Velkommen til Wallbox Support

Gennemgå vores ofte stillede spørgsmål for at finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår.

Installation og konfiguration af MID-strømmåler til din ladeinfrastruktur

En “MID-måler” er en strømmålerenhed, hvormed du kan måle energiforbruget for en opladningsinstallation eller en bestemt oplader i overensstemmelse med måleinstrumentdirektivet (MID). Den giver derfor Wallbox-opladere en mere præcis måde at måle energiforbrug på.

1. Inden start

Wallbox understøtter p.t. to MID-certificerede elmålere. De kan købes direkte i vores netbutik:

 • En trefaset MID-strømmåler med trefasede installationer (< 65 A)
 • En etfaset MID-strømmåler med etfasede installationer (< 100 A)

Vi anbefaler brug af et STP-kabel i kat. 5E til installationen.

Færdiggør konfigurationen af MID-måleren ved at downloade myWallbox-appen og oprette en konto.

2. Understøttede opladere

Følgende opladere er kompatible med MID-måling:

 • Commander 2,
 • Pulsar Plus,
 • Pulsar Max,
 • Copper SB,
 • Quasar.

3. Installation af MID-måler

Elektrisk ledningsføring

MID-måleren skal altid placeres efter RCD- og MCB-enheder på opladerens strømførende ledning (MID-måleren vises som position F på installationsdiagrammet herunder).

MID-METER-INSTALLATION-SCHEMATIC-2

Kommunikationsinstallation

Du kan vælge en af følgende kommunikationsinstallationer i henhold til din ladeinfrastrukturs logistiske begrænsninger:

 • Businstallation: businstallation anbefales, når Power Boost (PB)- and MID-målerne er tæt på hinanden. Det er muligt at oprette en kommunikationsbus med kun ét kabel tilsluttet til RS485-forbinderen.
2_Bus-line-1
 • Tostrenget installation: Hvis PB- og MID-målerne er langt fra hinanden rent fysisk, kan du vælge to forskellige tilslutninger. Begge starter og tilsluttes samme sted på RS485-ladeforbinderen.
3_Two-lines-3

Både trefaset og etfaset installation beskrives særskilt nedenfor.

A. Trefaset MID-målerinstallation

Bemærk, at du kan se installationsvejledningen, der følger med din MID-strømmåler for at få yderligere hjælp.

Tilslutning af oplader til måler

 1. Start med at tilslutte MID-måleren til opladeren med det anbefalede STP-kabel i kat 5E.

Ledningsføring til strømmåler

 1. Udfør ledningsføringen til strømmåleren. Tilslut de tre 3 faser (position 1-2-3 for spænding ind, 4-5-6 for spænding ud).
4_Step_1_MID_CG_EM340_phases_connected
 1. Kontroller, at faserne er fastgjort korrekt. Installer isoleringspladen på skruerne.

VIGTIGT: Løse skruer kan medføre brandfare!

5_Step_2_MID_CG_EM340_installing_screw_covers_for_insulation
 1. Installer nulforbindelse (for større ledningstværsnit skal du reducere nulforbindelsen, så det passer til strømmåleren).
6_Step_3_MID_CG_EM340_installing_the_neuter
 1.  Installer STP-kommunikationskablet i henhold til diagrammet.

BEMÆRK: For kommunikationsledningen mellem strømmåleren og opladeren anbefaler vi at bruge et STP-kabel i kat 5E eller højere. Den samlede kabellængde må ikke overstige 500 m.

7_Step_4_MID_CG_EM340_installing_the_communication_cable

VIGTIGT: ANVEND IKKE et viklet par til hver forbindelse. Kablerne vikles ud før særskilt tilslutning. Du kan gøre brug af kabelafskæring i forbindelse med udførelse af løkken mellem position 7 og 9.

 1. Installer kabelafdækningen for at afsikre installationen. Om nødvendigt skal afdækningerne forsegles med de tilhørende kabler ifølge lokale bestemmelser.
8_Step_6_MID_CG_EM340_seal_the_cover

Ledningsføring for oplader

 1. Tilslut din oplader i henhold til anvisningerne i installationsvejledningen til opladeren.

Aktivering af polmodstand

 1. Pulsar Plus, Commander 2 og Copper SB har to forskellige polmodstande. Den ene er til MID- og PB-målerne og er kendetegnet med “RS485”:
  • Ved BUS-installation: Placer opladerens RS485-afbryder i T -positionen. POWER BOOST-måleren skal sluttes til modstandspolforbindelsen.
  • For TOSTRENGET INSTALLATION: placer opladerens RS485-afbryder på NT-positionen og slut polmodstandsbroen til både MID- og PB-målerne.

