Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak zaktualizować oprogramowanie ładowarki zdalnie za pomocą portalu?

Aktualizacja ładowarki (ładowarek) jest potrzebna, aby cieszyć się optymalnym ładowaniem i uzyskać rozwiązanie ewentualnych błędów. Możesz przeprowadzić zdalne aktualizacje oprogramowania za pomocą portalu myWallbox lub aplikacji. Portal jest wygodniejszy, jeśli posiadasz wiele ładowarek i chcesz zaktualizować je zbiorczo.

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania, upewnij się, że ładowarka jest połączona z Internetem (przycisk dostępnej aktualizacji w portalu będzie widoczny obok ładowarki tylko kiedy ładowarka jest połączona).

Upewnij się, że wtyczka ładowania nie jest podłączona do pojazdu podczas aktualizacji ładowarki,ponieważ może to zaburzyć rejestrację sesji i zakłócić proces aktualizacji.

  1. Zaloguj się do portalu myWallbox.
  1. Kliknij Chargers (Ładowarki).
  2. Jeśli Twoje ładowarki czekają na aktualizację, pojawi się wiadomość o konieczności przeprowadzenia aktualizacji.
  3. Kliknij „Update all chargers” (Zaktualizuj wszystkie ładowarki), aby zaktualizować wszystkie ładowarki jednocześnie. Możesz także zaktualizować każdą z nich osobno, klikając żądaną ładowarkę oraz „Update” (Aktualizuj) na panelu sterowania.
  4. Pojawi się okno zawierające szczegółowe informacje o aktualizacji. Kliknij „Update” (Aktualizuj), aby potwierdzić i rozpocząć proces aktualizacji. Jeśli aktualizujesz wiele ładowarek, możesz wybrać, które ładowarki chcesz zaktualizować.
  5. Status ładowarki (ładowarek) zmieni się na „Updating” (Aktualizacja) i rozpocznie się proces aktualizacji. Podczas aktualizacji nie można korzystać z ładowarki
  6. Po ukończeniu aktualizacji ładowarka powróci do poprzedniego stanu, aby zaznaczyć, że proces aktualizacji został zakończony.

Często zadawane pytania

Czy mogę przerwać trwającą aktualizację?
Po rozpoczęciu aktualizacji nie będzie możliwe jej przerwanie. Przerwanie aktualizacji w trakcie może skutkować uszkodzeniem ładowarki.
Co się stanie, jeśli aktualizacja się nie powiedzie?
Spróbuj wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać problem:
– upewnij się, że połączenie internetowe działa poprawnie i jest stabilne,
– uruchom ponownie ładowarkę (ładowarki),
– spróbuj ponownie rozpocząć aktualizację.

Jeśli nie możesz przeprowadzić aktualizacji, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać zaawansowane rozwiązanie problemu.
Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?