Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan stille inn faktureringsløsningen Pay Per Charge (Betal per lading) for å gjøre ladere tilgjengelige for myWallbox-brukere?

Du kan fakturere for bruken av dine Wallbox-ladere og administrere alle betalinger foretatt av brukerne dine via myWallbox-portalen. Du kan velge mellom eller kombinere to faktureringsløsninger: Pay Per Month (Betal per måned) og Pay Per Charge (Betal per lading).

Hva er Pay Per Charge?
Pay Per Charge (Betal per lading) er en faktureringsløsning som du kan konfigurere i myWallbox-portalen og som lar enhver myWallbox-appbruker bruke ladepunktet ditt ved å scanne QR-koden knyttet til dem. De faktureres umiddelbart etter ladingen, i tråd med din konfigurerte pris.
Hvordan konfigurerer jeg Pay Per Charge for mine ladepunkt(er)?
Når du har opprettet en myWallbox-konto og lagt til din(e) lader(e) til din konto, må du:
1. Opprett og kople til Stripe-kontoen din i myWallbox-portalen.
2. Opprett Pay Per Charge-sats(er) og tilordne dem til laderen(-erne).
3. Genererer en QR-kode for lading slik at brukerne kan starte ladeøkten.

Vær oppmerksom på at for å utføre disse trinnene, må du være Super-Admin for ditt område.
Hvor mye koster denne funksjonen?
For hver økt utført og betalt for av dine brukere tar Wallbox et gebyr på 5 % av totalprisen for ladeøkten oppnådd før betalingen når deg via Stripe.

Eksempel: brukeren utfører en ladeøkt for et beløp på 5,00 euro. Den totale summen du vil motta er 5 – 0,25 (5 % av 5) = 4,75 euro.
Hvordan kan brukere finne mitt ladepunkt?
Brukere av myWallbox kan enkelt finne din(e) ladepunkt(er) ved hjelp av Electromaps. Ved å følge disse trinnene i vår artikkel kan du legge til ditt ladepunkt til Electromaps og gjøre det tilgjengelig for el-bil-brukere.
Hvordan kan brukere bruke mitt ladepunkt?
Du kan referere til denne artikkelen for å hjelpe deg å bedre forstå hvordan brukere kan få tilgang til og bruke dine offentlige ladere konfigurert med Pay Per Charge.

Du kan også generere en redigerbar PDF med instruksjoner om bruk av et offentlig Wallbox-ladepunkt og dele den med brukeren din.
Hva er installasjonskravene for Pay per Charge?
Internett-tilkopling
For riktig bruk av ladestrukturen din er det svært viktig å forstå at brukere bare vil kunne låse opp en lader hvis både appen og laderen er tilkoplet internett
Merk at dette systemkravet gjør løsningen restriktiv for spesifikke installasjonsscenarier. Likevel er disse begrensningene nødvendige for å sikre sikkerheten til autentiseringer via myWallbox-skyen.

MID-måling
For å selge energi i visse land, må laderne dine være utstyrt med en MID-måler. Les denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du installerer denne enheten.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?