Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Quasar Lysdiod – Färgens betydelse

Lysdiodsystem för Quasar visar laddningsaktiviteten, kommunicerar status och signalerar eventuella fel. Färgkodningen har utformats för att vara intuitiv och lätt att förstå.

Nedan beskrivs vilka färgsignalerna och vad de betyder:

GRÖNRedo att användas

Quasar är aktiverad och redo att börja en laddningssession. Indikatorlampan förblir grön tills du ansluter ett fordon eller stänger av laddaren.
TURKOSStandby-läge

Ditt fordon är redo att laddas, laddningssessionen har pausats eller bilen är fulladdad.
MÖRKBLÅ (långsamt blinkande)Laddningsläge

Laddning pågår.
GUL Låst läge

Laddaren är låst.

Om funktionen auto-lås är aktiverad (förvalsinställning) kommer laddaren att låsas automatiskt efter några sekunder utan användaraktivitet.

När laddaren är upplåst kommer den att visa den turkosa färgen (redo).
Om laddaren väntar på att ett fordon ska anslutas för en schemalagd laddning kommer lysdioderna att blinka turkost.
LILAUrladdning

Fordonet laddar ut till elnätet baserat på V2G/V2H-konfigurationen.
RÖDFelläge

Laddaren är i felläge. Försök inte att ladda i detta läge. 
Det identifierade problemet kan finnas i laddaren, elbilen eller på elnätet. Kontakta Wallbox Service för att få råd om bäst lämpliga uppföljningsåtgärder.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?