Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Installera och konfigurera en MID-elmätare för din laddningsinfrastruktur

En MID-mätare är en elmätare som gör att du kan registrera energiförbrukningen hos en laddningsinstallation eller en specifik laddare, i enlighet med Mätinstrumentdirektivet (MID). Den ger därför Wallbox-laddare ett mer exakt sätt att mäta energiförbrukningen.

1. Innan du börjar

Wallbox stödjer för närvarande två MID-certifierade elmätare. De kan köpas direkt i vår webbutik:

 • Trefas MID-elmätare, trefas-installationer (<65 A)
 • Enfas MID-elmätare, enfas-installationer (<100 A)

Vi rekommenderar att en STP-kabel, kat. 5E används för installationen.

För att genomföra konfigurationen av MID-mätaren måste du ladda ner myWallbox-appen och skapa ett konto.

2. Laddare som stöds

Följande laddare är kompatibla med MID-mätning:

 • Commander 2,
 • Pulsar Plus,
 • Pulsar Max,
 • Copper SB,
 • Quasar.

3. Installera en MID-mätare

Elektrisk kablage

MID-mätaren ska alltid placeras efter jordfelsbrytare (RCD) och dvärgbrytare (MCB) på laddarens kraftledning (MID-mätaren visas som position F i installationsdiagrammet nedan).

MID-METER-INSTALLATION-SCHEMATIC-2

Kommunikationsinstallation

Du kan välja ett av följande scheman för kommunikationsinstallation baserat på de logistiska begränsningarna i din laddningsinfrastruktur:

 • Busslednings-installation: bussledningsinstallation rekommenderas när Power Boost (PB) och MID-mätarna är nära varandra. Det går att skapa en kommunikationsbuss med enbart en kabel kopplad till RS485-kontakten.
2_Buss-ledning-1
 • Installation med två ledningar: Om PB-mätare och MID-mätare befinner sig långt ifrån varandra kan du välja att installera två olika anslutningsledningar. Båda startar och ansluts till samma punkt på RS485-laddkontakten.
3_Två-ledningar-3

Både trefas- och enfasinstallation beskrivs separat nedan.

A. Installation av MID-mätare, trefas

Observera att du kan få ytterligare hjälp i den installationsguide som medföljer din MID-elmätare.

Ansluta laddaren till mätaren

 1. Börja med att ansluta MID-mätaren till laddaren med den rekommenderade STP-kabeln, kat. 5E.

Kabeldragning av elmätaren

 1. Anslut sen elmätaren. Anslut de tre faserna (position 1-2-3 för inkommande el, 4-5-6 för utgående el).
4_Step_1_MID_CG_EM340_phases_connected
 1. Kontrollera att faserna sitter fast ordentligt. Installera isoleringsplattan ovanpå skruvarna.

VIKTIGT: Lösa skruvar kan skapa en brandrisk!

5_Step_2_MID_CG_EM340_installing_screw_covers_for_insulation
 1. Installera neutralledaren (om kabelns tvärsnitt är större måste du minska neutralledaren för att den ska passa elmätaren).
6_Step_3_MID_CG_EM340_installing_the_neuter
 1.  Installera STP-kommunikationskabeln enligt diagrammet.

OBS! För kommunikationsledningen mellan elmätaren och laddaren rekommenderas en STP-kabel, kat. 5E eller högre. Den totala kabellängden får inte överskrida 500 m.

7_Step_4_MID_CG_EM340_installing_the_communication_cable

VIKTIGT: ANVÄND INTE en partvinnad kabel för varje anslutning — Se till att tvinna isär kablarna innan de ansluts separat. Du kan använda en avklippt kabel för att utföra slingan mellan positionerna 7 och 9.

 1. Montera slutligen kabelskydden för att säkra installationen. Om det är tillämpligt, försegla skydden med de medföljande kablarna i enlighet med lokala bestämmelser.
8_Step_6_MID_CG_EM340_seal_the_cover

Kabeldragning laddaren

 1. Koppla in laddaren enligt instruktionerna i laddarens installationsguide.

Aktivera termineringsmotstånd

 1. Pulsar Plus, Commander 2 och Copper SB har två olika termineringsmotstånd. Den som avser MID-mätare och PB-mätare är märkt “RS485”:
  • För installation med bussledning: Placera laddarens RS485-omkopplare i position T. Endast POWER BOOST-mätaren behöver kopplas till termineringsmotståndet.
  • För INSTALLATION MED TVÅ LEDNINGAR: Placera laddarens RS485-omkopplare i position NT och koppla termineringsmotståndbryggan till både MID- och PB-mätarna.

