Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Starte/pause en lade-økt

Når kontakten for den elektriske bilen er plugget inn i kjøretøyet, starter lading automatisk. Det er noen unntak, for eksempel når det er en planlagt lading eller når det tilkoblede kjøretøyet er fulladet.

Når laderen din er koblet til kjøretøyet ditt, vil LED haloen på laderen og fargen på app-skjermen til laderen først være lyseblå (turkis) – dette indikerer at laderen din er klar til å lade – og vil så skifte til pulserende blå når ladeprosessen er akseptert av kjøretøyet.

Du kan pause og gjenoppta en lade-økt når som helst med myWallbox-appen.

For å pause en lade-økt (mens lading er i gang)

  1. Logg inn på myWallbox-appen.
  2. Trykk på laderen din.
  3. Trykk på pause-ikonet på app-skjermen til laderen. Laderens LED og app-hjulet vil bli lyseblått (turkis). 

For å gjenoppta en lade-økt (når lading er pauset)

  1. Logg inn på myWallbox-appen.
  2. Trykk på laderen din.
  3. Trykk på pause-ikonet på app-skjermen til laderen. Laderens LED og app-hjulet vil pulsere blått. 

Merk at hvis en lade-økt er planlagt, vil laderens LED pulsere lyseblått (turkis) og laderen vil ikke automatisk begynne å lade. Du kan manuelt overstyre en oppsatt tidsplan ved å følge startinstruksjonene ovenfor. 

Updated on 13/04/2022

Was this article helpful?

Related Articles