Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Montaż i konfiguracja miernika MID dla Twojej infrastruktury ładowania

Miernik MID” to urządzenie do pomiaru mocy, które umożliwia Ci rejestrowanie zużycia energii wykorzystywanej przez instalację ładowania lub konkretną ładowarkę, zgodnie z Dyrektywą w Sprawie Przyrządów Pomiarowych (MID). Dzięki temu ładowarki Wallbox zyskują bardziej precyzyjny sposób pomiaru zużycia energii.

1. Przed rozpoczęciem

Wallbox obsługuje obecnie dwa certyfikowane mierniki MID. Można kupić je bezpośrednio w naszym sklepie internetowym:

 • Trójfazowy miernik MID, instalacja trójfazowa (<65A)
 • Jednofazowy miernik MID, instalacja jednofazowa (<100A)

Aby przeprowadzić montaż zalecamy użycie kabla STP kat. 5E.

Aby ukończyć konfigurację miernika MID musisz pobrać aplikację Wallbox i utworzyć konto.

2. Obsługiwane ładowarki

Następujące ładowarki są kompatybilne z pomiarami MID:

 • Commander 2,
 • Pulsar Plus,
 • Pulsar Max,
 • Copper SB,
 • Quasar.

3. Montaż miernika MID

Instalacja elektryczna

Miernik MID powinien być umieszczany zawsze po wyłącznikach nadprądowych i różnicowoprądowych na przewodzie zasilającym ładowarki (miernik MID został przedstawiony jako pozycja F na poniższym schemacie).

MID-METER-INSTALLATION-SCHEMATIC-2

Instalacja komunikacyjna

Możesz wybrać jeden z poniższych schematów instalacji komunikacyjnych, w zależności od ograniczeń logistycznych Twojej infrastruktury ładowania:

 • Instalacja magistralna: instalacja magistralna jest zalecana, kiedy mierniki MID i funkcja Power Boost (PB) są wyłączone. Istnieje możliwość stworzenia magistrali komunikacyjnej przy użyciu tylko jednego kabla podłączonego do złącza RS485.
2_Bus-line-1
 • Instalacja podwójna: Jeśli mierniki MID i PB są od siebie oddalone, możesz zdecydować się na dwa różne przewody łączące. Oba mierniki zostaną uruchomione i połączą się z tym samym punktem na złączu ładowarki RS485.
3_Two-lines-3

Instalacja trójfazowa i jednofazowa zostaną osobno opisane poniżej.

A. Licznik instalacji trójfazowego miernika MID

Należy pamiętać, że w celu uzyskania dalszej pomocy warto zapoznać się z instrukcją instalacji dołączoną do Twojego modelu miernika MID.

Podłączanie ładowarki do miernika energii

 1. Zacznij od podłączenia miernika MID do ładowarki, używając zalecanego kabla STP cat 5E.

Podłączanie miernika

 1. Następnie podłącz miernik. Połącz trzy fazy (pozycja 1-2-3 dla wejścia prądu, 4-5-6 dla wyjścia).
4_Step_1_MID_CG_EM340_phases_connected
 1. Upewnij się, czy fazy są trwale zamocowane. Umieść płytę izolującą za pomocą górnych śrub.

WAŻNE: Luźne śruby mogą stanowić zagrożenie pożarowe!

5_Step_2_MID_CG_EM340_installing_screw_covers_for_insulation
 1. Zainstaluj przewód neutralny (w przypadku większych przekrojów kabli konieczna będzie zmiana przewodu neutralnego na mniejszy, aby zostawić miejsce na miernik).
6_Step_3_MID_CG_EM340_installing_the_neuter
 1.  Zainstaluj kabel komunikacyjny STP zgodnie ze schematem.

UWAGA: Do przewodu komunikacyjnego pomiędzy miernikiem a ładowarką zalecamy użycie kabla STP kat. 5E lub wyższej. Całkowita długość kabla nie może przekraczać 500 m.

7_Step_4_MID_CG_EM340_installing_the_communication_cable

WAŻNE: NIE UŻYWAJ jednej skrętki dla każdego połączenia – Rozkręć kable przed połączeniem ich oddzielnie. Możesz użyć odciętego kabla, aby wykonać pętlę między pozycjami 7 i 9.

 1. Na końcu zamontuj osłony kabli, aby zabezpieczyć instalację. W razie potrzeby uszczelnij pokrywy za pomocą dostarczonych kabli zgodnie z lokalnymi przepisami.
8_Step_6_MID_CG_EM340_seal_the_cover

Podłączanie ładowarki

 1. Podłącz ładowarkę zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji instalacji Twojej ładowarki.

Aktywacja oporności końcowej

 1. Ładowarki Pulsar Plus, Commander 2 oraz Copper SB posiadają dwie różne oporności końcowe. Oporność dedykowana miernikom MID i PB została oznaczona jako „RS485”:
  • Dla INSTALACJI MAGISTRALNEJ: ustaw przełącznik RS485 ładowarki na pozycję T. Tylko miernik funkcji POWER BOOST musi być podłączony do oporności końcowej.
  • Dla INSTALACJI PODWÓJNEJ: ustaw przełącznik RS485 ładowarki na pozycję NT i podłącz mostek oporności końcowej do mierników MID i PB.

