Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Pay Per Charge-faktureringslösning: en omfattande guide

1. Förstå Pay per Charge

Tjäna pengar på dina laddboxar med Pay per avgift

Du kan enkelt tjäna pengar på dina Wallbox-laddare genom att använda faktureringslösningen Pay per Charge. Med den här metoden kan du ladda användarna varje gång de använder din laddare för att ladda sina elfordon (EV). Det är enkelt att hantera betalningar tack vare det användarvänliga gränssnittet i Wallbox.

Föredrar du månadsabonnemang? Inga problem!
Om du har en regelbunden användarbas, t.ex. ditt företags anställda, och föredrar att erbjuda dem en månatlig prenumerationsplan, kan du välja Pay Per Month-metoden. Läs mer om det här.

Vad är lön? peravgift?
Pay per Charge (PPC) är en enkel faktureringslösning som är tillgänglig via Wallbox. Användarna kan ladda sina bilar genom att helt enkelt skanna QR-koden på Wallbox-laddaren med Wallbox. De debiteras omedelbart efter att deras laddningssession har avslutats, baserat på den avgift du har angett.
Hur mycket kostar det?
För varje laddningstillfälle tar Wallbox ut en avgift på 5% av det totala priset. Denna avgift dras innan betalningen når dig via Stripe. Om en användare t.ex. betalar 5,00 euro för en laddningssession får du 4,75 euro efter avdrag för avgiften på 5 %.
Hjälp användare att hitta dina laddare
Användare kan enkelt hitta sina Wallbox-laddare genom att trycka på “On the go” i Wallbox. Du måste dock lägga till dina laddare i Electromaps för att de ska visas på laddningskartan. Läs mer om hur du lägger till laddare här.
Det är enkelt att starta en laddningssession
Användarna behöver bara ladda ner Wallbox, skapa ett konto, lägga till en betalningsmetod och skanna QR-koden på laddaren för att börja ladda.

Du kan också använda vårt verktyg och generera en redigerbar PDF med instruktioner som du kan skriva ut och placera i närheten av laddaren.

2. Före start

2.1. Konfigurera ditt Wallbox-konto

För att börja använda Pay per Charge behöver du:

 1. Skapa ett Wallbox.
 2. Lägg till din/dina laddare till ditt konto.
 3. Anslut ditt Stripe-konto till ditt Wallbox i portalen.

När ditt konto har skapats ska du se till att de tekniska kraven nedan är uppfyllda:

2.2. Tekniska krav

För att Pay per Charge ska fungera smidigt, se till:

 1. Internetanslutning: Både användarens Wallbox app och din laddare måste vara anslutna till Internet.
 2. MID: Dina laddare måste vara utrustade med en MID för att sälja energi i vissa länder.

3. Skapa en faktureringsgrad för betalning per laddning för din(a) laddare

En taxa är en avgift som du definierar i Wallbox och som faktureras när någon laddar sina elbilar med din laddare. De är mycket anpassningsbara och kan ändras när som helst.

3.1. Tillgängliga räntealternativ

Pay per Charge-funktionen, precis som den månatliga månatlig faktureringslösning (Betala per månad), kan du välja mellan tre laddningsmetoder:

 1. Avgift för tidsbokning (debiteras i pris – EUR* / timme)
 2. Avgift för förbrukad energi (debiteras i Pris – EUR* / kWh) – din laddare måste vara utrustad med en MID för att du ska kunna använda denna laddningsmetod.
 3. Debitering av tidsavgift (debiteras i Pris – EUR* / Timme)

Utöver de ovan nämnda avgifterna kan du lägga till en fast serviceavgift som gäller för alla dina användares laddningssessioner. Det kan liknas vid en avgift för att låsa upp laddaren.

Du kan också tilldela ett pris till ett specifikt schema.

*Valutan beror på konfigurationen av din organisation.

3.2. Skapa och tilldela en Pay per Charge-taxa

För att tjäna pengar på dina laddare måste du skapa faktureringspriser och tilldela dem till din laddare. Följ stegen nedan för att skapa och tilldela en avgift till en laddare:

 1. Logga in på Wallbox.
 2. Gå till Chargers.
 3. Välj den laddare som du vill tjäna pengar på.
 4. I avsnittet Anslutningar klickar du på Betalningar och sedan på Betala per avgift.
 5. Aktivera alternativet Betala per avgift.
 6. Välj eller skapa en kurs.
 7. Lägg till räntan i ett schema.
 8. Namnge och konfigurera din hastighet.
 9. Spara.

Din kurs är nu tilldelad till din laddare!

3.3. Ändra dina priser

Du kan när som helst ändra och helt hantera alla dina priser genom att följa den här vägen: Betalningar (i menyn till vänster) > Priser.

Därifrån kan du se alla dina priser och deras egenskaper (variabel avgiftstyp, pris, schema …) och kontrollera om de är tilldelade på ett ögonblick. Du kan också skapa nya priser, ta bort dem eller ändra dem direkt från detta område.

4. Gör din laddare tillgänglig för användarna

Din laddare är nu korrekt installerad. De sista stegen du måste gå igenom för att säkerställa att dina användare kan komma åt dina laddstationer är följande:

4.1. Generera QR-koden för laddningssessionen

För att starta en laddningssession med din laddare måste Wallbox-användare skanna den unika QR-koden som är kopplad till laddaren med Wallbox.

Du kan enkelt generera denna QR-kod via din instrumentpanel i Wallbox portal. Följ dessa steg för att skapa QR-koden:

 1. Logga in på Wallbox.
 2. Gå till Chargers.
 3. Välj den laddare som du vill generera en QR-kod för.
 4. Gå till Inställningar.
 5. Bläddra till alternativet Betala per avgift.
 6. Klicka på knappen“QR-kod“.
 7. En unik QR-kod i PDF-format laddas ner.
 8. Du kan nu visa denna QR-kod bredvid din laddare.

Knappen för generering av QR-kod visas endast om Pay per Charge är helt konfigurerad för laddaren och en taxa har tilldelats.

4.2. Skapa laddningsinstruktionerna

För att hjälpa din användare kan du ladda ner laddningsinstruktioner i PDF-format från Wallbox och visa dem på din laddstation:

 1. Logga in på Wallbox.
 2. Gå till Chargers.
 3. Välj den laddare som du behöver generera instruktioner för.
 4. Gå till Inställningar.
 5. Bläddra fram till alternativet Betala per avgift.
 6. Klicka på knappenLaddningsanvisningar” .
 7. Laddningsanvisningarna kan laddas ner i PDF-format.
 8. Du kan nu redigera denna PDF med din titel och ditt varumärke och göra den synlig bredvid din laddare för att hjälpa dina användare.
Updated on 17/04/2024

Was this article helpful?