Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Installasjon og konfigurering av MID-strømmåler for din infrastruktur for lading

En “MID-måler” er en strømmåler som gjør at du kan registrere og loggføre strømforbruket på en ladeinstallasjon eller på én bestemt lader, i samsvar med Måleinstrumentdirektivet (MID). Slik gir den Wallbox-ladere en mer presis måte å måle strømforbruk på.

1. Før du begynner

Wallbox støtter for tiden to MID-sertifiserte strømmålere. De kan kjøpes direkte i nettbutikken vår:

 • Trefaset MID-strømmåler, trefase-installasjoner (< 65A)
 • Enfaset MID-strømmåler, enfase-installasjoner (< 100A)

Vi anbefaler STP cat 5E-kabel til installasjonen.

For å fullføre konfigureringen av MID-måleren, må du laste ned Wallbox-appen og opprette en konto.

2. Ladere som støttes

Følgende ladere er kompatible med MID-måling:

 • Commander 2,
 • Pulsar Plus,
 • Pulsar Max,
 • Copper SB,
 • Quasar.

3. Installasjon av MID-måleren

Elektriske koblinger

MID-måleren bør alltid plasseres etter RCD-er og MCB-er på laderens strømlinje (MID-måleren er her vist som posisjon F på koblingsskjemaet nedenfor).

MID-METER-INSTALLATION-SCHEMATIC-2

Kommunikasjonsinstallasjon

Du kan velge ett av de følgende oppleggene for kommunikasjonsinstallasjon, etter hvilke logistiske begrensninger lade-infrastrukturen din har:

 • Busslinjemontering: Busslinje-installasjonen anbefales når Power Boost (PB) og MID-måleren er plassert nær hverandre. Det er mulig å lage en kommunikasjonsbuss med bare én kabel, som kobles til RS485-kontakten.
2_Bus-line-1
 • To-linjet installasjon: Dersom PB-en og MID-måleren er fysisk langt fra hverandre, kan du velge to ulike tilkoplingslinjer. Begge vil begynne fra, og være tilkoplet samme punkt på RS485-laderkontakten.
3_Two-lines-3

Du kan lese om trefaset og enfaset installasjon hver for seg nedenfor.

A. Installasjon av trefaset MID-måler

Merk at for videre hjelp kan det være aktuelt å bruke installasjonsveiledningen som fulgte med din MID-målermodell.

Kobling av laderen til måleren

 1. Start med å kople MID-måleren til laderen ved hjelp av den anbefalte STP cat 5E-kabelen.

Kobling av strømmåleren

 1. Nå kan du koble strømmåleren. Kople til de tre fasene (posisjon 1-2-3 for tilførselsstrøm, 4-5-6 for strøm ut).
4_Step_1_MID_CG_EM340_phases_connected
 1. Kontroller at fasene er godt festet. Monter isolasjonsplaten oppå skruene.

VIKTIG: Løse skruer kan skape brannfare!

5_Step_2_MID_CG_EM340_installing_screw_covers_for_insulation
 1. Installer nøytrallederen (hvis du har stort kabeltverrsnitt, må du redusere nøytralen for å tilpasse den til strømmåleren).
6_Step_3_MID_CG_EM340_installing_the_neuter
 1.  Installer STP-kommunikasjonskabelen som beskrevet i diagrammet.

MERK: For kommunikasjonslinjen mellom strømmåleren og laderen anbefaler vi å bruke en STP-kabel cat 5E eller høyere. Samlet kabellengde kan ikke overstige 500 m.

7_Step_4_MID_CG_EM340_installing_the_communication_cable

VIKTIG: IKKE BRUK ett tvinnet par for hver tilkobling — tvinn ut kablene før du kobler dem til separat. Du kan bruke et kabelkutteverktøy til å legge sløyfen mellom posisjon 7 og 9.

 1. Monter til slutt kabeldekslene for å sikre installasjonen din. Hvis aktuelt: Forsegle dekslene med de medfølgende kablene i henhold til lokale forskrifter.
8_Step_6_MID_CG_EM340_seal_the_cover

Kobling av laderen

 1. Koble laderen ved å følge instruksjonene i installasjonsveiledningen for laderen.

Aktivering av termineringsmotstand

 1. Pulsar Plus, Commander 2 og Copper SB har to ulike termineringsmotstander. Den ene er for MID- og PB-målere og er markert med “RS485”:
  • For BUS-LINE-INSTALLASJON: Plasser laderens RS485-bryter i T-stilling. Kun POWER BOOST-måleren må være koblet til motstandstermineringen.
  • For INSTALLASJON MED TO LINJER: Sett laderens RS485-bryter i NT -stilling, og koble broen for termineringsmotstand til både MID- og PB-måleren.