Aktualna wybrana konfiguracja

 1.  Miernik MID został poprawnie zamontowany. Teraz musisz go skonfigurować za pomocą aplikacji Wallbox, postępując zgodnie z wyjaśnieniami w odpowiedniej sekcji tego artykułu.

B. Montaż jednofazowego miernika MID

Należy pamiętać, że w celu uzyskania dalszej pomocy warto zapoznać się z instrukcją instalacji dołączoną do Twojego modelu miernika.

Podłączanie ładowarki do miernika energii

 1. Zacznij od podłączenia miernika MID do ładowarki, używając zalecanego kabla STP cat 5E.

Podłączanie miernika MID

 1. Zamontuj miernik MID na szynie DIN.
11_EM112_Install_meter_on_DIN_rail
 1. Zainstaluj przewód fazowy i neutralny.
12_EM112_install_phase_and_neuter
 1. Upewnij się, czy przewód fazowy i neutralny są trwale zamocowane. Umieść płytę izolującą za pomocą górnych śrub.

WAŻNE: Luźne śruby mogą stanowić zagrożenie pożarowe!

13_EM112_step_3_installing_covers
 1. Zainstaluj kabel komunikacyjny STP zgodnie ze schematem.
14_EM112_step_4_install_communication_cable
 1. Na końcu zamontuj osłony kabli, aby zabezpieczyć instalację. W razie potrzeby uszczelnij pokrywy za pomocą dostarczonych kabli zgodnie z lokalnymi przepisami.
15_EM112_step_5_install_covers___seals

WAŻNE: NIE UŻYWAJ jednej skrętki dla każdego połączenia – Rozkręć kable przed połączeniem ich oddzielnie. Możesz użyć odciętego kabla, aby wykonać pętlę między pozycjami 3 i 5.

Podłączanie ładowarki

 1. Podłącz ładowarkę zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji instalacji Twojej ładowarki.

Aktywacja oporności końcowej

 1. Ładowarki Pulsar Plus, Commander 2 oraz Copper SB posiadają dwie różne oporności końcowe. Oporność dedykowana miernikom MID i PB została oznaczona jako „RS485”:
  • Dla INSTALACJI MAGISTRALNEJ: ustaw przełącznik RS485 ładowarki do pozycji T. Tylko miernik funkcji POWER BOOST musi być podłączony do oporności końcowej.
16_Bus-line-1
  • Dla INSTALACJI PODWÓJNEJ: ustaw przełącznik RS485 ładowarki do pozycji NT i podłącz mostek oporności końcowej do mierników MID i PB.
17_Two-lines-3

Aktualna wybrana konfiguracja

 1.  Miernik MID został poprawnie zamontowany. Teraz musisz go skonfigurować za pomocą aplikacji Wallbox, postępując zgodnie z wyjaśnieniami w odpowiedniej sekcji tego artykułu.

4. Konfigurowanie miernika MID za pomocą Aplikacji Wallbox

 1. Pobierz i otwórz aplikację Wallbox.
 2. Zaloguj się do portalu, wpisując swoje dane logowania lub zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta.
 3. Dodawanie ładowarki do konta.
 4. Aby zapewnić płynny przebieg poniższych działań, upewnij się, że Twoja ładowarka i aplikacja Wallbox działają w najnowszej dostępnej wersji oprogramowania (wersję aplikacji możesz sprawdzić w Play Store lub App Store, a wersję oprogramowania w sekcji Release Notes) (Informacje o nowej wersji).
 5. Wybierz z listy swoją ładowarkę.
 6. Połącz się z ładowarką za pomocą Bluetooth.
 7. Przejdź do Settings (Ustawienia).
 8. Przejdź do Upgrades (Aktualizacje).
 9. Kliknij MID Meter (miernik MID).
 10. Włącz przycisk przełączający.
 11. Wprowadź numer seryjny Twojego miernika MID, musi zostać wprowadzony bez litery na końcu (numer seryjny (SN) możesz znaleźć na dole ekranu Twojego miernika MID).
SN-MID-METER (NUMER SN MIERNIKA MID)
 • Jeśli numery się nie zgadzają, konfiguracja nie będzie możliwa.
 • Jeśli są zgodne, pole nie będzie edytowalne.
 • Jeśli miernik MID został wymieniony, pole będzie zaznaczone na czerwono i będzie edytowalne.
 • Jeśli numery seryjne miernika MID i ładowarki nie są zgodne, status miernika MID będzie następujący: „Enabled – MID not found” (Włączono – nie znaleziono miernika MID).
 1.  Wybierz pomiędzy godzinowym zużyciem energii (kWh) lub czasem do automatycznego wyłączenia ładowarki, jeśli połączenie z miernikiem MID nie zostanie wznowione.

Wartości orientacyjne dla tej konfiguracji:

 • Wartość domyślna w kWh: 1 kWh
 • Wartość domyślna w minutach: 1 min
 • Wartość maksymalna w kWh: 22 kWh
 • Wartość maksymalna w minutach: 60 min
 1.  Zapisz zmiany. Twój miernik MID został poprawnie skonfigurowany.

Na portalu internetowym Wallbox możesz sprawdzić, czy Twój miernik MID został poprawnie skonfigurowany: https://my.wallbox.com/login

Jeśli miernik został poprawnie skonfigurowany, a ładowarka jest połączona z internetem, ikona miernika MID pojawi się obok Twojej nazwy ładowarki:

C
[elementor-template id="1022"]
Updated on 04/01/2023

Was this article helpful?