Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Konfigurera MID-mätning

1. Introduktion

Wallbox strävar alltid efter att erbjuda sina kunder de bästa produkterna, tjänsterna och användarupplevelserna. myWallbox-portalen är en mycket viktig del av användarupplevelsen.

Med myWallbox-appen har du full kontroll över laddningen. Uppgifter om laddningar, statistik, förbrukning, användare osv. samlas in och du kan även styra energiförbrukning och kostnadsbesparingar i samband med elbilsanvändningen.

Med Wallbox Basic-abonnemang kan gruppens superadministratör eller administratör ställa in MID-mätning i myWallbox-appen. MID-enheten är en energimätare som gör att Wallbox laddare kan mäta energiförbrukningen mera noggrant. MID-mätning för Wallbox-laddare används om mätnoggrannheten måste vara godkänd enligt mätanordningsdirektivet, t.ex. halvoffentliga stationer eller anställda som laddar företagsbilen hemma med ersättning för utlägg.

2. Krav för MID-mätning

Om du är användargruppens superadministratör eller administratören eller administratör kan du ställa in MID-mätning på myWallbox-appen.

För att utföra denna åtgärd, ska följande krav vara uppfyllda:

 • Wallbox Basic-abonnemang
 • Följande laddare är kompatibla med MID-mätning: Commander 2, Pulsar Plus, Copper SB och Quasar
 • MID-mätning är kompatibel med funktionerna Smart effektdelning, Power Boost och Dynamisk effektdelning.

3. Inställningsprocedur

Funktionen för MID-mätning kan ställas in från myWallbox-appen när MID-mätaren har installerats enligt anvisningarna i MID-installationshandboken som finns på:  https://support.wallbox.com/en/knowledge-base/mid/

MID-manualen ingår också i förpackningen med MID-tillbehör.

 • Konfigurera MID-parametrar

MID-konfiguration kan endast utföras om användaren är ansluten till laddaren, via Bluetooth eller molnet.

För att MID-konfigurering ska kunna utföras från myWallbox-appen måste Super Admin/Admin ställa in följande parametrar:

 • Aktivera/avaktivera MID

              Standardvärde = avaktiverad

Administratörer/superadministratörer kan ändra denna parameter när som helst förutsatt att de är anslutna till laddaren.

 • MID-serienummer

Standardvärde = noll

      MID-enhetens serienummer måste kollas och jämföras med utrustningens serienummer för att  

       konfigurering ska kunna utföras.

 • Om de inte stämmer överens kan konfigurering inte utföras.
 • Om de stämmer överens kan fältet inte ändras.
 • Om MID-mätaren byts ut markeras fältet med rött och kan ändras.
 • Om MID-enhetens och laddarens serienummer inte stämmer överens kommer MID-mätarens status att vara aktiverad – MID saknas.
 • Säkerhetsmarginal

Administratörer/superadministratörer konfigurerar inte hur mycket energi som används per timme (kW) eller tid för automatiskt stopp om avbruten MID-anslutning inte återställs. Endast ett av måtten kan konfigureras.

Standardvärde kWh: 1 kWh

Standardvärde min: 1 min

Max. värde kWh: 22 kWh

Max. värde min: 60 min

 • Konfigurera MID från myWallbox-appen
 1. Logga in på Wallbox-appen.
 2. Öppna menyn Inställningar.
 3. Gå till menyn Inställningar.
 • Tryck UPPGRADERINGAR.
 • I menyn UPPGRADERINGAR, tryck på MID-mätare.
 • Aktivera MID-mätarknappen.
 • Ange MID-mätarens serienummer i fältet ”Serienummer”. Detta är bara några siffror som du hittar i det nedre vänstra hörnet av paketet.
 • I marginalfältet ”Autostopp” måste du välja tidsmarginal för en laddningssession om ett kommunikationsfel uppstår mellan MID-mätaren och

Wallbox-laddaren. Autostop-marginalen kan anges som tid eller energi.

 • Klicka på Spara.

Wallbox Academy-utbildnings- och certifieringslösningen är en heldagsupplevelse på Wallbox i Barcelona eller Madrid eller på våra partners anläggningar… Få en översikt över alla Wallbox produkter och tjänster. Om du vill ha mer information, tveka inte på att kontakta oss

Updated on 17/09/2020

Was this article helpful?