Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Starta/pausa ett laddningstillfälle

När elbilskontakten är ansluten till fordonet startar laddningen automatiskt. Det finns vissa undantag, exempelvis när det finns en schemalagd laddning eller när det anslutna fordonet är fulladdat.

När din laddare är ansluten till fordonet kommer lysdioden på laddaren och färgen på laddarens appskärm först lysa med ljusblått sken (turkos) – detta indikerar att laddaren är redo att ladda – och lyser sedan med ett blinkande blått sken när laddningsprocessen har accepterats av fordonet.

Du kan pausa och återuppta ett laddningstillfälle när som helst med appen myWallbox.

För att pausa ett laddningstillfälle (när laddningen pågår)

  1. Logga in på Wallbox-appen.
  2. Tryck på din laddare.
  3. Tryck på pausikonen på laddarens appskärm. Laddarnas lysdiod och apphjulet blir ljusblått (turkos). 

För att återuppta ett laddningstillfälle (medan laddningen är pausad)

  1. Logga in på Wallbox-appen.
  2. Tryck på din laddare.
  3. Tryck på pausikonen på laddarens appskärm. Laddarens lysdiod och apphjulet blinkar blått. 

Observera att om ett laddningstillfälle har schemalagts blinkar laddarens lysdiod ljusblått (turkos) och laddaren börjar inte automatiskt att ladda. Du kan manuellt åsidosätta ett fastställt schema genom att följa startinstruktionerna ovan. 

Updated on 13/04/2022

Was this article helpful?

Related Articles