Strømvelgerkonfigurering

 1.  MID-måleren er korrekt installert. Nå må du konfigurere den ved hjelp av Wallbox-appen, ved å følge forklaringene i de tilhørende avsnittene i denne artikkelen.

B. Installasjon av enfaset MID-måler

Merk at det kan være aktuelt å bruke installasjonsveiledningen som fulgte med din strømmålermodell.

Kobling av laderen til måleren

 1. Start med å kople MID-måleren til laderen ved hjelp av den anbefalte STP cat 5E-kabelen.

Kobling av MID-strømmåleren

 1. Monter strømmåleren på DIN-skinnen.
11_EM112_Install_meter_on_DIN_rail
 1. Installer fase og nøytral.
12_EM112_install_phase_and_neuter
 1. Sjekk at fase og nøytral er godt festet. Monter isolasjonsplaten oppå skruene.

VIKTIG: Løse skruer kan skape brannfare!

13_EM112_step_3_installing_covers
 1. Installer STP-kommunikasjonskabelen som beskrevet i diagrammet.
14_EM112_step_4_install_communication_cable
 1. Monter til slutt det siste kabeldekslet for å sikre installasjonen din. Hvis aktuelt: Forsegle dekslene med de medfølgende kablene i henhold til lokale forskrifter.
15_EM112_step_5_install_covers___seals

VIKTIG: IKKE BRUK ett tvinnet par for hver tilkobling — tvinn ut kablene før du kobler dem til separat. Du kan bruke et kabelkutteverktøy til å legge sløyfen mellom posisjon 3 og 5.

Kobling av laderen

 1. Koble laderen ved å følge instruksjonene i installasjonsveiledningen for laderen.

Aktivering av termineringsmotstand

 1. Pulsar Plus, Commander 2 og Copper SB har to ulike termineringsmotstander. Den ene er for MID- og PB-målere og er markert med “RS485”:
  • For BUS-LINE-INSTALLASJON: Plasser laderens RS485-bryter i stillingen T. Kun POWER BOOST-måleren må være koblet til motstandstermineringen.
16_Bus-line-1
  • For INSTALLASJON MED TO LINJER: Sett laderens RS485-bryter i NT -stilling, og koble broen for termineringsmotstand til både MID- og PB-måleren.
17_Two-lines-3

Strømvelgerkonfigurering

 1.  MID-måleren er korrekt installert. Nå må du konfigurere den ved hjelp av Wallbox-appen, ved å følge forklaringene i neste avsnitt.

4. Konfigurere MID-måleren gjennom Wallbox-appen

 1. Last ned og åpne Wallbox-appen.
 2. Logg inn i appen ved å fylle inn informasjonen din, eller registrer deg dersom du ikke allerede har en konto.
 3. Koble laderen til kontoen din.
 4. For å sikre at trinnene nedenfor går problemfritt: Kontroller at både laderen din og Wallbox-appen kjører den nyeste programvareversjonen (du kan sjekke appversjonen i Play Store eller App Store og programvareversjonen i avsnittet Versjonsmerknad).
 5. Velg laderen din fra listen.
 6. Koble til laderen din via Bluetooth.
 7. Gå til Innstillinger.
 8. Gå til Oppgraderinger.
 9. Trykk MID-måler.
 10. Aktiver veksleknappen.
 11. Angi serienummeret på MID-måleren din. Serienummeret må angis uten bokstaven på slutten (du finner serienummeret under skjermen på MID-strømmåleren din).
SN-MID-METER
 • Hvis det ikke stemmer overens, vil den ikke kunne konfigureres.
 • Hvis det stemmer overens, vil ikke feltet la seg redigere.
 • Hvis MID-måleren byttes ut, vil feltet bli markert med rødt og vil kunne redigeres.
 • Hvis serienumrene på MID og laderen ikke stemmer overens, vil statusen på MID-måleren være “Aktivert — MID ikke funnet”.
 1.  Velg mellom Energi brukt per time (kWh) eller Tid for automatisk stopp av lader i tilfelle MID-tilkoblingen ikke gjenopprettes.

Veiledende verdier for denne konfigureringen:

 • Standardverdi kWh: 1 kWh
 • Standardverdi min: 1 min
 • Maksimalverdi kWh: 22 kWh
 • Maksimalverdi min: 60 min
 1.  Lagre innstillingene. MID-måleren din er korrekt konfigurert.

Du kan verifisere at MID-måleren din er riktig konfigurert i Wallbox-nettportalen: https://my.wallbox.com/login

Når den er korrekt konfigurert og laderen din er tilkoplet internett, vil MID-målerikonet vises ved siden av navnet på laderen din:

C
[elementor-template id="1022"]
Updated on 03/01/2023

Was this article helpful?