Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan kople laderen din til Wi-Fi med Wallbox-appen?

Wi-Fi-tilkopling lar laderen din kople til Wallbox Cloud, noe som muliggjør sanntidskommunikasjon mellom appen og laderen og fjernkontrollen.

Før du starter, påse at du har en fungerende Wi-Fi-tilkopling tilgjengelig innenfor rekkevidden av laderen din og at det ikke er noen vesentlige hindringer mellom denne og routeren.

Du kan bruke smarttelefonen din som en Wi-Fi-hotspot hvis du ikke har internettilkopling i nærheten.

Hvordan kople laderen din til Wi-Fi

For å sørge for at stegene nedenfor går greit, påse at både laderen din og Wallbox-appen kjører den nyeste programvareversjonen (du kan sjekke appversjonen i Play Store eller App Store og programvareversjonen i versjonsnotatavsnittet).

Rask roaming må være avslått i routerinnstillingene ettersom denne funksjonen er inkompatibel med Wallbox-ladere.

Laderen må være tilkoplet appen din via Bluetooth for å sette opp en Wi-Fi-tilkopling. Følg disse instruksjonene for å kople appen og laderen via Bluetooth.

  1. Logg inn på Wallbox-appen.
  2. Velg laderen din fra listen.
  3. Vent til Bluetooth-tilkoplingen mellom laderen og appen din er etablert.
  4. Trykk på Innstillinger-ikonet.
  5. Gå til TILKOPLING.
  6. Trykk WIFI.
  7. Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å vise listen over tilgjengelige nettverk.
  8. Trykk på navnet på din Wi-Fi for å kople til. Angi Wi-Fi-passordet ved forespørsel.
  9. Når du er tilkoplet vil et nettverksikon dukke opp ved siden av navnet til laderen din.

Når du er tilkoplet kan du trykke på “i”-ikonet hvis du vil vite mer om nettverket.

Feilsøking

Får du fremdeles ikke koplet laderen til Wi-Fi? Gå igjennom  feilsøkingsveiledningens del om Wi-Fi-problemer.

Updated on 31/01/2023

Was this article helpful?