Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur ställer jag in betalningslösningen Betalning per laddning för att göra laddare tillgängliga för myWallbox-användare?

Du kan debitera för användningen av dina Wallbox-laddare och hantera alla betalningar från dina användare via myWallbox-portalen. Du kan välja mellan eller kombinera två betalningslösningar: Betalning per månadoch Betalning per laddning.

Vad är Betalning per laddning?
Betalning per laddning är en betalningslösning som du kan konfigurera i myWallbox-portal och som gör det möjligt för alla användare av myWallbox-appen att använda din laddpunkt genom att skanna den QR-kod som sitter på laddaren. De debiteras omedelbart efter laddningen i enlighet med ditt konfigurerade pris.
Hur konfigurerar jag Betala per laddning för min(a) laddpunkt(er)?
När du har skapat ett myWallbox-konto och lagt till din(a) laddare till ditt konto måste du:
1. Skapa och anslut ditt Stripe-konto i myWallbox-portalen.
2. Upprätta priser för Betalning per laddning och tilldela dem till din(a) laddare.
3. Skapa en QR-kod för laddaren så att användarna kan starta sin laddningssession.

Observera att du måste vara superadministratör för att kunna utföra dessa steg.
Hur mycket kostar den här funktionen?
För varje genomförd laddningssession som betalas av dina användare tar Wallbox en avgift på 5 % av det totala priset för laddningssessionen innan betalningen når dig via Stripe.

Exempel: Användaren laddar för ett belopp på 5,00 €. Det totala beloppet du mottar är 5 – 0,25 (5 % av 5) = 4,75 euro.
Hur hittar användarna min laddpunkt?
Användare av myWallbox kan enkelt hitta din(a) laddpunkt(er) med hjälp av Electromaps. Genom att följa stegen i vår artikel kan du lägga till din laddpunkt i Electromaps och göra den tillgänglig för elbilsanvändare.
Hur kan användarna använda min laddpunkt?
Du kan läsa den här artikeln för att bättre förstå hur användare kan komma åt och använda din(a) offentliga laddare som är konfigurerade med Betalning per laddning.

Du kan också skapa en redigerbar PDF-fil med instruktioner om hur man använder en offentlig Wallbox-laddpunkt och dela den med din användare.
Vilka är installationskraven för Betalning per laddning?
Internetanslutning
För att använda laddningsstrukturen på rätt sätt är det viktigt att förstå att användarna bara kan låsa upp en laddare om både appen och laddaren är anslutna till internet
Observera att systemkravet gör lösningen restriktiv för specifika installationsscenarier. Begränsningar är nödvändiga för att garantera säkerheten vid autentisering via myWallbox-molnet.

MID-mätare
För att sälja energi i vissa länder måste dina laddare vara utrustade med en MID-mätare. Läs den här artikeln för mer information om hur du installerar utrustningen.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?