Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur uppdaterar jag laddarnas programvara på distans via portalen?

Det är viktigt att hålla din(a) laddare uppdaterad(e) för att få en optimal upplevelse och eventuella buggar åtgärdade. Du kan utföra fjärruppdateringar av programvaran via myWallbox-portalen eller appen. Portalen är mer lämplig om du har flera laddare du behöver uppdatera samtidigt.

För att utföra en programuppdatering måste du se till att laddaren är ansluten till Internet (knappen för tillgänglig uppdatering på portalen visas bara bredvid laddaren om den är ansluten).

Se till att laddkontakten inte är inkopplad i bilen när du uppdaterar din laddare eftersom det kan störa registreringen av laddningssessionen och störa uppdateringsprocessen.

  1. Logga in på myWallbox portalen.
  1. Klicka på Laddare.
  2. Om dina laddare väntar på uppdateringar visas ett meddelande där du uppmanas att göra en uppdatering.
  3. Klicka på “Uppdatera alla laddare” för att uppdatera alla laddare samtidigt. Du kan också uppdatera varje laddare individuellt genom att klicka på önskad laddare och klicka på “Uppdatera” på kontrollpanelen.
  4. Ett popup-fönster med information om uppdateringen visas. Klicka på “Uppdatera” för att bekräfta och starta uppdateringsprocessen. Om du uppdaterar flera laddare samtidigt kan du välja vilka du vill uppdatera.
  5. Statusen för laddaren/laddarna ändras till “Uppdateras” och uppdateringen påbörjas. Laddaren stängs av och kan inte användas under uppdateringen.
  6. När uppdateringen är klar återgår statusen för laddaren till sitt tidigare läge för att visa att uppdateringen är klar.

Vanliga frågor

Kan jag avbryta en pågående uppdatering?
När en uppdatering har påbörjats är det inte möjligt att avbryta den. Om du avbryter av en pågående uppdatering kan en laddare bli oanvändbar.
Vad händer om en uppdatering misslyckas?
Du kan testa följande felsökningsåtgärder:
– Kontrollera att internetanslutningen fungerar och är stabil,
– Starta om laddaren/laddarna,
– Prova att starta uppdateringen igen.

Kontakta vår kundtjänst för en mer avancerad felsökning om det inte går att genomföra uppdateringen.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?