Vad elnätskoder är och vad de används till

Nätkoder är de elektriska parametrar som gör att din laddare kan mata in energi i elnätet på ett tryggt, säkert och tillförlitligt sätt. De är därför nödvändiga om du äger en DC-laddare som Quasar och vill ladda ut ström till elnätet.

Hur kan jag hantera Grid-koder?
Endast kvalificerade och auktoriserade tekniker kan hantera och redigera nätkodsparametrarna. 
Om du själv ändrar dessa parametrar kan det leda till att laddaren inte fungerar korrekt. I vissa länder kan felaktiga inställningar också leda till böter.
Du kan dock alltid se de värden för nätkodsparametrarna som är konfigurerade i din laddare.
Vad ska jag göra om ett problem relaterat till Grid-koderna uppstår?
När det gäller konfigurationen är det endast certifierade tekniker som kan lösa problem relaterade till Grid Codes-parametrarna. Kontakta vårt serviceteam för mer information.
Vad händer om mitt land, delstat eller region saknar nätkoder?
Om ett land, en stat eller en region saknar nätkoder kommer detta avsnitt inte att vara tillgängligt för installatören. I detta scenario är urladdningsfunktionen inte tillgänglig.
[elementor-template id="1022"]
Updated on 03/08/2023

Was this article helpful?