Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Prezentacja produktu – Copper SB

Copper SB

Prezentacja produktu

Wallbox Copper SB zaprojektowano do użytku komercyjnego i w miejscach użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego gniazda, ładowarka ta pasuje do pojazdów ze złączem typu 1 i 2. Dostęp można uzyskać korzystając z karty RFID.
Copper SB to urządzenie inteligentne, cały czas połączone z platformą zarządzania ładowaniem Wallbox. W rezultacie można monitorować wielu użytkowników, a dostępną moc rozdzielać na różne ładowarki.

Po zainstalowaniu ładowarki można natychmiast rozpocząć ładowanie swojego pojazdu elektrycznego. Aby jednak w pełni wykorzystać inteligentne funkcje ładowarki, należy sparować ją z aplikacją Wallbox. Aby sparować ładowarkę z naszą aplikacją i dokonać jej konfiguracji, wykonaj kilka poniższych kroków:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację Wallbox na swoim smartfonie,
 2. Utwórz konto Wallbox,
 3. Dodaj ładowarkę do swojego konta Wallbox,
 4. Połącz się z ładowarką przez Bluetooth,
 5. Ustaw natężenie ładowarki.

Po skonfigurowaniu ładowarki możesz uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcjiTworzenie zaplanowanych sesji ładowaniarozpoczynanie/wstrzymywanie trwającej sesji ładowaniazarządzanie automatyczną blokadą ładowarki oraz sprawdzanie danych dotyczących sesji ładowania.

 • – Firma Wallbox gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 3 lat od daty zakupu.
 • – W tym okresie, według własnego uznania, firma Wallbox może naprawić lub wymienić wadliwy produkt bez żadnych opłat dla właściciela.
 • – Produkty zamienne lub naprawiane części mają gwarancję tylko do końca pierwotnego okresu gwarancyjnego lub przez sześć miesięcy, w zależności od tego, co potrwa dłużej.
 • – Wszystkie uszkodzenia w wyniku wypadków, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiedniej konserwacji lub typowego zużycia nie są objęte ograniczoną gwarancją.
 • – Zastąpienie oryginalnych części innymi lub wbudowanie jakiejkolwiek części w urządzenia przez użytkownika jest traktowane jako nieprawidłowe użytkowanie.
 • – Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo, warunki niniejszej ograniczonej gwarancji nie wykluczają, nie ograniczają ani nie zmieniają obowiązkowych praw ustawowych mających zastosowanie do sprzedaży produktu i stanowią ich uzupełnienie. W razie stwierdzenia prawdopodobieństwa uszkodzenia produktu należy skontaktować się z firmą Wallbox w celu uzyskania informacji dotyczących sposobu jego wysyłki lub dostarczenia do naprawy.

Filmy

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?

Updated on 07/05/2021

Was this article helpful?