Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur man installerar laddare i wallboxar för optimal molnkommunikation

Wallbox-laddare kräver en internetanslutning för att kommunicera med Wallbox Cloud och aktivera alla smarta funktioner. Genom att låta laddaren kommunicera med vårt moln fullt ut säkerställer vi att vi ger den bästa användar- och supportupplevelsen. Följ den här guiden för att ställa in dina wallbox-enheter korrekt och säkerställa korrekt kommunikation med Wallbox Cloud.

Den här artikeln riktar sig främst till nätverksadministratörer och personer som hanterar ett nätverk på plats. Om du äger en Wallbox-laddare och vill ansluta laddaren till ditt Wi-Fi följer du dessa artiklar: 
Hur ansluter jag laddaren till Wi-Fi med Wallbox?
Hur installerar jag 4G-dongeln som medföljer Copper SB?
Hur installerar jag 4G-dongeln som medföljer Commander 2?

1. Allmänna nätverksspecifikationer

Nedan hittar du de allmänna nätverksspecifikationerna för Wallbox-laddare:

 • Wallbox-laddare har inte stöd för installation av CA-certifikat.
 • Wallbox-laddare har inte stöd för Active Directory (AD)-nätverk.
 • Wallbox-laddare har inte stöd för IPv6.

2. Specifikationer för Wi-Fi

Gå igenom nedanstående specifikationer för Wallbox-laddares Wi-Fi för att säkerställa korrekt funktion:

 • Wallbox-produkter stöder nätverk med WPA2-autentisering. WPA3-autentisering stöds inte. Laddaren kan ansluta till nätverk som inte kräver lösenord, men endast till sådana som inte kräver ytterligare autentisering (t.ex. inloggning i en webbportal).
 • Wallbox rekommenderar att du använder ett 2,4 GHz-nätverk för bättre räckvidd. Stöd för 5 GHz kanske inte är tillgängligt för vissa laddarmodeller.
 • Wallbox-produkter stöder inte bandväxling eller Fast Roaming.
 • Wi-Fi-signalen måste vara minst -75 dBm för att säkerställa en stabil anslutning.
 • Både nätverkets SSID och nätverkslösenordet kan bestå av upp till 50 tecken. Laddaren stöder alla ASCII-kodade tecken i SSID eller lösenord. SSID för nätverk får inte ha avslutande mellanslag.
 • Om ingen standard-IP-adress tilldelas vid den första anslutningen är det inte möjligt att konfigurera en statisk IP-adress.
 • Wallbox-produkterna stöder följande IEEE802.11-standarder:
ProduktmodellRevisionWiFi Standard
Pulsar PlusA, C, D802.11 a/b/g/n/ac
Pulsar PlusE802.11 b/g/n
Pulsar PlusF, G, H (och nyare)802.11a/b/g/n/ac
Copper SBB, D, E, F802.11 a/b/g/n/ac
Copper SBG, H, I, J, K, L, M, N (och nyare)802.11a/b/g/n/ac
Commander 2A, B, C802.11 a/b/g/n/ac
Commander 2D, E802.11a/b/g/n/ac
Pulsar MaxAlla802.11a/b/g/n/ac
Pulsar ProAlla802.11a/b/g/n/ac
Pulsar Plus NAA, B802.11 a/b/g/n/ac
Pulsar Plus NAC802.11 b/g/n
Pulsar Plus NAD802.11 a/b/g/n/ac
Pulsar Plus eAlla802.11a/b/g/n/ac
Pulsar Pro NAAlla802.11a/b/g/n/ac
Pulsar Plus SocketAlla802.11a/b/g/n/ac

3. Specifikationer för mobil anslutning

Vissa Wallbox-laddare har även stöd för Mobile Connectivity. Vissa laddare som Commander 2 och Copper SB kräver en USB-dongel för att möjliggöra mobil anslutning, medan andra som Pulsar Pro har en integrerad SIM-modul.

3.1. Frekvenser för mobil uppkoppling

 • Wallbox-laddare som använder en USB-dongel som tillbehör stöder följande frekvensband:
  • LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28
  • 3G B1/B8
  • 2G 850/900/1800/1900
 • Wallbox-laddare med en integrerad SIM-modul stöder följande frekvensband:
  • LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
  • LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/ B28/B66
  • UMTS/HSPA+ B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  • GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz

3.2. Så här konfigurerar du en mobil anslutning med Wallbox SIM-kort

När du konfigurerar anslutningen med Wallbox SIM-kort behöver du bara fylla i APN-fältet med följande APN:

 • inetd.vfes

Denna kan konfigureras med Wallbox App och anslutas till laddaren via Bluetooth. Se mer information på Hur installerar jag 4G-dongeln som medföljer Copper SB? och Hur installerar jag 4G-dongeln som medföljer Commander 2?

