Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Vad elnätskoder är och vad de används till

Vad är elnätskoder?

Detta är elektriska parametrar som väljs så att laddaren kan mata energi till elnätet på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Varför behöver jag elnätskoder?

Dessa parametrar måste vara rätt inställda för att laddaren ska kunna återmata ström till elnätet.

Varför kan jag inte ändra elnätskoderna?

Om dessa parametrar ändras kan det leda till att laddaren inte fungerar riktigt. Konfigureringen av dem får därför endast utföras av en certifierad tekniker.  Ändringar får endast utföras av behörig personal. Felaktiga inställningar kan leda till skador och/eller straffavgifter.

Som användare har du dock alltid möjlighet att se parametrarnas värden och vilken elnätskod som har ställts in för laddaren.

Vad ska jag göra vid eventuella problem med elnätskoden?

Alla problem med dessa parametrar skall åtgärdas av en certifierad tekniker. Vår serviceavdelning kan ge mer information.

Kan jag granska elnätskoder?

Alla användare har möjlighet att visa dessa parametrar. Värdena får dock endast ändras av installatörer.

Vad händer om mitt land eller region inte har tillgängliga elnätskoder?

Om ett land eller en region inte har tillgängliga elnätskoder är denna sektion inte tillgänglig för installatören. I sådant fall kan inte matning till elnätet ske.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 04/08/2021

Was this article helpful?

Related Articles