Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Quasar Status-LED-er – Fargenes betydning

LED-lyset på Quasar gjenspeiler dens ladeaktivitet, kommuniserer status og rapporterer eventuelle feil. Fargekodingen er satt opp for å være lett å forstå og intuitiv.

Nedenfor finner du de ulike fargene og deres betydning:

GREENKlarmodus

Quasar er slått på og er klar til å begynne en ladeøkt. LED-en vil forbli grønn til du kobler til kjøretøyet ditt eller slår av laderen din.
TURKISStandby-modus

Kjøretøyet ditt er klart for lading, ladeøkten er satt på pause eller kjøretøyet er fulladet.
MØRKEBLÅ (sakte blinking)Lademodus

Ladingen er i gang.
GUL Låst modus

Laderen er låst.

Dersom autolås er aktivert (som standard), vil laderen låse seg automatisk etter noen sekunders inaktivitet.

Så snart laderen er låst opp, vil den vise den turkise fargen (klar modus).
Dersom laderen venter på at et kjøretøy skal plugges i for en planlagt lading, vil LED-systemet blinke turkis.
LILLAUtlades

Kjøretøyet utlades til el-nettet basert på V2G/V2H-konfigurasjonen.
RØDFeilmodus

Laderen er i en feilmodus. Ikke prøv å lade i denne tilstanden. 
Det oppdagede problemet kan stamme fra laderen, det elektriske kjøretøyet eller fra kraftnettet. Ta kontakt med Wallbox Service for å få råd om beste oppfølgingsprosedyre.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?