3.3. Så här skapar du en mobil anslutning med SIM-kort från tredje part

Wallbox-laddare kan också konfigureras för att använda SIM-kort från tredje part. Dessa SIM-kort kan också konfigureras med Wallbox App och anslutas till laddaren via Bluetooth.

I detta fall beror konfigurationen på SIM-leverantören.

3.4. Förkonfigurerade laddare från fabrik

Dessutom kan laddare som Pulsar Pro levereras med en förkonfigurerad mobilanslutning från fabrik. I det här fallet krävs ingen inställning vid installationen, och laddaren kommer automatiskt att ansluta till nätverket när den startas upp första gången. Om laddaren återställs till fabriksinställningarna kommer den att ladda fabriksinställningarna igen.

4. Nätverkssäkerhet

All kommunikation mellan Wallbox-laddarna och molnet är krypterad. För att kunna interagera korrekt med laddaren via Wallbox Cloud (inklusive Wallbox och Wallbox portal, plus resten av Wallbox-lösningarna) och OCPP, måste laddarna vara anslutna till ett nätverk som tillåter följande anslutningar:

Dessa inställningar behövs vanligtvis inte i ett hemmanätverk. Det är dock inte ovanligt att företagsnätverk blockerar viss utgående trafik.

 • HTTPS (TCP-port 443): De senaste versionerna av Wallbox-programvaran använder uteslutande HTTPS-kommunikation. Följande domäner används för molnkommunikation och programuppdateringar:
  • *.wallbox.com
  • *.wall-box.com
  • *.wallboxapis.com
 • HTTP (TCP-port 80): Äldre versioner av Wallbox-programvaran (5.16.X och lägre) använder HTTP-kommunikation för vissa funktioner. För att kunna uppgradera till den senaste versionen måste du i detta fall tillåta HTTP-trafik till följande domäner:
  • *.wallbox.com
  • *.wall-box.com
  • *.wallboxapis.com

När laddaren återställs till fabriksinställningarna återgår programvaran till tillverkningsversionen, vilket kan kräva en HTTP-anslutning för att fungera.

 • NTP (UDP-port 123): När Wallbox-laddare är anslutna till molnet kan de behöva synkronisera sin interna realtidsklocka. Kommunikationen sker via UDP-port 123 och de servrar som används är time1.google.com, time2.google.com, time3.google.com och time4.google.com. Servern som används för NTP är statisk och kan inte ändras av användaren.

4.1. Rekommendationer för hanterade nätverk

Många företagskunder har hanterat nätverk av säkerhetsskäl. Nedan hittar du några rekommendationer om hur du installerar Wallbox-laddare i hanterade nätverk:

 • Konfigurera nätverket med hänsyn tagen till de allmänna specifikationerna.
 • Tillåt all trafik som anges ovan i Nätverkssäkerhet.
 • Om detta inte är möjligt föreslår vi följande alternativ:
  • Skapa ett separat nätverk för laddarna.
   • Separat nätverksrouter med Wi-Fi eller Ethernet för laddare
   • 4G-router med Wi-Fi eller Ethernet för laddare
   • 4G-donglar för laddare som stöder dem
  • Konfigurera ett VLAN i nätverket och se till att trafiken till laddarna är åtskild från trafiken till resten av företaget.

5. Felsökning

Jag kan inte ansluta laddaren till routerns Wi-Fi

Min laddare är ansluten till Wi-Fi men visas offline i Wallbox app/Portal

 • Kontrollera att nätverket har vitlistat slutpunkterna och portarna i Network Security.
 • Anslut till laddaren via Bluetooth med Wallbox-appen och se till att den har en tilldelad giltig IP-adress.

Min laddare är ansluten till Wi-Fi men kopplas bort ofta

 • Håll laddaren uppdaterad eftersom nyare programversioner förbättrar programvarans stabilitet och anslutningsmöjligheter.
 • Granska Wi-Fi-specifikationerna, vissa nätverksfunktioner som bandväxling eller snabb roaming kan orsaka nätverksproblem.
 • Kontrollera att nätverket har vitlistat slutpunkterna och portarna i Network Security.

Min laddare visas online, men jag kan inte uppdatera den

 • Kontrollera att nätverket har vitlistat slutpunkterna och portarna i Network Security.
Updated on 29/04/2024

Was this article helpful?