Velkommen til Wallbox Support

Gennemgå vores ofte stillede spørgsmål for at finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår.

Status-LED’er for Quasar – Farvens betydning

Quasar LED-lyset viser ladeaktivitet, angiver status og rapporterer eventuelle fejl. Farvekodningen er defineret således, at den er enkel, intuitiv og let at forstå.

Find herunder de forskellige farver og deres betydning:

GRØNKlar-tilstand

Quasar er tændt og parat til at begynde en opladning. LED’en vil forblive grøn, indtil du forbinder en bil eller slukker opladeren.
TURKISStandby-tilstand

Bilen er klar til at blive ladet, opladningen er sat på pause, eller din bil er fuldt opladet.
MØRKEBLÅ (langsomt blinkende)Ladetilstand

Opladningen er i gang.
GULLåst tilstand

Laderen er låst.

Hvis autolås er aktiveret (som standard), låses opladeren automatisk efter et par sekunder uden brugeraktivitet.

Når opladeren er låst op, lyser den turkis (klar-tilstand).
Hvis opladeren venter på, at et køretøj tilsluttes for en planlagt opladning, blinker LED-systemet turkis.
LILLAAfladning

Køretøjet aflades til elnettet baseret på V2G/V2H-konfigurationen.
RØDFejltilstand

Opladeren er i fejltilstand. Forsøg ikke at oplade i denne tilstand. 
Det registrerede problem kan stamme fra din oplader, elbil eller elnettet. Kontakt Wallbox Service for at få hjælp med at finde den rette opfølgningsprocedure.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?