Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Förklaring av LED-indikatorns färgkoder på Copper SB

På Copper SB finns en LED-indikator som visar laddarens laddningsaktivitet, kommunikationsstatus och eventuella fellarm. LED-signalerna med olika färger är avsedda för att vara enkla, intuitiva och lätta att förstå. LED-indikatorn är lätt att se i det övre högra hörnet på framsidan av Copper SB.

LED-indikatorns färger motsvaras av färgerna på myWallbox-appens laddarstyrningsskärm när appen är ansluten till laddaren.

Nedan beskrivs vilka signaler som kan visas och vad de betyder:

ALLMÄN INFORMATION

GRÖNInitiering och klar att använda
Copper SB grön led-signal
När Copper SB slås på tänds LED-indikatorn med grönt sken, tonas ut och tänds sedan med grönt sken igen när initieringen har avslutats och laddaren är klar att använda. LED-indikatorn ger grönt sken tills du kopplar in elbilen eller stänger av laddaren.
TURKOSStandby-läge
Copper SB turkos led-signal
Elbilen är klar för laddning, laddningen har pausats eller bilen är fulladdad.
TURKOS (blinkar)Programmerad laddning – klar att använda
Copper SB turkos blinkande led-signal
Den programmerade laddningen kan startas.
VIT Elbilen är inte ansluten till laddaren
Copper SB vit led-signal
Elbilens kabel är inte ansluten till laddaren.
VIT (blinkande)Elbilens kabel är felaktigt ansluten till laddaren

Elbilens kabel är felaktigt ansluten till laddaren. Koppla bort och återanslut elbilens kabel till laddaren för att lösa problemet.
MÖRKBLÅ (långsamt blinkande)Laddningsläge

Elbilen är inkopplad till Copper SB och laddning pågår.
GULLåst

Laddaren är låst. Endast en behörig användare kan låsa upp den. Användaren kan identifiera sig med RFID kort eller PIN-kod. Elbilen laddas inte när laddaren är i låst läge.
Om mer än en användare har tilldelats din laddare och autolåset är aktiverat (vilket är standard), låses laddaren automatiskt efter några sekunders inaktivitet från användaren. Mer information om hur du använder låssystemet på Copper SB finns i denna artikeln.
RÖDFelläge

Laddaren har ett feltillstånd. Försök inte att ladda i detta tillstånd. Det identifierade problemet kan finnas i laddaren, elbilen eller på elnätet. Kontakta Wallbox Serviceför rådgivning och rekommenderade åtgärder från våra tekniker.
GRÖN (långsamt blinkande) – Uppdaterar inbyggd programvara

Programvaran för din laddare uppdateras. Observera att LED-indikeringen stängs av helt under uppdateringen. Utför inga åtgärder under uppdateringen, då det innebär risk för skador på Copper SB.
ORANGE (blinkande) – MID Konfigurationsfel
Copper SB - Färgkod orange
Kommunikationsavbrott mellan laddaren och MID-mätaren. Läs i denna artikel om hur MID-mätaren installeras och konfigureras.

FELSIGNAL FÖR POWER SHARING

Copper SB kan också visa en signal om ett fel inträffar under användning med Power Sharing. I det följande beskrivs vilka färger LED-indikatorn kan visa:

RÖD (30 sek.) – Sekundär laddare ej parkopplad

Laddaren kan inte anslutas till de sekundära laddarna i samma nätverk. Mer information finns i artikeln Power Sharing.
GRÖN/VIT/LJUSBLÅ(alla tre färgerna blinkar omväxlande) –Fristående läge


Din Copper SB kunde inte paras ihop med de andra laddarna i ditt Power Sharing-system. Mer information finns i artikeln Power Sharing.

POWER BOOST-MEDDELANDE

Copper SB kan också visa en signal om ett fel inträffar under användning med Power Boost-systemet. I det följande beskrivs vilka färger LED-indikatorn kan visa:

LJUSBLÅ  (blinkande)

Elbilen inväntar power assignation.  
Updated on 21/04/2022

Was this article helpful?