Aktuelt valgt konfiguration

 1.  MID-måleren skal være korrekt installeret. Nu skal du konfigurere den via myWallbox-appen i henhold til forklaringen i dette afsnit.

B. Etfaset MID-målerinstallation

Bemærk, at du kan se installationsvejledningen, der følger med din strømmåler, for at få yderligere hjælp.

Tilslutning af oplader til måler

 1. Start med at tilslutte MID-måleren til opladeren med det anbefalede STP-kabel i kat 5E.

Ledningsføring til MID-strømmåler

 1. Installer MID-strømmåleren på DIN-skinne.
11_EM112_Install_meter_on_DIN_rail
 1. Installer fase og nulforbindelse.
12_EM112_install_phase_and_neuter
 1. Kontroller, at fasen og nulforbindelsen er udført korrekt. Installer isoleringspladen på skruerne.

VIGTIGT: Løse skruer kan medføre brandfare!

13_EM112_step_3_installing_covers
 1. Installer STP-kommunikationskablet i henhold til diagrammet.
14_EM112_step_4_install_communication_cable
 1. Installer afslutningsvis kabelafdækningen for at afsikre installationen. Om nødvendigt skal afdækningerne forsegles med kablerne ifølge lokale bestemmelser.
15_EM112_step_5_install_covers___seals

VIGTIGT: ANVEND IKKE et viklet par til hver forbindelse. Kablerne vikles ud før særskilt tilslutning. Du kan gøre brug af kabelafskæring i forbindelse med udførelse af løkken mellem position 3 og 5.

Ledningsføring for oplader

 1. Tilslut din oplader i henhold til anvisningerne i installationsvejledningen til opladeren.

Aktivering af polmodstand

 1. Pulsar Plus, Commander 2 og Copper SB har to forskellige polmodstande. Den ene er til MID- og PB-målerne og er kendetegnet med “RS485”:
  • Ved BUS-installation: Placer opladerens RS485-afbryder i T -positionen. POWER BOOST-måleren skal sluttes til modstandspolforbindelsen.
16_Bus-line-1
  • For TOSTRENGET INSTALLATION: placer opladerens RS485-afbryder på NT-positionen og slut polmodstandsbroen til både PB- og MID-målerne.
17_Two-lines-3

Aktuelt valgt konfiguration

 1.  MID-måleren skal være korrekt installeret. Nu skal du konfigurere den via myWallbox-appen i henhold til forklaringen i dette afsnit.

4. Konfiguration af MID-måleren via myWallbox-appen

 1. Download og åbn myWallbox-appen.
 2. Log ind på portalen ved at udfylde dine brugeroplysninger, eller tryk på register, hvis du endnu ikke har en konto.
 3. Forbind opladeren til din konto.
 4. For at sikre, at nedenstående kan udføres korrekt skal du sørge for, at din oplader og myWallbox-appen har den nyeste tilgængelige version (se appversion i Play Store eller App Store og softwareversion i Release Notes).
 5. Vælg oplader i listen.
 6. Opret forbindelse til din oplader via Bluetooth.
 7. Gå til Indstillinger.
 8. Gå til Opgraderinger.
 9. Tryk på MID-måler.
 10. Aktiver toggle-knappen.
 11. Indtast serienummer for din MID-måler uden bogstav til sidst (serienummeret ses under skærmen på din MID-strømmåler).
SN-MID-MÅLER
 • Hvis der ikke er overensstemmelse, vil en konfiguration ikke blive tilladt.
 • Hvis der er overensstemmelse, vil feltet ikke kunne redigeres.
 • Hvis MID-måleren udskiftes, er feltet markeret med rødt og kan redigeres.
 • Hvis der ikke er overensstemmelse mellem serienummeret for MID-enheden og opladeren, er status for MID-måleren “Aktiveret — MID ikke fundet”.
 1.  Vælg mellem energiforbrug pr. time (kWh) eller automatisk stoptidspunkt for opladeren, hvis MID-forbindelsen ikke gendannes.

Vejledende værdier for konfigurationen:

 • Standardværdi kWh: 1 kWh
 • Standardværdi min.: 1 min.
 • Maks.værdi kWh: 22 kWh
 • Maks.værdi min.: 60 min.
 1.  Gem indstillingerne. Din MID-måler er korrekt installeret.

Du kan verificere, at din MID-måler er konfigureret korrekt på myWallbox-webportalen: https://my.wallbox.com/login

Når den er korrekt konfigureret, og din oplader sluttes til internettet, vises MID-målerikonet ved siden af opladerens navn:

C
[elementor-template id="1022"]
Updated on 04/01/2023

Was this article helpful?