Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Czym są normy sieci przesyłowej i do czego są mi potrzebne

Czym są normy sieci przesyłowej

Są to parametry elektryczne umożliwiające ładowarce wprowadzanie energii elektrycznej do sieci w sposób bezpieczny i niezawodny.

Do czego są mi potrzebne normy sieci przesyłowej?

Prawidłowa konfiguracja tych parametrów jest niezbędna, aby Twoja ładowarka mogła oddawać energię elektryczną do sieci.

Dlaczego nie mogę edytować norm sieci przesyłowej?

Modyfikowanie tych parametrów może spowodować nieprawidłowe działanie Twojej ładowarki, więc ich konfiguracją może zajmować się tylko wykwalifikowany technik.  Tylko upoważniony i wyszkolony personel może wprowadzać tu zmiany, gdyż nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować szkody i nałożenie kar finansowych.

Jako użytkownik będziesz mógł przeglądać te parametry oraz sprawdzać jaką normę sieci przesyłowej ustawiono dla Twojej ładowarki.

Jeśli pojawi się problem związany z normami sieci przesyłowej, co mam robić?

Wszystkie problemy związane z tymi parametrami musi rozwiązać uprawniony technik. Więcej informacji udzieli nasz serwis techniczny.

Czy mogę przeglądać normy sieci przesyłowej?

Każdy użytkownik może przeglądać te parametry po prostu wchodząc w menu. Tylko instalatorzy mogą modyfikować te wartości.

A co, jeśli w moim kraju lub regionie nie ma norm sieci przesyłowej?

Jeśli w danym kraju lub regionie nie ma norm sieci przesyłowej, sekcja ta nie będzie dostępna dla instalatora. W efekcie, funkcja rozładowywania nie będzie dostępna.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 04/08/2021

Was this article helpful?

Related Articles