Velkommen til Wallbox Support

Gennemgå vores ofte stillede spørgsmål for at finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår.

Sæt opladning i gang / på pause

Når elbilens stikforbindelse er sat i bilen, starter opladningen automatisk. Der er nogle undtagelser, for eksempel når der er en planlagt opladning, eller når den tilsluttede bil er fuldt opladet.

Når din lader er tilsluttet din bil, vil LED-haloen på laderen og farven på lader-appens skærm først være lyseblå (turkis). Dette indikerer, at din lader er klar til at lade, og den vil derefter blinke blåt, når opladningen er blevet accepteret af bilen.

Du kan til enhver tid pause og genoptage en opladning med myWallbox-appen.

For at sætte en opladning på pause (mens opladning er i gang)

  1. Log ind i myWallbox-appen.
  2. Tryk på din lader.
  3. Tryk på pauseikonet på lader-appens skærm. Laderens LED og app-hjulet bliver lyseblå (turkis). 

For at genoptage en opladning (mens opladningen er sat på pause)

  1. Log ind i myWallbox-appen.
  2. Tryk på din lader.
  3. Tryk på pauseikonet på lader-appens skærm. Laderens LED og app-hjulet blinker blåt. 

Bemærk, at hvis der er planlagt en opladning, vil laderens LED blinke lyseblåt (turkis), og laderen vil ikke automatisk begynde at lade. Du kan manuelt tilsidesætte en planlagt opladning ved at følge startinstruktionerne ovenfor. 

Updated on 13/04/2022

Was this article helpful?

Related Articles