowarki).

* Waluta zależy od konfiguracji rejonu.

Tworzenie i przypisywanie stawki rozliczeniowej Pay per Month

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć i przypisać stawkę do ładowarki (ładowarek):

 1. Zaloguj się do portalu myWallbox.
 2. Przejdź do Chargers (Ładowarki).
 3. Wybierz ładowarkę, której chcesz przypisać stawkę rozliczeniową.
 4. Kliknij Payments Settings (Ustawienia płatności).
 5. Włącz opcję Dostęp dla gości.
 6. (Zalecane) W tym miejscu można również ustawić czas automatycznego blokowania. Opcja ta powoduje automatyczne zablokowanie ładowarki po upływie określonego czasu w celu zabezpieczenia jej przed nieuprawnionym użyciem.
 7. Włącz przełącznik opcji Pay per Month i kliknij menu rozwijane Rates (Stawki).
 8. Kliknij przycisk Create a new rate (Utwórz nową stawkę), a zostaniesz przekierowany na stronę tworzenia stawki.
 9. Nadaj nazwę i skonfiguruj nową stawkę.
 10. Kliknij Save (Zapisz).
 11. Twoja stawka jest teraz przypisana do ładowarek/lokalizacji.

Zarządzanie stawkami

Jak wspomniano w poprzednich krokach, możesz w pełni zarządzać wszystkimi swoimi stawkami poprzez dedykowany obszar dostępny w Payments (Płatności) > Rates (Stawki).

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie swoje stawki, ich właściwości (typ opłaty zmiennej, cena, …) i sprawdzić, czy są one przypisane. Bezpośrednio z tego obszaru można również tworzyć nowe stawki, usuwać je lub modyfikować.

Updated on 21/04/2022

Was this article helpful?