Konfiguration av strömväljare

 1.  MID-mätaren har installerats. Nu måste du konfigurera den via myWallbox-appen genom att följa instruktionerna i motsvarande avsnitt av detta kapitel.

B. Installation av MID-mätare, enfas

Observera att du kan få ytterligare hjälp i den installationsguide som medföljer din MID-elmätare.

Ansluta laddaren till mätaren

 1. Börja med att ansluta MID-mätaren till laddaren med den rekommenderade STP-kabeln, kat. 5E.

Kabeldragning av MID-elmätaren

 1. Installera MID-elmätaren på DIN-spåret.
11_EM112_Install_meter_on_DIN_rail
 1. Installera fas och neutral.
12_EM112_install_phase_and_neuter
 1. Kontrollera att fas och neutral är ordentligt förankrade. Installera isoleringsplattan ovanpå skruvarna.

VIKTIGT: Lösa skruvar kan skapa en brandrisk!

13_EM112_step_3_installing_covers
 1. Installera STP-kommunikationskabeln enligt diagrammet.
14_EM112_step_4_install_communication_cable
 1. Slutligen, installera kabelhöljen för att säkra installationen. Om tillämpligt, försegla skydden med kablarna i enlighet med lokala föreskrifter.
15_EM112_step_5_install_covers___seals

VIKTIGT: ANVÄND INTE en partvinnad kabel för varje anslutning — Se till att tvinna isär kablarna innan de ansluts separat. Du kan använda en avklippt kabel för att utföra slingan mellan positionerna 3 och 5.

Kabeldragning av laddaren

 1. Koppla in laddaren enligt instruktionerna i laddarens installationsguide.

Aktivera termineringsmotstånd

 1. Pulsar Plus, Commander 2 och Copper SB har två olika termineringsmotstånd. Den som avser MID-mätare och PB-mätare är märkt “RS485”:
  • För INSTALLATION MED BUSSLEDNING: Placera laddarens RS485-omkopplare i position T. Endast POWER BOOST-mätaren behöver kopplas till termineringsmotståndet.
16_Bus-line-1
  • För INSTALLATION MED TVÅ LEDNINGAR: Placera laddarens RS485-omkopplare i position NT och koppla termineringsmotståndbryggan till både PB- och MID-mätarna.
17_Two-lines-3

Konfiguration av strömväljare

 1.  MID-mätaren har installerats. Nu måste du konfigurera den via myWallbox-appen genom att följa instruktionerna i nästa avsnitt.

4. Konfigurera MID-mätaren via myWallbox-appen

 1. Ladda ner och öppna myWallbox-appen.
 2. Logga in i appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.
 3. Lägg till laddaren till ditt konto.
 4. För att säkerställa att följande steg fungerar smidigt, se till att både din laddare och din myWallbox-app har den senaste programvaruversionen installerad (du kan kontrollera appens version i din PlayStore eller AppStore, och programvarans version i avsnittet Versionsaviseringar).
 5. Välj din laddare i listan.
 6. Ansluta till din laddare via Bluetooth.
 7. Öppna Inställningar.
 8. Öppna Uppdateringar.
 9. Välj MID-mätare.
 10. Aktivera växlingsknappen.
 11. Ange din MID-mätares serienummer, det måste anges utan bokstaven på slutet (du hittar serienumret nedanför skärmen på din MID-elmätare).
SN-MID-MÄTARE
 • Om dessa inte matchar kommer någon konfiguration inte att kunna göras.
 • Om dessa matchar kommer fältet inte att kunna redigeras.
 • Om MID-mätaren byts ut markeras fältet med rött och kan redigeras.
 • Om MID-mätarens och laddarens serienummer inte matchar kommer statusen på MID-mätaren att visa “Aktiverad — MID kunde inte hittas”.
 1.  Välj mellan Energi som används per timme (kWh) eller Tid för att automatiskt stänga av laddaren om MID-anslutningen inte återställs.

Indikativa värden för denna konfiguration:

 • Standardvärde kWh: 1 kWh
 • Standardvärde min: 1 min
 • Maxvärde kWh: 22 kWh
 • Maxvärde min: 60 min
 1.  Spara inställningarna. MID-mätaren har installerats.

Du kan kontrollera att din MID-mätare är korrekt konfigurerad i webbportalen myWallbox: https://my.wallbox.com/login

När den har konfigurerats korrekt och din laddare är ansluten till internet så visas en ikon för MID-mätaren intill namnet på din laddare:

C
[elementor-template id="1022"]
Updated on 04/01/2023

Was this article helpful?