Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Så ansluter du din laddare till Wi-Fi med Wallbox-appen

Wi-Fi-anslutning gör att du kan ansluta din laddare till Wallbox Cloud, vilket gör det möjligt att kommunicera i realtid mellan appen och laddaren och att fjärrstyra laddaren.

Innan du börjar, se till att du har en fungerande Wi-Fi-anslutning inom laddarens räckvidd och att det inte finns några större objekt mellan själva laddaren och routern.

Du kan använda din smartphone som mobil hotspot om det inte finns någon internetuppkoppling i närheten.

Så ansluter du din laddare till Wi-Fi

För att säkerställa att följande steg fungerar smidigt, se till att både din laddare och din Wallbox-app har den senaste programvaruversionen installerad (du kan kontrollera appens version i din PlayStore eller AppStore, och programvarans version i avsnittet Versionsaviseringar).

Snabb roaming måste inaktiveras i routerns inställningar eftersom funktionen är inkompatibel med Wallbox-laddare.

Laddaren måste vara ansluten till appen via Bluetooth för att konfigurera en Wi-Fi-anslutning. Följ de här stegen för att ansluta appen och laddaren via Bluetooth.

  1. Logga in i Wallbox-appen.
  2. Välj din laddare i listan.
  3. Vänta tills Bluetooth-anslutningen mellan din laddare och appen har upprättats.
  4. Tryck på kugghjulsikonen för Inställningar.
  5. Gå till ANSLUTNING.
  6. Tryck på WIFI.
  7. Aktivera Wi-Fi för att visa listan över tillgängliga nätverk.
  8. Tryck på ditt Wi-Fi-namn för att ansluta till det. Ange lösenordet till Wi-Fi om det krävs.
  9. När anslutningen är upprättad visas en nätverksikon bredvid namnet på din laddare.

För att få information om nätverket när du är ansluten, klicka på ikonen “i”.

Felsökning

Kan du fortfarande inte ansluta din laddare till Wi-Fi? Gå igenom vår felsökningsguide för Wi-Fi för att lösa problemet.

Updated on 09/11/2023

Was this article helpful?