Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Rozpoczynanie/wstrzymywanie sesji ładowania

Po podłączeniu wtyczki do pojazdu elektrycznego, ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Istnieją pewne wyjątki, np. gdy odbywa się zaplanowane ładowanie lub gdy podłączony pojazd jest w pełni naładowany.

Po podłączeniu ładowarki do pojazdu, pierścień LED na ładowarce i kolor ekranu aplikacji ładowarki będą początkowo jasnoniebieskie (turkusowe) – oznacza to, że ładowarka jest gotowa do ładowania – a następnie zmienią kolor na pulsujący niebieski, gdy proces ładowania zostanie zaakceptowany przez pojazd.

Sesję ładowania można wstrzymać i wznowić w dowolnym momencie za pomocą aplikacji myWallbox.

Aby wstrzymać sesję ładowania (w trakcie ładowania)

  1. Zaloguj się w aplikacji myWallbox.
  2. Dotknij symbolu ładowarki.
  3. Dotknij przycisk wstrzymania na ekranie aplikacji ładowarki. Dioda LED ładowarki i pierścień w aplikacji zmienią kolor na jasnoniebieski (turkusowy). 

Aby wznowić sesję ładowania, (gdy ładowanie jest wstrzymane)

  1. Zaloguj się w aplikacji myWallbox.
  2. Dotknij symbolu ładowarki.
  3. Dotknij przycisk wstrzymania na ekranie aplikacji ładowarki. Dioda LED ładowarki i pierścień w aplikacji będą pulsować na niebiesko. 

Należy pamiętać, że jeśli sesja ładowania została zaplanowana, dioda LED ładowarki będzie pulsować na jasnoniebiesko (turkusowo), a ładowarka nie rozpocznie ładowania automatycznie. Możesz ręcznie zastąpić ustawiony harmonogram, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami uruchamiania. 

Updated on 13/04/2022

Was this article helpful?

Related Articles